Ta ställning under donationsveckan

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 08:00 CEST

Över 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige. Ännu fler väntar på transplantation av en vävnad som till exempel hjärtklaffar, hornhinnor och hud. För att kunna rädda liv, öka livskvalité och underlätta för närstående i en svår situation, behöver fler göra sin vilja känd.

I samband med den Europeiska donationsveckan 8-14 oktober uppmärksammas organ- och vävnadsdonation på flera ställen i Europa. Syftet med Donationsveckan är att öka kunskapen om organ- och vävnadsdonation och vikten av att ta ställning.

Viktigt att registrera sig

I gallerian vid Universitetssjukhuset Örebro kommer personal från bland annat Hornhinnebanken, IVA, Thorax-IVA och njurmedicin att finnas på plats. De kommer att svara på frågor och visa besökare olika sätt att registrera sig i donationsregistret.

- Vi vet att de flesta människor är positiva till att donera sina organ och vävnader efter sin död, men många vet inte hur man rent praktiskt gör sin vilja känd, säger, Martin Svahn, donationsansvarig läkare i Region Örebro län.

Underlätta för anhöriga

Genom att uttrycka sin inställning, så uppstår inte en situation där närstående behöver försöka tolka den avlidnes vilja och fatta svåra beslut.

-Gör din vilja känd, diskutera med dina närstående, fyll i ett donationskort eller registrera Dig i Donationsregistret. Det underlättar för alla säger Lisa Dahlström, regionsamordnare Hornhinnebanken, Universitetssjukhuset Örebro.

För mer information kontakta

Martin Svahn, donationsansvarig läkare, Region Örebro län Telefon: 073-8055665
E-post: martin_svahn@yahoo.dk

Lisa Dahlström, regionsamordnare Hornhinnebanken, USÖ Telefon: 019-602 24 62,
070-954 76 76 (tillgänglig måndag-torsdag)
E-post: elisabeth.dahlstrom@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Över 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige. Ännu fler väntar på transplantation av en vävnad som till exempel hjärtklaffar, hornhinnor och hud. För att kunna rädda liv, öka livskvalité och underlätta för närstående i en svår situation, behöver fler göra sin vilja känd.

Läs vidare »

PCR-teknik visar snabbare vilken bakterie som orsakat sepsis

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 08:10 CEST

Infektionsläkare Ingrid Ziegler har i sin forskning vid Region Örebro län använt PCR-teknik för att påvisa bakterier i blodet vid sepsis, förr kallat blodförgiftning. På bara några timmar går det att få svar på vilken bakterie som angripit kroppen. Då man använder den traditionella metoden, blododling, kan det ta flera dagar att få svar och tillförlitligheten kan variera.

Urologiska kliniken först i Norden med urinledarprotes

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 09:21 CEST

Urologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro är först i Norden med att operera in en konstgjord urinledare. Marcin Popiolek överläkare på urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro har nu opererat sin första patient med lyckat resultat.

Universitetssjukhuset Örebro är bäst bland landets universitetssjukhus i AT-rankingen

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 08:10 CEST

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) mäter årligen allmäntjänstgöringens kvalité på landets sjukhus. Enkäten granskar bland annat handledning, arbetsmiljö och det kollegiala stödet. Inom Region Örebro län var det 47 AT-läkare som ingick i enkätundersökningen.

Hornhinnekirurgi i toppklass

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 09:00 CEST

Hornhinnekirurgin på ögonkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro tillhör landets främsta och är i nivå med de allra bästa internationellt. Kliniken är topputrustad med den senaste moderna tekniken och här arbetar tre av landets hornhinnekirurger som behärskar en ny avancerad operationsmetod.

Extraspåret ger sköra äldre ett bättre akut omhändertagande

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2018 09:06 CEST

Varje år besöker ungefär 17000 äldre personer akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro. De som är över 75 år utgör cirka 30 procent av det totala antalet besökare, många av dem med komplex sjukdomsbild. Nu inleds ett forskningsprojekt som ska säkerställa den sköra patientgruppens omhändertagande.

Diagnostiskt centrum – mottagning för patienter med diffusa och allvarliga symtom

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2018 08:00 CEST

En svår utmaning för vården är patienter som har diffusa symtom, som inte kan härledas till något speciellt organ eller kroppsdel. För två år sedan startade Diagnostiskt centrum på Universitetssjukhuset Örebro. Hit remitteras patienter från hela länet med ”allvarliga ospecifika symtom” som kan bero på cancer eller någon annan allvarlig sjukdom.

Ha-koll! Metod för personer med nedsatt tidshantering

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 08:00 CEST

Att hålla tiden, veta när man ska skynda sig, planera hur saker ska genomföras, komma upp på morgonen, komma i säng på kvällen och inte skjuta upp saker. Det är självklara saker för att fungera i ett modernt samhälle. Det är förutsättningar för att behålla ett arbete och fungera socialt.

