Media no image

Universitetssjukhuset utsett till nationellt referenslaboratorium i flera delar

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 09:00 CEST

Från och med den 1 juli är Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro nationellt referenslaboratorium i mikrobiologi när det handlar om vissa retrovirus (HTLV-l/ll), Clostridium difficile, Neisseria meningitidis samt bakteriell STI. Det betyder att USÖ står för den nationella spetskompetensen på dessa områden.

Det är styrgruppen för Svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi som står bakom beslutet att göra USÖ till referenslaboratorium. Totalt har referenslaboratorier utsetts för 36 områden, varav USÖ helt eller delvis alltså är ansvarig för fyra.

”Att vi utsetts till nationellt referenslaboratorium innebär att vi har ett nationellt ansvar för diagnostiska metoder, kvalitetsuppföljningar, hantering av svårvärderade prover med mera när det gäller de fyra områdena” berättar smittskyddsläkare Hans Fredlund.

Ett erkännande

Redan tidigare har man i stora delar, på frivillig basis, utfört dessa uppgifter på universitetssjukhuset för hela landets räkning.

”Men nu har vi verkligen fått ett kvitto på att vi är bra på de här områdena” konstaterar Hans Fredlund.

Syftet med referenslaboratorierna är en hållbar och jämlik mikrobiologisk verksamhet för hela landets hälso- och sjukvård, samtidigt som ökad effektivitet och minskad sårbarhet uppnås.

”Det har varit diskussion i mer än tio år om att få till en organisation för detta för att det ska bli så bra och lika som möjlig i hela landet” förklarar Fredlund som tycker det är bra att man nu gjort en ansvarsfördelning när det gäller kontroll och kvalitetssäkring.

”I princip har USÖ fungerat så länge när det gällt epidemisk hjärnhinneinflammation, att vi fått in prover från hela landet att kontrollera på grund av vår kompetens. Nu har vi det som uppdrag plus att vi fått ytterligare uppdrag och det är förstås ett erkännande av att det vi gör är bra, och det känns roligt att få vara med om detta” säger Hans Fredlund.

Han ser framför sig något lite mer att göra i och med de nya uppdragen, men det kommer inte att leda till någon utökning av antal anställda inom verksamheten.

Bidrag till kompetensutveckling

Referenslaboratorierna trädde i kraft den 1 juli och uppdragen löper till och med den 31 december 2019. Universitetssjukhuset kommer att få närmare 400 000 kronor per år i nationellt stöd för uppdragen. Det ekonomiska bidraget är framför allt till för att säkerställa hög kompetens hos medarbetarna på laboratorierna.

Styrgruppen för Svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi, som står bakom inrättandet av de nationella referenslaboratorierna, är ett nätverk som inrättades tidigare i år efter beslut av Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner.

Laboratoriemedicinska kliniken på USÖär sedan tidigare nationell referensfunktion för meningokocker och gonokocker på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Mer information:

Smittskyddsläkare Hans Fredlund, telefon 019-602 35 81

Ordförklaring:

Retrovirus – Virus med hög förändringsbenägenhet vilket gör dem svårbehandlade. HTLV och HIV är två typer av retrovirus.

Clostridium difficile - Sporbildande bakterie som kan orsaka mer eller mindre allvarliga diarrétillstånd.

Neisseria meningitidis– Grupp bakterier som bland annat kan orsaka hjärnhinneinflammation (meningit).

Bakteriell STI – Sexuellt överförbara bakteriella infektioner.

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Från och med den 1 juli är Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro nationellt referenslaboratorium i mikrobiologi när det handlar om vissa retrovirus (HTLV-l/ll), Clostridium difficile, Neisseria meningitidis samt bakteriell STI. Det betyder att USÖ står för den nationella spetskompetensen på dessa områden.

Läs vidare »
Ulepnjhgublrxna1pcus
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Nyckelfonden delar ut 5 miljoner kronor till forskningsprojekt vid Universitetssjukhuset Örebro

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 08:10 CEST

Onsdagen den 31 maj offentliggjordes vilka forskare vid Universitetssjukhuset Örebro som tilldelas anslag från Nyckelfonden 2017.

Lellchz8mupgbvy5mr7o
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Mer kunskap kring magtarmsjukdomar ökar livskvalitén

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 08:10 CEST

Hur vanligt är mikroskopisk kolit och vilka är det som drabbas? Det är några av de frågor som fått ett svar tack vare forskning vid Region Örebro län. Mikroskopisk kolit är ett samlingsnamn för tarmsjukdomar. Forskare Anna Wickbom belyser också i sin avhandling hur patienter med en tarmsjukdom senare i livet kan få en annan tarmsjukdom.

