Media no image
Wtby5b4bxrzuns7bwvgn

Pressinbjudan: Bli bättre på konflikter och minska risken för mobbning

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 08:15 CEST

Mobbning på arbetsplatser är ett stort problem. Under 2016 anmäldes över 1200 fall av mobbning och kränkande särbehandling på jobbet, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har ansvar för att chefer har både kunskap och förutsättningar för att arbeta mot kränkande särbehandling. Men vad kan chefen göra och när är det läge att ingripa? 

På onsdag den 27 september samlas 160 chefer, personalhandläggare och fackliga representanter på Universitetssjukhuset i Örebro för att delta i en utbildning om konflikter och mobbning på jobbet.
Media är välkomna att delta under utbildningen.

– Mobbning på arbetsplatsen är förödande, inte bara för den som mobbas utan för hela arbetsplatsen, säger Patrik Hennings, psykolog på Arbets- och miljömedicin i Örebro. Han är en av föreläsarna och kommer bland annat att prata om orsaker, effekter och vad organisationer och chefer kan göra.

Under 2016 presenterade Arbetsmiljöverket nya föreskrifter, som sänkte ribban för vad som klassas som kränkande särbehandling. Men mobbning och kränkningar kan vara svåra att upptäcka, och den som är utsatt för mobbning kan inte alltid slå larm. Särskilt inte om det är chefen som kränker en av sina medarbetare.

Forskaren Thomas Jordan vid Göteborgs universitet har under många år forskat och undervisat i konflikthantering. Under utbildningen i Örebro delar han med sig av sina erfarenheter från en omfattande studie av utredningar och anmälningar om kränkande särbehandling.

– Den största utmaningen när man ska hantera mobbning i arbetslivet är att de berörda ofta har väldigt olika bilder av vad som hänt. Det är därför viktigt att göra en noggrann bedömning av varje enskilt fall, säger Thomas Jordan, docent och lärare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Tid: onsdag den 27 september klockan 9-16.
Plats:
Wilandersalen, Universitetssjukhuset i Örebro. Ingång huvudentrén.
Karta: Länk till karta över Universitetssjukhuset

Media är välkomna att delta. Kontakta gärna vår presskontakt innan utbildningens start om ni vill intervjua föreläsarna.

Utbildningen arrangeras av Arbets- och miljömedicin, på Universitetssjukhuset i Örebro.

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Mobbning på jobbet är ett stort problem. Under 2016 anmäldes över 1200 fall av mobbning och kränkande särbehandling enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön, men hur ingriper man? På onsdag samlas 160 chefer, personalhandläggare och fackliga representanter på USÖ för att delta i en utbildning om mobbning. Media är välkomna att delta.

Läs vidare »
Zurqigv5g2ssn9lz95ni
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Förbättrad återhämtning efter livmoderoperation

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 08:10 CEST

Forskning inom Region Örebro län visar att återhämtningen efter en livmoderoperation blir bättre med vårdprogrammet ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). I Sverige sker årligen cirka 7800 livmoderoperationer. Studierna visar att patienter, som fick vård enligt ERAS, i högre grad kunde gå hem på den förväntande hemgångsdagen utan att de drabbades av fler komplikationer.

P3f2ilhk8uzoljncm9lm
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Innebandyspelare kan undvika ögonskada med skyddsglasögon

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 08:10 CEST

Innebandy är en omtyckt sport och har många utövare i landet. Forskning vid ögonkliniken på Universitetssjukhuset Örebro visar att risken att få en ögonskada i samband med innebandy är mycket högre än vid alla andra sporter. Med skyddsglasögon är det enkelt att minimera risken att skada sina ögon.

Pcjkrcei5jxtjqpkykcv
Zxubsrgr1aevy2eonxgq

Ny behandlingsenhet för patienter med reumatologiska sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 15:59 CEST

Idag invigdes reumatologiska klinkens nya behandlingsenhet för medicinsk behandling vid Universitetssjukhuset Örebro.

