Skip to main content

Fritidsgårdarna värd för internationellt demokratiprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 17:00 CET

Den 25-27 februari är Uppsalas fritidsgårdar värd för planeringen av EU:s demokratiprojekt ”Image”. I projektet ingår ungdomar och ledare från Sverige, Frankrike och Litauen. Gruppen träffas för att arbeta fram ett program för ett större möte, om demokrati och inflytande för ungdomar, som ska hållas i Uppsala 8-14 augusti.

Under planeringsdagarna kommer deltagarna få guidade visningar och information om Uppsala kommun. Bland annat ska gruppen besöka stadshuset, Fjällnora friluftsgård och eventuellt åka go-cart. Dessutom ska de upprätta en budget för projektet och spika tider för sommarens aktiviteter.

Planeringsmötet som hålls under sportlovet har föregåtts av flera förberedelser. Ungdomar och ledare har under det senaste året, besökt olika verksamheter i varandras länder. Syftet har varit att lära sig hur demokrati och ungdomars inflytande fungerar och vilka möjligheter ungdomar har att påverka sin situation. Men de har också på plats fått se och kunnat jämföra hur olika kulturer ser ut.

- Genom utbytet får unga viktiga perspektiv på politik och direkt kunskap om demokratin i andra länder. Dessutom bidrar det till att sprida kunskap till andra länder om vår egen demokrati som vi har stor anledning att vara stolta över, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd.

Fritidsgårdarna i Uppsala har under flera år deltagit i olika internationella projekt. Projektet ”Image” ingår i EU-programmet Erasmus plus och initierades från Frankrike. Det startade i februari 2015 och kommer att pågå till oktober 2016. Ungdomarna har under hela projekttiden filmat, fotat och skrivit om erfarenheter de fått och vad de gjort under sina resor och möten. Denna dokumentation ligger till grund för projektets utvärdering.

- Jag är glad över engagemanget från Uppsalas fritidsgårdar för att stärka ungas inflytande i samhället genom internationellt samarbete, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Under temat demokrati och inflytande kommer 33 ungdomar och ledare från Sverige, Frankrike och Litauen att träffas i Uppsala 8-14 augusti.

– Detaljerna i sommarmötet ska vi tillsammans planera under sportlovet. Det enda som hittills är bestämt är att vi ska göra ett besök i riksdagen. Men nu ska det bli riktigt roligt att få visa upp hur vi på fritidsgårdarna i Uppsala jobbar med demokrati- och inflytandefrågor, säger fritidsledare Denise Fjellner.

Mer information

Christer Johansson, utvecklingsledare fritid
Telefon: 070-824 86 65

Denise Fjellner, fritidsledare
Telefon: 018-727 88 36
E-post: denise.fjellner@uppsala.se