Vtushdjyxfdfvlw89thh
Jvocrkrhkxh8nqrfnfeq

Effektiv behandling av fantomsmärta hos armamputerade

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 10:20 CET

Hur kan man lindra fantomsmärtor hos armamputerade? Det har forskare undersökt i en nyligen publicerad artikel i den högt rankade tidskriften The Lancet. Arbetsterapeut Liselotte Hermansson vid Region Örebro län har medverkat.

Ntfvzopvshn3z5fsz8ri
Brlwewcen2dp0z8ljqeh

Höga partikelhalter i färglopp

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 08:25 CET

Deltagare i färglopp exponeras för partikelhalter många gånger högre än aktuella gränsvärden. Samtidigt behövs fler riskbedömningar för barn och funktionärer. Det visar nya mätresultat från Arbets- och miljömedicin i Umeå och Örebro.

Xsj58nuzquuhoybs4zpw
Jvocrkrhkxh8nqrfnfeq

Kontroversiell hjärtefråga äntligen utredd

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 09:00 CET

Forskning som har publicerats i The Lancet visar att bypassoperationer är bättre än ballongvidgning på många sätt. I studien ingår forskning från Universitetssjukhuset Örebro.

Bovatd1wbksh9skrowrs
Jvocrkrhkxh8nqrfnfeq

Ny metod för att bedöma hjärtfunktion

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 08:10 CET

Vid bedömning av flera olika sjukdomar är det viktigt att beräkna hjärtats högerkammarfunktion. Forskare Stina Jorstig vid Region Örebro län har tagit fram en ny metod för bedömning av hjärtats funktion.

U1kdfakcjj4arekysvwa
Zxubsrgr1aevy2eonxgq

Barn- och ungdomskliniken på USÖ uppmärksammar de för tidigt födda barnen på Världsprematurdagen

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 07:40 CET

Världsprematurdagen den 17 november är en dag där hela världen uppmärksammar barn som fötts för tidigt. Barn- och ungdomskliniken på USÖ firar med att bjuda in alla familjer med för tidigt födda barn till barnkalas.

Dyun66wz1nk7wqrddhsp
C3ussfub4cwjr0jbrhax

USÖ först i världen att testa ny blodsockermätare

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 07:23 CET

​Alla insulinbehandlade patienter med typ 1-diabetes måste kontrollera sitt blodsockervärde flera gånger per dag och göra justeringar om det är för högt eller lågt. Ett stabilt värde ger bättre livskvalitet och kan minska risken för komplikationer. Nu är medicinska kliniken vid USÖ bland de första i världen att testa en ny typ av kontinuerlig blodsockermätare för diabetiker.

Vcsqpcfatrw4sx24zxc9
Jvocrkrhkxh8nqrfnfeq

Specialdesignade skor för diabetiker med fotproblem

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 13:29 CET

Diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar. De som har levt med sjukdomen en längre tid får ofta problem med sina fötter. Det kan leda till att sår på fötterna uppstår och det blir en svår läkningsprocess. Forskare Gustav Jarl har i sin forskning vid Region Örebro län tagit fram en specialdesignad plomberad sko med inlägg för att underlätta för diabetiker med fotproblem.

Wz3zfaoxxkebrf41mrnr
S8zihuvxzgcjflcpzaiq

Ammande kvinnor får stöd vid ny amningsmottagning vid USÖ

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 13:58 CET

Att amma sitt barn är ett naturligt och bra sätt ge sitt barn mat då bröstmjölken innehåller allt som ett litet barn behöver. Amningen fungerar ofta bra och utan svårigheter, men många gånger kan också kvinnan behöva råd och stöd. Nu finns ett utökat stöd för ammande kvinnor i och med att en amningsmottagning öppnat vid USÖ, Universitetssjukhuset Örebro.

Media no image
C3ussfub4cwjr0jbrhax

Snabbt diagnosbesked viktigt vid cancerutredning

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2016 12:35 CET

Omkring 1700 personer i Örebro län kommer att få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av oro och ångest.
- Ingen cancerpatient ska behöva vänta längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked och behandling, säger Gustav Ekbäck, planeringschef Hälso- och sjukvården, Region Örebro län.

