Skip to main content

UG Sedum Miljötak – platsbyggt med miljöpoäng

Nyhet   •   Mar 21, 2018 14:08 CET

UG Sedum Miljötak efter 6 månader. Efter ca 12 månader är taket helt grönt.

Nya UG Sedum Miljötak är en utveckling av det beprövade UG Sedumtak med större miljömässiga fördelar.

Med ett platsbyggt grönt tak, som är anpassat efter lokala klimatförutsättningar och miljöer, ökar möjligheterna att välja sedumtak till fler ytor än tidigare. UG Sedum Miljötak fungerar på taklutningar mellan 0-10° och går att lägga året om, även på vintern. Med effektiv hantering sprids Urbangreens speciella jord- och frömix direkt på den vattenhållande stenullsskivan.

Illustrationen nedan visar hur UG Sedum Miljötak är uppbyggt jämfört med UG Sedumtak.

Genom att observera den aktuella platsen och dess förutsättningar väljs rätt arter och växtsamhällen ut. Det finns olika typer av livsmiljö för växter på ett och samma tak, även om det utgör en till synes helt platt yta. Små skillnader skapar olika möjligheter. Växter som planteras närmast t ex en takfläkt med utblås får torr miljö, medan växter i skuggade ytor intill ett uppvik vid takkant får mer fukt. Med anpassade fröer och växter blir takytan både variationsrik och artrik, samt infogad i sin naturliga omgivning.

5 fördelar med UG Sedum Miljötak

- Tredubblad vattenhållande kapacitet

- Snabbare montage

- Årstidsoberoende

- Förenklad logistik och tidsplanering

- Färre transporter med lokalt levererade material