Drygt 300 000 kronor till forskning om gynekologisk cancer

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 15:33 CEST

Stiftelsen för gynekologisk onkologi delar ut 300 584 kronor till forskning inom gynekologisk onkologi.

Stiftelsen gynekologisk onkologi har som sitt ändamål att stödja forsknings- och utvecklingsarbete, utbildning och personalutveckling inom ämnesområdet gynekologisk onkologi. De tre forskningsprojekt som får forskningsanslag är angelägen forskning om kvinnors cancersjukdom, behandling och rehabilitering. Genom att bevilja dessa forskningsprojekt stärker vi i förlängningen både forskning och specialistkompetens inom området gynekologisk onkologi.

- Det är med stor glädje som jag i rollen som ordförande för Stiftelsen för gynekologisk onkologi, delar ut de här forskningsanslagen. Det här är angelägen forskning där kvinnors tumörsjukdomar är i fokus, säger Jennie Liling Ståhl, ordförande i Stiftelsen för gynekologisk onkologi.

Stiftelsens forskningsanslag delas ut till följande:

 • Jeanette Kittang för sin forskning om Cancerrehabiliteringsbehov i Region Örebro län. Delstudie: Livskvalitet och cancerrehabiliteringsbehov hos kvinnor med cancer. Jeanette Kittang är sjuksköterska vid onkologiska kliniken på USÖ. Studien är en del i hennes arbete för nå behörighet till forskarutbildning. Forskningsprojektets syfte är att beskriva rehabiliteringsbehov, upplevt socialt stigma och hälsorelaterad livskvalitet för kvinnor som diagnostiserats och behandlats för cancer.

 • Malin Kaliff för att medverka vid den (32:a) internationella HPV konferensen i Sidney, Australien den 2-6/10 2018. Malin Kaliff är laboratorieassistent och doktorand på laboratoriemedicin på USÖ. Hennes forskning syftar till att hitta en förklaring till skillnader i prognos mellan kvinnor som har tumörer som innehåller en HPV-typ och de som innehåller flera HPV-typer, då man i tidigare studier sett att tumörer med flera HPV-typer oftare har en sämre prognos. Hon får nu möjlighet att presentera sina resultat vid den internationella HPV konferensen i Sidney.

 • Clelia Flodström för sin forskning angående Utvärdering av screening för cervixcancer inom Region Örebro län. Clelia Flodström är läkare vid Kvinnokliniken i Region Örebro län. Hennes ambition är att få specialistkompetens inom tumörkirurgi. Något som behövs för att stärka tumörkirurgin inom gynekologin i regionen. Det vetenskapliga arbete som Clelia gör grundar sig i de nya riktlinjer för screening som införts. Både medicinska och hälsoekonomiska aspekter behöver synliggöras för att även fortsättningsvis kunna utveckla och förbättra både det förebyggande arbetet och behandlingen.

Kontakt

Jennie Liling Ståhl, ordförande i Stiftelsen för gynekologisk onkologi, tel 019-602 37 70, 070 572 68 86 

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Stiftelsen för gynekologisk onkologi delar ut 300 584 kronor till forskning inom gynekologisk onkologi.

Läs vidare »

Alla kvinnor behöver inte strålbehandling efter bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:10 CEST

Vissa kvinnor som har drabbats av bröstcancer behöver inte strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi. Det visar forskning inom Region Örebro län och resultatet presenteras i en avhandling. De kvinnor som däremot behöver strålbehandling erbjuds en unik strålbehandlingsmetod vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Område opererande och onkologi
 • asita.ffobccernmg@coreipgiiaonugoropebjdrofblapkn.sksell
 • 019-6027484
 • 073-0887364

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Medicin och rehabilitering
 • jolysevqfiyfnerk.gjgrarhn@pprewbgibronqrorlsebcqroelladun.mqseny
 • 019-602 66 72
 • 072-146 75 25

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskning och utbildning
 • elyiinnc.avmbecflsnwonyu@rkvegzaioktnozbretbbroholnzansq.srbely
 • 072-1464995
 • 019-602 66 56

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • pelotrcka.myekytenskstxwamdy@rrdegtwioevnodlreszbrwuolmranti.sxkehy
 • 019-6023736

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Arbets- och miljömedicin
 • kadrrivan.bhstnrenyfstukrocdm2ya@rehegypioxgnoiqretjbreioldaanbl.scyecb
 • 019-602 35 84

Om Universitetssjukhuset Örebro

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Adress

 • Universitetssjukhuset Örebro
 • Södra Grev Rosengatan
 • 701 85 Örebro
 • Vår hemsida

Koncern