Ulckowr5egla1qjfs9ye
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Patienter med livmoderhalscancer får mer skräddarsydd behandling

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 08:25 CEST

Forskningsresultat vid USÖ kan förbättra behandlingen för patienter med livmoderhalscancer. Forskaren Louise Bohr Mordhorst har i sin avhandling tittat på proteiner och proteinets påverkan via signalvägar i cancern. Målet är att hitta ett sätt att göra behandlingen mera individanpassad. Att ge rätt behandling till patienten och få död på tumören utan att skada frisk vävnad runtomkring.

Nmevhgcroeq7izyi7azy
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Örebroforskare får anslag på 5,5 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 08:10 CEST

Kan egenprovtagning öka upptäckt av livmoderhalscancer? Det vill forskare från Region Örebro län undersöka genom att utvärdera egenprovtagning för kvinnor mellan 60-69 år med stöd från Familjen Kamprads stiftelse. De vill studera om provtagningen ger lika säkra resultat som de prover som är utförda av barnmorska.

Ig1llpiibmowmssai9rr
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Hud-mot-hud gör pappor mer delaktiga när barn föds för tidigt

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 08:10 CEST

Barn som föds för tidigt har en ökad risk för negativa hälsoeffekter. Att använda sig av hud-mot-hudkontakt är positivt för barnet. Barnet mår bättre, får stabilare hjärtfrekvens och går upp i vikt bättre. Forskare Emma Olsson vid Region Örebro län visar i sin avhandling att pappor känner sig mer delaktiga i vården av sitt för tidigt födda barn tack vare hud-mot-hudkontakten.

Kzleq30ldalfglcnvxsr
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Blodförgiftning med stafylokocker visar ett komplext samspel mellan bakterie och människa

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 08:10 CEST

I Region Örebro län drabbas drygt hundra patienter årligen av blodförgiftning med gula stafylokocker. Men det är också en vanligt förekommande bakterie på huden eller i näsöppningen utan att orsaka sjukdom. Varje individ reagerar olika på en infektion med stafylokocker. Forskare och infektionsläkare Gunlög Rasmussen visar i sin avhandling på det komplexa samspelet mellan bakterie och människa.

Gvvo3gckcf79gk00rqj8
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Effektivare metod att hitta förträngda kranskärl

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 08:10 CET

Forskning visar att en tunn tryckledare enklare än dagens kranskärlsröntgen kan avgöra vilka kärl som ska behandlas vid hjärtinfarkt. Resultaten har presenterats i den högt ansedda tidskriften New England Journal of Medicine. I studien ingår överläkare Ole Fröbert som är verksam vid Universitetssjukhuset Örebro.

P3tbfh2mrdjxzsje2aqm
C3ussfub4cwjr0jbrhax

Nationellt möte för svensk Cancersjukvård i Örebro

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 13:08 CET

Bemanningskris inom cancersjukvård, sexuella problem efter prostataoperation och framsteg inom läkemedelsforskningen - det är bara några av de ämnen som samlar 300 personer till Onkologidagarna 2017. Mötet hålls på Conventum och samlar onkologispecialister från hela Sverige. Här följer ett axplock av veckans programpunkter.

Media no image

Välkommen till vårens öppna föreläsningar på USÖ

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 07:00 CET

Vilken inverkan har kosten för vår psykiska hälsa? Hur yttrar sig tvångssyndrom och vilken behandling hjälper? Läkemedelsberoende kan uppkomma ur en vårdsituation där personer får beroendeframkallande mediciner utskrivna på recept. Vårens öppna föreläsningar vid USÖ bjuder på spännande ämnen inom skilda områden.

Föreläsningarna är kostnadsfria och allmänheten är hjärtligt välkommen. Bakom de olika arrangemangen står Område psykiatri i Region Örebro län tillsammans med psykiatrins brukarföreningar via (H)järnkoll och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

Tid och plats

De öppna föreläsningarna sker på Universitetssjukhuset i Örebro, Wilandersalen, M-huset Tid: 18.00-19.30.

Utöver föreläsningen för allmänheten hålls en extra föreläsning som i första hand vänder sig till samverkanspartners och medarbetare. Den föreläsningen sänds även via länk till sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg samt till mottagningen i Hallsberg.

På programmet under våren:

Onsdag 15 mars -  Kost och psykisk ohälsa

Kan vi själva via våra kostvanor påverka vår psykiska hälsa? Även om forskning kring kost och psykisk hälsa pågått en tid är det först de senaste åren som den satt fart ordentligt. Vad säger då forskningen, vilket stöd finns för att vår kost kan bidra till psykisk ohälsa eller tvärt om att bidra till en förbättring? En spännande föreläsning i ett för tiden aktuellt ämne.
Medverkande: Mats Humble, överläkare och med. dr, Psykiatrisk akut- och heldygnsvård

Torsdag 20 april -  Tvångssyndrom

För personer som drabbas av tvångstankarna och tvångshandlingarna i så hög grad att de upptar en stor del av vardagen hemma, i skolan eller på jobbet uppstår ofta ett stort lidande för den som berörs. Under föreläsningen behandlas frågor som varför en person utvecklar ett tvångssyndrom och hur symtomen yttrar sig samt vilken behandling som fungerar?
Medverkande: Susanne Bejerot, överläkare och professor, Psykiatrisk rehabilitering

Tisdag 9 maj -  Läkemedelsberoende

Fler och fler uppvisar ett beroende som har uppstått via medicinering med receptbelagda mediciner som smärtstillande, sömntabletter eller vissa andra psykofarmaka. På vilka sätt kan man hjälpa de som hamnar i ett beroende och finns det möjligheter att förhindra att personer hamnar i beroende.
Medverkande: medarbetare från Beroendecentrum

Kontakt:

Örjan Andersson, verksamhetsutvecklare, Område psykiatri, Region Örebro län, orjan.andersson@regionorebrolan.se

Tuula Pettersson, Hjärnkoll + NSPH Örebro län, tuula.pettersson@hjarnkollnsph-orebrolan, 070-305 96 63

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Vilken inverkan har kosten för vår psykiska hälsa? Hur yttrar sig tvångssyndrom och vilken behandling hjälper? Läkemedelsberoende kan uppkomma ur en vårdsituation där personer får beroendeframkallande mediciner utskrivna på recept. Vårens öppna föreläsningar vid USÖ bjuder på spännande ämnen inom skilda områden.

