Skip to main content

Cirkulär ekonomi ökar takten mot Uppsalas klimatmål

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 10:25 CET

Ett hundratal representanter från Uppsalas näringsliv, universitet, organisationer och offentliga verksamhet kommer onsdag den 17 februari att medverka i ett rundabordssamtal om så kallad cirkulär ekonomi. Seminariet leds av Svante Axelsson, Uppsalabo och Naturskyddsföreningens generalsekreterare.


Begreppet cirkulär ekonomi innebär att gå från den linjära modellen ”producera–använda–slänga” till en modell som bygger på ett kretslopp, det vill säga där man utvecklar produkter och tjänster som redan från början är gjorda för att användas flera gånger.

Seminariet hålls inom ramen för Uppsala klimatprotokoll, ett nätverk av 33 lokal medlemmar med sammanlagt cirka 35 000 anställda, som genom samarbete och kunskapsutbyte arbetar för lägre koldioxidutsläpp och ett hållbart Uppsala.

– Via Klimatprotokollet vill vi inspirera, öka kunskapen och medverka till att Uppsalas företag utvecklar sina klimatdrivna affärsmodeller. Det är absolut nödvändigt för att nå klimatmålen, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) som kommer att delta på seminariet.

Seminariet äger rum i Svenska kyrkans lokaler i Gränby centrum. Lokalen ligger på våningsplan 3 som nås via den östra entrén.

Tid för mötet är onsdagen den 17 februari klockan 13.00 – 16.00. Svante Axelsson pratar cirka 13.20 – 14.20.

Journalister som vill närvara är välkomna att anmäla sig till Uppsala kommuns presschef Erik Boman på tel: 073-423 56 28 eller e-post: erik.boman@uppsala.se