Skip to main content

Korttidsvården vid Björngården flyttar till Genetikvägen

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 11:32 CEST

Äldrenämnden beslutade vid senaste mötet att flytta kortidsverksamheten vid Björngården i Gottsunda till renoverade lokaler på Genetikvägen i Ultuna.

Det är med anledning av att Björngårdens lokaler inte längre är ändamålsenliga som beslut om flytt tagits. Nuvarande lokaler är i behov av stora ombyggnationer för att kunna leva upp till dagens myndighetskrav.

– De renoverade lokalerna på Genetikvägen har högre standard och är tillgänglighetsanpassade för vårdtagare och besökare med rullator eller rullstol. Lokalerna är också bättre anpassade för anhöriga, med tillgång till extrasäng på rummet och ett antal övernattningsrum vid behov, säger Monica Östman(S), ordförande i äldrenämnden.

Flytten beräknas ske under september 2016. Mer information kommer att lämnas till berörda vårdtagare och anhöriga inför flytten, som ska genomföras på ett tryggt och smidigt sätt.

Korttidsvård är vård som beviljas som insats enligt socialtjänstlagen. Vårdplatserna ska erbjuda möjlighet till rehabilitering, mobilisering och trygg återhämtning. Platserna kan även användas för avlastning till anhöriga som vårdar sin närstående i hemmet eller i de fall där den enskilde behöver bostadsanpassning i perioden mellan sjukhusvård och hemgång till det ordinära boendet. Målet med korttidsvården är främst att se till att den enskilde kan återgå till sitt ordinära boende.

Mer information

Monica Östman (S), ordförande äldrenämnden
Telefon:
070-655 40 41
E-post:
monica.ostman@bredband.net

Gunn Henny Dahl, förvaltningsdirektör äldreförvaltningen
Telefon:
018-727 13 09
E-post:
gunnhenny.dahl@uppsala.se

Presskontakt

Inga-Lena Andersson, pressekreterare
Telefon: 070-821 68 50