Läs vidare »
Zyiweg5isodwwiqiesfr
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Risk för hjärtkärlsjukdom finns redan i tonåren

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 08:10 CET

För att kunna förebygga hjärtkärlsjukdom är det viktigt att känna till livsstilsfaktorer tidigt i livet. Forskning vid Region Örebro län visar att påverkbara riskfaktorer kan identifieras redan i tonåren. Det handlar om egenskaper som låg stresstolerans, låg fysisk kondition, högt blodtryck och ohälsosam vikt.

Media no image
Rq9zvfgnqbdvbdl6mduc

Pressinbjudan: Metod som räddar liv vid kraftig blödning utvecklas internationellt i samarbete med Universitetssjukhuset Örebro

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 10:55 CET

Vid större olyckor med risk för dödlig utgång är det viktigt att snabbt stoppa kraftiga och livshotande blödningar med effektiva metoder. Utmaningen är att med så lindrigt ingrepp som möjligt få den skadade personen att överleva. En metod som uppmärksammats när det gäller denna typ av traumaomhändertagande är avstängning av blodkärl med hjälp av införsel av en uppblåsbar ballong i aktuellt blodkärl, det så kallade EVTM-konceptet* där Universitetssjukhuset Örebro är en av pionjärerna och som också tillsammans med andra internationella centra leder utvecklingen av metoden i världen.

Den 2-4 februari samlas för första gången 300 internationella representanter från olika traumacentra i världen i Örebro för att lära sig mer om och gemensamt vidarutveckla traumakonceptet *EVTM. Målet är att skapa ett internationellt lärande som räddar liv vid olika typer av stora trauman, t ex skottskador eller stora trafikolyckor.

Media bjuds in och är välkomna att delta vid symposiet vid Conventum i Örebro!

*EVTM-konceptet är baserat på goda erfarenheter från endovaskulär aortakirurgi, som innebär att operationer utförs på ett lindrigt sätt, via stickhål i ljumskpulsådror inifrån kärlen, istället för att göra stora och för nedsatta patienter påfrestande buksnitt. Metoden kan användas vid större olyckor och kan påbörjas redan vid olyckplatsen eller i ambulansen. Det innebär ett relativt litet ingrepp för patienten. Överlevnaden kan därmed öka samtidigt som återhämtningstiden förkortas.

*EVTM: EndoVascular and hybrid Trauma and bleeding Management.

Kontaktpersoner vid kongressen EVTM Symposium på Conventum Örebro den 2-4 februari:
Artai Pirouzram, Medicinsk ledningsansvarig kärlkirurg, tel: 019-602 10 00 (växel)


Länk till symposiets video:
https://www.youtube.com/watch?v=KmoUCYkqHDw

Länk till video från EVTM-workshop, Universitetssjukhuset Örebro 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=1xyskjGFC1U

Hemsida:
http://www.jevtm.com/evtm-symposium/

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Vid större olyckor med risk för dödlig utgång är det viktigt att snabbt stoppa kraftiga och livshotande blödningar. En metod är det så kallade EVTM-konceptet* där man stänger av blodkärl med hjälp av införsel av en uppblåsbar ballong. Universitetssjukhuset Örebro är en av pionjärerna och som också tillsammans med andra internationella centra leder utvecklingen av metoden i världen.

Läs vidare »
Vtushdjyxfdfvlw89thh
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Effektiv behandling av fantomsmärta hos armamputerade

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 10:20 CET

Hur kan man lindra fantomsmärtor hos armamputerade? Det har forskare undersökt i en nyligen publicerad artikel i den högt rankade tidskriften The Lancet. Arbetsterapeut Liselotte Hermansson vid Region Örebro län har medverkat.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Område opererande och onkologi
 • asa.bxobermig@gtvwregisucbnbjoonwosfgpftorebrolavvn.se
 • 019-6027484
 • 073-0887364

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Thorax, kärl och diagnostik
 • patrik.gunnarsson@regionorebrolan.se
 • 019-602 70 21
 • 070-682 70 21

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Medicin och rehabilitering
 • fmjovxqvqxnqnwsefine.gran@uwregiondsogtihrgvrsnwhdorebakrolan.nise
 • 019-602 66 72
 • 072-146 75 25

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskning och utbildning
 • elin.abelson@regionorebrolan.se
 • 072-1464995
 • 019-602 66 56

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • peuutra.rhnurthxvqekywenjnqdstamxp@regionorebrolantx.szye
 • 019-6023736

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • anita.lindgren@regionorebrolan.se
 • 019-602 17 61

Om Universitetssjukhuset Örebro

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//www.mynewsdesk.com/javascripts/follow-button.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","mynewsdesk-fjs");

Adress

 • Universitetssjukhuset Örebro
 • Södra Grev Rosengatan
 • 701 85 Örebro
 • Vår hemsida

Koncern