Skip to main content

UG Fristående gröna väggar öppnar upp spännande möjligheter

Nyhet   •   Maj 09, 2018 12:29 CEST

Boxarna monteras med den utvalda floran förkultiverad för direkt grönt resultat.

Våra flexibla och fristående väggmoduler är ett nytillskott i systemet Biotopvägg.

Våra biotopsystem för vertikala väggytor, som är utvecklat i Sverige och anpassat till vårt nordiska utomhusklimat, får utökade möjligheter som fristående växtväggar. Nu blir det enkelt att elegant skärma av ytor, bygga vackra uterum och skapa kreativa lösningar för till exempel uteserveringar och showrooms. Välj en grön, flexibel växtvägg som alternativ till mur eller häck, och höj värdet på upplevelsen i stadsrummet!

Med inbyggda gömda bevattningssystem bär de fristående väggarna, på båda sidor, upp biotopboxar. Floran är indelad i typiskt nordiska biotopgrupper och bygger en autentisk bild av vår natur. Boxarna monteras med den utvalda floran förkultiverad för direkt grönt resultat.

Vi är specialister på både projektering och designanpassning av gröna fasader. Montage och skötsel av biotopväggarna är en del av garantileveransen.

Fördelar med mobila gröna väggar

– Temperaturreglerande

– Ljudnivåreglerande

– Insynsskyddande

– Värdehöjande

– Finns med öppningsbara moduler

– Ökar biologisk mångfald