Media no image
Zxubsrgr1aevy2eonxgq

Välkommen på invigning av reumatologiska klinikens nya behandlingsenhet

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 13:00 CEST

På fredag den 1 september invigs en ny behandlingsenhet för medicinsk behandling inom reumatologi på reumatologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Den medicinska behandlingsenheten för reumatologi är en sjuksköterskeledd mottagning där i huvudsak patienter som har kroniska reumatologiska sjukdomar behandlas. Det kan exempelvis vara reumatoid artrit, vaskuliter, behandling mot benskörhet mm. Mottagningen är en del av reumatologiska kliniken som är en specialistklinik för utredning, behandling och rehabilitering av reumatologiska sjukdomar.

Välkommen på invigning

Vi inleder med invigningstal som avslutas med bandklippning av Eva Slätmo, områdeschef för område medicin och rehabilitering vid USÖ. Därefter blir det mingel och visning av de nya lokalerna.

Datum: Fredag 1 september 2017
Tid: Kl. 11.00-13.00
Plats: Universitetssjukhuset Örebro, M-huset, våning 5

För mer information kontakta
Linnea Runhede
Avdelningschef
019-602 21 48
linnea.runhede@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

På fredag den 1 september invigs en ny behandlingsenhet för medicinsk behandling inom reumatologi på reumatologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Läs vidare »
Hfffzogz6olijskoagt0
C3ussfub4cwjr0jbrhax

Centrum för sällsynta diagnoser– ett kunskapscentrum på USÖ

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 08:45 CEST

- Alla personer ska ha samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare, säger Björn Lindvall, neurolog på Universitetssjukhuset Örebro. Nu finns Centrum för sällsynta diagnoser. Det är ett kunskapscentrum som hjälper patienter, anhöriga och även andra vårdgivare och samhällsaktörer med vägledning, information och utbildning om sällsynta diagnoser.

Media no image

Universitetssjukhuset utsett till nationellt referenslaboratorium i flera delar

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 09:00 CEST

Från och med den 1 juli är Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro nationellt referenslaboratorium i mikrobiologi när det handlar om vissa retrovirus (HTLV-l/ll), Clostridium difficile, Neisseria meningitidis samt bakteriell STI. Det betyder att USÖ står för den nationella spetskompetensen på dessa områden.

Det är styrgruppen för Svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi som står bakom beslutet att göra USÖ till referenslaboratorium. Totalt har referenslaboratorier utsetts för 36 områden, varav USÖ helt eller delvis alltså är ansvarig för fyra.

”Att vi utsetts till nationellt referenslaboratorium innebär att vi har ett nationellt ansvar för diagnostiska metoder, kvalitetsuppföljningar, hantering av svårvärderade prover med mera när det gäller de fyra områdena” berättar smittskyddsläkare Hans Fredlund.

Ett erkännande

Redan tidigare har man i stora delar, på frivillig basis, utfört dessa uppgifter på universitetssjukhuset för hela landets räkning.

”Men nu har vi verkligen fått ett kvitto på att vi är bra på de här områdena” konstaterar Hans Fredlund.

Syftet med referenslaboratorierna är en hållbar och jämlik mikrobiologisk verksamhet för hela landets hälso- och sjukvård, samtidigt som ökad effektivitet och minskad sårbarhet uppnås.

”Det har varit diskussion i mer än tio år om att få till en organisation för detta för att det ska bli så bra och lika som möjlig i hela landet” förklarar Fredlund som tycker det är bra att man nu gjort en ansvarsfördelning när det gäller kontroll och kvalitetssäkring.

”I princip har USÖ fungerat så länge när det gällt epidemisk hjärnhinneinflammation, att vi fått in prover från hela landet att kontrollera på grund av vår kompetens. Nu har vi det som uppdrag plus att vi fått ytterligare uppdrag och det är förstås ett erkännande av att det vi gör är bra, och det känns roligt att få vara med om detta” säger Hans Fredlund.

Han ser framför sig något lite mer att göra i och med de nya uppdragen, men det kommer inte att leda till någon utökning av antal anställda inom verksamheten.

