Enkät till barn ska undersöka hur miljön påverkar hälsan

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 12:01 CET

Hur ofta barn vistas i grönområden, ifall de upplever besvär av inomhusmiljön hemma, eller om de störs av trafikbuller. Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät. Den här veckan skickas den ut till 5 300 barn och vårdnadshavare i Örebro län för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.

​Barnveckan till Örebro i april - största kongressen i sitt slag

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 08:30 CET

Det svårt sjuka barnet är tema för Barnveckan i Örebro den 1-4 april. Cirka 1 000 barnläkare och barnsjuksköterskor kommer till Conventum för att delta i kongressen som är den största i sitt slag i Sverige.

​Mesta möjliga hälsa för pengarna – tema för konferens i Örebro

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 09:00 CET

Hälsoekonomiska analyser får allt större betydelse inom hälso- och sjukvården. De utgör underlag för prioriteringar som ska ge mesta möjliga hälsa för pengarna. Hälsoekonomi är också temat för National health economic conference som arrangeras på Universitetssjukhuset Örebro den 12-13 mars.

Stöd från omgivningen underlättar tillfrisknandet för ungdomar med anorexia nervosa

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 08:10 CET

Att som ungdom drabbas av en ätstörning gör att livet sätts på pausläge under en lång tid. Därför är det viktigt med rätt uppbackning även utanför familjen. Det kan vara inom både skolans värld och idrottsorganisationer. ”Ungdomars sociala kontexter utanför familjen verkar ha stor betydelse för insjuknandet, behandlingen och tillfrisknandet”, säger Katarina Lindstedt på ätstörningsenheten.

Den sovande björnen ger oss mer kunskap om hjärt- och kärlsjukdom

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 08:45 CET

Hur kommer det sig att den sovande björnen inte får några sjukdomar trots att den går i ide? Det vill forskargrupper från olika delar av världen ta reda på. Förhoppningen är att kunna dra nytta av resultaten och hjälpa människor som drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Forskare Ole Fröbert, som har initierat den medicinska forskningen på björnar, är till vardags överläkare vid USÖ.

​Sveriges yngsta universitetssjukhus blev Sveriges bästa: ”I dag ska vi njuta”

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 16:59 CET

På onsdagen firades det på Universitetssjukhuset Örebro när Dagens Medicin utsåg Bästa sjukhus. ”Rankingen bygger på att de medicinska resultaten väger tyngst”, sa Christina Kennedy, chefredaktör när hon räckte över priset.

​Pressinbjudan: USÖ bästa universitetssjukhuset i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 06:30 CET

Universitetssjukhuset Örebro vinner i år tidningen Dagens Medicins prestigefyllda tävling Bästa sjukhuset i klassen Universitetssjukhus. USÖ är bäst på medicinsk kvalitet och har förbättrat sig avsevärt inom kategorin tillgänglighet. ”Vilket roligt besked till alla våra medarbetare”, säger Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro län.

Digitala möten möjliggör för folk att sluta röka

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 08:00 CET

​Att sluta röka med hjälp av videomöten är nu möjligt inom Region Örebro län. Det är tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro som är tidigt ute med att använda metoden. ”Vad vi vet, är det ingen som har använt digitala möten för tobaksavvänjning tidigare”, säger Matz Larsson, överläkare vid Tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro.

​Audiologiska kliniken flyttar jourmottagningen till nya lokaler

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2019 09:05 CET

Den 7 januari öppnar Audiologiska klinikens jourmottagning portarna till nya lokaler i Universitetssjukhuset Örebro. Invigningen sker klockan 09.00. Den nya mottagningen förbättrar tillgängligheten för patienterna och ger personalen en bättre arbetsmiljö.

Att kunna återgå i arbete efter en hjärnskada ökar livskvalitén

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 08:10 CET

Varje år får cirka 1000 personer i Region Örebro län en stroke. Siffran blir ännu högre om exempelvis hjärntumörer och hjärnskador från trafikolyckor räknas in. Att få en hjärnskada påverkar hela ens liv. ”Personer med en förvärvad hjärnskada som kan återgå i arbete efter sin skada får den största positiva förändringen av sin livskvalitet”, säger forskaren Marie Matérne.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Område opererande och onkologi
 • asvba.boobrmerytg@dhrekugizponvrorgcebhurohmlanan.apsekl
 • 019-6027484
 • 073-0887364

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Medicin och rehabilitering
 • joqzsehgfiimnegw.gearayxn@bureukgijsonadordaebztrofslagen.jcsegs
 • 019-602 66 72
 • 072-146 75 25

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskning och utbildning
 • elddinpv.attbezqlstdonzq@rqaeganiohtnovhreddbrgaolrvanwt.skieny
 • 072-1464995
 • 019-602 66 56

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • pesitrdca.hkekshenbgstxramhq@ruzegqgiohnnotxreiqbrmvollkanle.sviext
 • 019-6023736

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Arbets- och miljömedicin
 • kazzriasn.iistsvenissttnrofbm2ts@rxyegpwiobhnoekreuabrjzoldbanvi.sblehm
 • 019-602 35 84

Om Universitetssjukhuset Örebro

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Adress

 • Universitetssjukhuset Örebro
 • Södra Grev Rosengatan
 • 701 85 Örebro
 • Vår hemsida

Koncern