Skip to main content

​Kommunen utreder kostnadsfria resor på buss och tåg för färdtjänstresenärer

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 18:00 CET

Gatu- och samhällsmiljönämnden har gett enheten för särskild kollektivtrafik, färdtjänst, i uppdrag att under våren utreda förutsättningarna för att färdtjänstresenärer ska kunna åka gratis med Upplands lokaltrafiks, UL:s, kollektivtrafik.

Uppsala kommun och UL samarbetar redan och idag kan en medföljare till en färdtjänstberättigad person resa kostnadsfritt med buss och tåg i UL:s regi. Nu vill gatu- och samhällsmiljönämnden utveckla samarbetet ytterligare.

– När personer som har färdtjänst, hellre skulle vilja resa med buss och tåg tillsammans med en ledsagare, anhörig eller kompis är det något som kommunen vill uppmuntra. Det ger möjligheter för fler att ha ett mer aktivt liv, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd samt ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Idag är det lägsta pris en färdtjänstresenär betalar 40 kronor för en samplanerad resa inom zon 1. För de som reser ofta, blir det mycket pengar per månad, samtidigt som ett månadskort på UL kostar 750 kronor. Med ett UL-kort kan man dessutom resa i hela länet. För kommunen kostar färdtjänsten 450 kronor exklusive moms i timmen för resa i vanligt fordon, och 600 kronor i timmen exklusive moms för resa i specialfordon, som till exempel rullstolstransport.

– Det kan bli en win-win-win – kostnadsfritt för färdtjänstresenären och medföljaren, och samtidigt en ekonomisk och miljömässig fördel för kommunen, säger Maria Gardfjell.

Uppsala kommun får allt fler äldre medborgare, som kommer behöva färdtjänst. Det finns därför behov av att utveckla både den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken, och att hitta bra och naturliga övergångar mellan de båda.

– Utredningen ska se om det är möjligt att genomföra och vilka vinster ett införande av kostnadsfri kollektivtrafik för färdtjänstresenärer i hela länet skulle kunna ge, säger Maria Gardfjell.

Utredningen ska bland annat ge svar på frågor som vilka förändringar som behöver göras av Uppsala kommuns regler för färdtjänst, på vilket sätt ska kund som får gratis kollektivtrafik begränsas i sitt resande med färdtjänst utan att det inskränker rättigheten enligt lag, och vilka ekonomiska vinster blir det för resenären och för Uppsala kommun.

För mer information

Josefine Åhrman

Chef för Enheten för särskild kollektivtrafik

0725-19 85 28

Maria Gardfjell (MP)

Kommunalråd samt ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden

076-761 83 76