Skip to main content

​Urbangreen bygger Miljötak på Arlanda

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 11:11 CET

I februari 2018 slöts en överenskommelse mellan JM Entreprenad och Urbangreen avseende sedumtak på nybyggnation inom det nya driftområdet på Stockholm Arlanda Airport.

Urbangreen har uppdragits att genomföra en lösning där sedumtaken platsbyggs med ett egenutvecklat system som går under namnet UG Sedum Miljötak. 
Syftet med systemet är att minska antalet transporter, och således minska miljöpåverkan, samt att öka den dagvattenhållande/fördröjande förmågan på taket. Sedumvegetationen kultiveras på taket och blir grönt efter ca 12 månader. Urbangreen kommer därmed ombesörja driften av taket under hela garantiperioden.

Systemuppbyggnaden gör att vi kan hämta tungt material från närområdet, vilket reducerar transporter och dieselanvändning med drygt 60% jämfört med traditionellt odlade sedummattor. Dessutom ökar den dagvattenhållande kapaciteten med ca 60%.

Beställare: JM Entreprenad

Byggherre: Swedavia  


Yta: Ca 19 600 m2
 

Utförare: Urban Green AB
 

Kontaktperson Urban Green AB: Louise Qvarnström, vVD ansv. Affärsutveckling. louise.qvarnstrom@urbangreen.se, +46 72 722 57 70

Urban Green AB


Box 190
101 23 Stockholm


Org.nr 556648-8472


Urbangreen är nordens ledande utvecklare och kunskapsföretag inom multifunktionell grönska i urbana miljöer.