Mmrjhxl2k1fs4jyabst7
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Ny metod för att studera ett nedsatt immunförsvar hos patienter med sepsis

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 13:30 CEST

Forskare Sara Cajander vid Region Örebro län har studerat en ny metod att mäta immunsvaret vid sepsis. Målsättningen är att identifiera patienter som utvecklar ett försvagat immunsvar med risk för dålig prognos. Svår sepsis drabbar årligen cirka 25 000 människor i Sverige.

Hseeifznddanhf1x3cvy
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Anestesisjuksköterskan betydelsefull för patienten under operation

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 08:10 CEST

Under en operation företräds patienten bland annat av en anestesisjuksköterska och för patienten är det en viktig funktion. Forskning vid Region Örebro län visar att ansvaret som anestesisjuksköterskan har gentemot en annan människa är både moraliskt, etiskt och medicinskt.

Ulckowr5egla1qjfs9ye
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Patienter med livmoderhalscancer får mer skräddarsydd behandling

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 08:25 CEST

Forskningsresultat vid USÖ kan förbättra behandlingen för patienter med livmoderhalscancer. Forskaren Louise Bohr Mordhorst har i sin avhandling tittat på proteiner och proteinets påverkan via signalvägar i cancern. Målet är att hitta ett sätt att göra behandlingen mera individanpassad. Att ge rätt behandling till patienten och få död på tumören utan att skada frisk vävnad runtomkring.

Nmevhgcroeq7izyi7azy
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Örebroforskare får anslag på 5,5 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 08:10 CEST

Kan egenprovtagning öka upptäckt av livmoderhalscancer? Det vill forskare från Region Örebro län undersöka genom att utvärdera egenprovtagning för kvinnor mellan 60-69 år med stöd från Familjen Kamprads stiftelse. De vill studera om provtagningen ger lika säkra resultat som de prover som är utförda av barnmorska.

Ig1llpiibmowmssai9rr
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Hud-mot-hud gör pappor mer delaktiga när barn föds för tidigt

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 08:10 CEST

Barn som föds för tidigt har en ökad risk för negativa hälsoeffekter. Att använda sig av hud-mot-hudkontakt är positivt för barnet. Barnet mår bättre, får stabilare hjärtfrekvens och går upp i vikt bättre. Forskare Emma Olsson vid Region Örebro län visar i sin avhandling att pappor känner sig mer delaktiga i vården av sitt för tidigt födda barn tack vare hud-mot-hudkontakten.

Kzleq30ldalfglcnvxsr
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Blodförgiftning med stafylokocker visar ett komplext samspel mellan bakterie och människa

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 08:10 CEST

I Region Örebro län drabbas drygt hundra patienter årligen av blodförgiftning med gula stafylokocker. Men det är också en vanligt förekommande bakterie på huden eller i näsöppningen utan att orsaka sjukdom. Varje individ reagerar olika på en infektion med stafylokocker. Forskare och infektionsläkare Gunlög Rasmussen visar i sin avhandling på det komplexa samspelet mellan bakterie och människa.

Gvvo3gckcf79gk00rqj8
Ieugvibmxsrjfatcqrhr

Effektivare metod att hitta förträngda kranskärl

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 08:10 CET

Forskning visar att en tunn tryckledare enklare än dagens kranskärlsröntgen kan avgöra vilka kärl som ska behandlas vid hjärtinfarkt. Resultaten har presenterats i den högt ansedda tidskriften New England Journal of Medicine. I studien ingår överläkare Ole Fröbert som är verksam vid Universitetssjukhuset Örebro.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Område opererande och onkologi
 • jdjgvuvqasrsvpa.uruaobyocuerzwseg@epreupgionorebrowmtzlan.se
 • 019-6027484
 • 073-0887364

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Thorax, kärl och diagnostik
 • patrik.gunnarsson@vdregionvgorhkebzrnfroswlan.se
 • 019-602 70 21
 • 070-682 70 21

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Medicin och rehabilitering
 • uxjoseorfine.grarzn@regilhkonnrbonorlwebvarolaqlvkyozjn.bfse
 • 019-602 66 72
 • 072-146 75 25

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskning och utbildning
 • elin.abelson@regionorebrolan.se
 • 072-1464995
 • 019-602 66 56

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • petrwaa.ltekenstam@regionoaerezmfpnyzfkkbrrevtolnompuhscqban.soggmeqe
 • 019-6023736

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • anita.lindgren@regionorebrolan.se
 • 019-602 17 61

Om Universitetssjukhuset Örebro

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//www.mynewsdesk.com/javascripts/follow-button.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","mynewsdesk-fjs");

Adress

 • Universitetssjukhuset Örebro
 • Södra Grev Rosengatan
 • 701 85 Örebro
 • Vår hemsida

Koncern