Bidrag till kompetensutveckling

Referenslaboratorierna trädde i kraft den 1 juli och uppdragen löper till och med den 31 december 2019. Universitetssjukhuset kommer att få närmare 400 000 kronor per år i nationellt stöd för uppdragen. Det ekonomiska bidraget är framför allt till för att säkerställa hög kompetens hos medarbetarna på laboratorierna.

Styrgruppen för Svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi, som står bakom inrättandet av de nationella referenslaboratorierna, är ett nätverk som inrättades tidigare i år efter beslut av Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner.

Laboratoriemedicinska kliniken på USÖär sedan tidigare nationell referensfunktion för meningokocker och gonokocker på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Mer information:

Smittskyddsläkare Hans Fredlund, telefon 019-602 35 81

Ordförklaring:

Retrovirus – Virus med hög förändringsbenägenhet vilket gör dem svårbehandlade. HTLV och HIV är två typer av retrovirus.

Clostridium difficile - Sporbildande bakterie som kan orsaka mer eller mindre allvarliga diarrétillstånd.

Neisseria meningitidis– Grupp bakterier som bland annat kan orsaka hjärnhinneinflammation (meningit).

Bakteriell STI – Sexuellt överförbara bakteriella infektioner.

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Från och med den 1 juli är Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro nationellt referenslaboratorium i mikrobiologi när det handlar om vissa retrovirus (HTLV-l/ll), Clostridium difficile, Neisseria meningitidis samt bakteriell STI. Det betyder att USÖ står för den nationella spetskompetensen på dessa områden.

Läs vidare »
Ulepnjhgublrxna1pcus
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Nyckelfonden delar ut 5 miljoner kronor till forskningsprojekt vid Universitetssjukhuset Örebro

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 08:10 CEST

Onsdagen den 31 maj offentliggjordes vilka forskare vid Universitetssjukhuset Örebro som tilldelas anslag från Nyckelfonden 2017.

Lellchz8mupgbvy5mr7o
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Mer kunskap kring magtarmsjukdomar ökar livskvalitén

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 08:10 CEST

Hur vanligt är mikroskopisk kolit och vilka är det som drabbas? Det är några av de frågor som fått ett svar tack vare forskning vid Region Örebro län. Mikroskopisk kolit är ett samlingsnamn för tarmsjukdomar. Forskare Anna Wickbom belyser också i sin avhandling hur patienter med en tarmsjukdom senare i livet kan få en annan tarmsjukdom.

Mmrjhxl2k1fs4jyabst7
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Ny metod för att studera ett nedsatt immunförsvar hos patienter med sepsis

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 13:30 CEST

Forskare Sara Cajander vid Region Örebro län har studerat en ny metod att mäta immunsvaret vid sepsis. Målsättningen är att identifiera patienter som utvecklar ett försvagat immunsvar med risk för dålig prognos. Svår sepsis drabbar årligen cirka 25 000 människor i Sverige.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Område opererande och onkologi
 • olzqrxasa.oberhbsvg@hirelggionxqcjgforurebaemqeupluuowrolan.dhse
 • 019-6027484
 • 073-0887364

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Thorax, kärl och diagnostik
 • patrik.gunnarsson@regionorebrolan.se
 • 019-602 70 21
 • 070-682 70 21

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Medicin och rehabilitering
 • josefine.gran@regionorebrolan.se
 • 019-602 66 72
 • 072-146 75 25

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskning och utbildning
 • elin.abelson@regionorebrolan.se
 • 072-1464995
 • 019-602 66 56

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • petra.ekckenrcstamexrtbt@regioffnofwreesnkjtbrolzkan.sbsatpuoue
 • 019-6023736

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Arbets- och miljömedicin
 • kasxvrrin.xgwpmastlzenstjpznrom2ya@rhsegunykionoprrebrehziolan.se
 • 019-602 35 84

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • anita.lindgren@regionorebrolan.se
 • 019-602 17 61

Om Universitetssjukhuset Örebro

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//www.mynewsdesk.com/javascripts/follow-button.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","mynewsdesk-fjs");

Adress

 • Universitetssjukhuset Örebro
 • Södra Grev Rosengatan
 • 701 85 Örebro
 • Vår hemsida

Koncern