Skip to main content

Så här renar framtidens vattenväxtsystem vatten med hjälp av dess naturliga invånare

Nyhet   •   Feb 15, 2018 16:43 CET

Genom att ta tillvara på naturens egen arbetskraft; fiskar och mikroorganismer, har Urbangreen utvecklat UG Flytande våtmark – ett vattenväxtsystem som ökar vattenkvaliteten genom att rensa bort partiklar och partikelburna ämnen.

Urbangreens flytande våtmark renar vatten på ett smått otroligt sätt. 
Så här fungerar det:

1. Den flytande våtmarken placeras ut i vattendrag, vid insläpp av dagvatten eller andra platser som är i behov av vattenrening.

2. Våtmarkens många rötter skapar rotgardiner som blir cirka 1 meter långa och börjar fungera som husrum åt miljontals hungriga mikroorganismer. På rotgardinen bildar organismerna tillsammans en så kallad biofilm.

3. På den biofilmen fastnar partiklar, metaller och andra partikelburna ämnen. Dessa klumpar ihop sig i biofilmen och faller sedan till botten och bildar sediment. Samtidigt skyndar fiskarna, som ser rotgardinerna som perfekta skydds- och jaktmarker, på processen genom att röra runt och skaka loss biofilm med föroreningar.

Detta ger en enkel, naturligt och långsiktig rening av vatten – utan kemikalier.

Fågeldäck skapar trygga platser för häckning och betning

UG Flytande våtmark kan levereras med specialutformade fågeldäck som ger en säker häcknings- och övernattningsplats för fåglar. Fågeldäcken bidrar dessutom till ett minskat skötselbehov vid publika stränder och platser och bidrar därmed till ökad trivsel för såväl fåglar som människor.

Konstruktion

UG Flytande våtmark har en enkel men samtidigt robust konstruktion vilket gör den klimatsmart ur ett materialperspektiv. Materialen är långsiktigt hållbara och riskerar inte att släppa ifrån sig föroreningar såsom mikroplaster. Plattformarna kan enkelt byggas ihop till större enheter eller olika former och kan på så sätt anpassas till den specifika platsen.