Skip to main content

Pressinbjudan: Grupputställning med Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minnes stipendiater 2018

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2018 07:55 CET

© Katxerê Medina, Run-around, videoinstallation, 2018.

Micaela Cignozzi, Anna Engver, Jonna Hägg, Katxerê Medina och Lourdes González Osnaya erhåller vardera ett stipendium på 60 000 kr och visas i en grupputställning på Uppsala konstmuseum. 

Bland årets fem stipendiater finns en känslighet för naturens processer och ett intresse för annorlunda perspektiv, som insektens ryckiga rörelser, eller texturer av sediment i naturen. Måleri, teckning, video och textila installationer, de konstnärliga teknikerna skiljer sig åt. Men genomgående finns en strävan att gestalta komplexa processer av utbyte och konflikt mellan kropp, psyke, natur och samhälle. Utställningen Stipendiater 2018 – Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne visas 8 december 2018 – 27 januari 2019 på Uppsala konstmuseum.


Pressvisning

Datum: torsdag 6 december, eller enligt särskild överenskommelse. 
Se kontaktuppgifter nedan. 

Tid: 11.00

Plats: Uppsala konstmuseum, Drottning Christinas väg 1 E
Gunilla Gunnarsson, styrelseledamot i stiftelsen samt flertalet av konstnärerna närvarar vid pressvisningen.


Vernissage och stipendieutdelning 8 december
13.30 Invigning. Daniel Werkmäster, museichef, hälsar välkommen. Invigningstal och stipendieutdelning av Kristina Rennerstedt, stiftelsens ordförande. Därefter följer ett konstnärssamtal med stipendiaterna under ledning av Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent och curator för utställningen. 


Stipendiater 2018:

Micaela Cignozzi, Konsthögskolan, Umeå universitet
- för ett stiligt och djärvt färgsäkert abstrakt måleri sprunget ur den urbana miljön och naturen.

Micaela Cignozzi målar i serier, där linjespelet bildar geometriska former av rörelse med subtila och optiska kvalitéer. Vardagens detaljer och intryck reduceras till geometriska mönster som upprepas. I serien Any Day Now arbetar Micaela Cignozzi med diagonala, vertikala och horisontella linjer, där teman upprepas och förändras. Varje målning fokuserar på en enskild färg, som på en vit grund varieras i transparenta och opaka lager. Det uppstår en rörelse i de statiska formerna, som har sin utgångspunkt i ett växelspel mellan natur och artificiella system.

Anna Engver, Kungliga konsthögskolan, Stockholm
- för sina kolteckningar där överförda lager av bilder skapar en associationsrik väv av undflyende minnen.

I Anna Engvers motiv har iakttagelser och fragment överförts i storskaliga kolteckningar på duk som ett sätt att skriva i bild. Utgångspunkten är fotografier som i en collageteknik tecknas i lager på lager. Landskap och organiska material bildar ett eget sediment, där texturerna blir extra framträdande. Bilderna utgör ett panorama av associationer som överlappar, skyler och illuminerar varandra, ett minne över landskapets förändring från kolmilor och stenbrott i en egen geologisk tid.

Jonna Hägg, Konsthögskolan i Malmö
- för sin förmåga att på ett känsligt och visuellt vis med ljud och bild, få oss att reagera och förstå det svårgripbara.

Jonna Häggs visualiserar sambanden mellan organism och maskin, eller det organiska och artefakten. Genom ljud, installationer och animationer iscensätter hon miljöer som kan upplevas som hotfulla och vibrerande alarmerande samtidigt som de fångar naturens kraftreservoarer. Med utgångspunkt i biologi, fysik, geologi, psykologi och geometri gestaltas knappt synliga system och mönster. I insektens irrande rörelser finns en berättelse om livsmiljöer och erfarenheter långt från det mänskliga. Hur ser framtiden ut i ett samhälle där teknologi och artificiell intelligens dominerar?


Katxerê
Medina, Akademin Valand, konsthögskolan vid Göteborgs universitet
- för sin video run-around, där wallraffande dokumentär blandas med fiktion. På ett både roande och oroande sätt undersöks maktstrukturer kring arbete, moderskap och invandring.

Run-around är ett tvåkanaligt videoverk där Katxerê Medina tar med betraktaren på en flytande resa av subjektiv ljud- och bilddokumentation och filmer från internet. Med dold kamera filmar Katxerê Medina arbetsförmedlingens stelbenta arbetsmetoder, okänsliga för människor med annan etnisk bakgrund och hög utbildning. Med en satiriskt ton rör sig berättelsen mellan individens mångfacetterade liv och en övergripande berättelse där en marknadsliberal sysselsättningspolitik och retorik inte alltid träffar rätt. Genom sin wallraffande metod och ett kritiskt perspektiv tar Medina kontrollen över berättelsen om arbete, moderskap, integration och konst.

Lourdes González Osnaya, Konstfack, Stockholm
- som med utgångspunkt i mexikanska sorgeritualer skapat sköra och sinnliga textila skulpturer i oväntade material.

Lourdes González Osnaya arbetar med teman som förlust och sorg och vikten av att minnas genom hantverk och ceremonier. Genom att reflektera kring traditioner undersöker hon det inneboende poetiska språk som finns i material som används vid sorgeritualer i Mexiko och omtolkar dessa genom repetitiva handlingar. Vardagliga material som lök, bivax, majs och papper laddas med andliga egenskaper i en gestaltning där det lokala och globala samspelar.

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne bildades efter konstnären Anna-Lisa Thomsons (1905-1952) bortgång. Stiftelsens viktigaste uppgift är att dela ut stipendier till kvinnliga konstnärer i och för deras utbildning. Det första stipendiet delades ut 1955. Stipendierna går till avgångselever på masternivå från Sveriges olika konsthögskolor. Varje år anordnar Uppsala konstmuseum i samarbete med stiftelsen en utställning med stipendiaterna. Anna-Lisa Thomson var verksam som konstnär i Uppsala och som keramisk formgivare vid Upsala Ekeby under närmare tjugo år. Anna-Lisa Thomsons önskan var att hennes kvarlåtenskap skulle bilda en fond för uppmuntran och stöd till kvinnliga konstnärer för deras konstnärliga utveckling. Bakgrunden var att hon själv under sin utbildningstid fick ett stipendium som betydde mycket för henne. 2018 års stipendiater erhåller ett stipendium på 60 000 kr vardera. 


För mer information

Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent, Uppsala konstmuseum
Telefon: 018 727 24 84 
E-post: rebecka.wigh-abrahamsson@uppsala.se

Kristina Rennerstedt, ordförande, Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne
Telefon: 070 556 4725

Presskontakt
Eva Björkman, kommunikatör, Uppsala konstmuseum
Telefon: 018 727 24 80, 0768 304891
E-post: eva.bjorkman@uppsala.se

Uppsala konstmuseum är ett av Uppsala kommuns museer och har sina lokaler i Uppsala slott sedan 1995. På museets tre utställningsplan visas svensk och internationell samtida och historisk konst och konst ur samlingarna. Museibutik och kafé. Fri entré.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.