Inom 18 olika cancerdiagnoser har hälso- och sjukvården infört så kallade standardiserade vårdförlopp. Det handlar om att förbättra cancersjukvården, ge en mer jämlik vård och minska utredningstiden. Förändringen är en följd av en överenskommelse mellan staten och landstingen och regionerna.

- Genom standardiserade vårdförlopp minskar vi tiden från misstanke till start av behandling för att den ska bli så kort den bara kan bli – men utan att vi tummar på kvaliteten. Ibland behövs också lite extra tid för att ge en säker diagnos och bästa behandling. Dessutom är det viktigt att man som patient skall ha möjlighet att vara involverad och informerad om vad som väntar och när det ska ske, säger Gustav Ekbäck.

En jämlik vård
- Att införa så kallade standardiserade vårdförlopp handlar om att förkorta väntetider och samtidigt erbjuda en jämlik vård för alla, oavsett vem du är eller var du bor, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Redan nu börjar vi kunna se en positiv utveckling av det här viktiga arbetet. Om det finns välgrundad misstanke om cancer, finns det också tider avsatta i vården till de undersökningar som behöver göras. På så sätt kan väntetider minskas.

Nationell patientenkät
De första fem standardiserade vårdförloppen infördes under 2015. Nu har de första patienterna i dessa förlopp tillfrågats om hur de upplevde utredningstiden. Resultatet visar att patienterna var nöjda med utredningsgången, bemötandet och samordningen av kontakterna med sjukvården. Sjukvården behöver bli bättre på att informera patienten att hen utretts enligt standardiserat vårdförlopp och erbjuda möjligheten att ta med sig någon närstående vid besked om utredningens resultat.

Arbetet med att införa fler standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården fortgår. Under 2017 kommer ytterligare 10 vårdförlopp att införas.

Mer information
Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/uppfoljning/patienternas-upplevelser/

1177-Vårdguiden
http://www.1177.se/Orebrolan/patientinformation/Standardiserade-vardforlopp/#section-1

Kontaktuppgifter
Gustav Ekbäck, planeringschef, Hälso- och sjukvården
Tel: 019- 60 21261, 072-225 59 33
E-post: gustav.ekback@regionorebrolan.se

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande
Tel: 070-515 7409
E-post: marie-louise.forsberg-fransson@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

​Omkring 1700 personer i Örebro län kommer att få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av oro och ångest. - Ingen cancerpatient ska behöva vänta längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked och behandling, säger Gustav Ekbäck, planeringschef Hälso- och sjukvården, Region Örebro län.

Läs vidare »
Ane9f4diwlaidxsk0xc7
S8zihuvxzgcjflcpzaiq

Cancerpatienter skattar sin hälsa för bättre rehabilitering

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 11:26 CET

Cancerpatienter är i stort behov av stöd, både patienten själv och närstående. I det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering fastslås vikten av att lämpliga rehabiliteringsinsatser erbjuds patienter och närstående för att få möjligheten leva ett så bra liv som möjligt.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Område opererande och onkologi
 • asa.oberg@regionorebrolan.se
 • 019-6027484
 • 073-0887364

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Thorax, kärl och diagnostik
 • bnpatrikty.gunlezrqhnaxojgdlxfrsson@regitmyiasxzonorebulrohqlazrdugankn.se
 • 019-602 70 21
 • 070-682 70 21

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Medicin och rehabilitering
 • josefine.gran@regionorebrolan.se
 • 019-602 66 72
 • 072-146 75 25

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskning och utbildning
 • elsuin.abesclsoncfre@regionorezvpsbrsuomcabwzwolanui.se
 • 072-1464995
 • 019-602 66 56

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • pepctra.iqsiekenstmqam@rmksxegionoewrebrolankqkjda.se
 • 019-6023736

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • anita.lindgren@regionorebrolan.se
 • 019-602 17 61

Om Universitetssjukhuset Örebro

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//www.mynewsdesk.com/javascripts/follow-button.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","mynewsdesk-fjs");

Adress

 • Universitetssjukhuset Örebro
 • Södra Grev Rosengatan
 • 701 85 Örebro
 • Vår hemsida

Koncern