Viktigt med uppföljning efter graviditetsdiabetes

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 10:00 CET

Kvinnor med graviditetsdiabetes har en ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning. Men det är även viktigt med uppföljning efteråt för forskning visar att det finns en ökad risk för allvarlig hjärt-kärlsjukdom senare i livet. "Jag har kunnat visa att risken för komplikation hos barnet är förhöjd hos både kvinnor med graviditetsdiabetes och övervikt", säger Karin Hildén.

Örebroforskare får 28,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 13:00 CET

För första gången har forskare inom Region Örebro län fått pengar från Vetenskapsrådet för klinisk behandlingsforskning. Helena Fadl har fått 18,2 miljoner kronor för sin forskning om graviditetsdiabetes och Josefin Sundh har fått 10,5 miljoner kronor för att hjälpa patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Stor satsning på att förbättra diagnostik och behandling inom hälso- och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 09:00 CET

Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län deltar i en stor svensk satsning på precisionsmedicin. Det här ger helt nya möjligheter för diagnostik, behandling och uppföljning. Projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, har fått ett anslag från Vinnova på 43, 8 miljoner kronor.

Bra hygienrutiner minskar risken för infektioner hos för tidigt födda barn

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 09:30 CET

I Sverige är överlevnaden god för de barn som föds extremt för tidigt. Men det finns en risk att dessa barn som vistas länge på sjukhus drabbas av en svår infektion, sepsis. Därför är det extra viktigt att förebygga dessa infektioner. Forskning inom Region Örebro län visar att rutinen scrub the hub minskar risken att barnen får en infektion på nyföddhetsavdelningen.

Forskande kirurger har tilldelats Regnells pris:

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 06:30 CET

En forskargrupp med flera deltagare från USÖ s kirurgiska klinik har tilldelats Regnells pris av Svenska läkarförbundet. Priset är på 130 000 kronor och belönar otryckta artiklar över ämnen inom det medicinska forskningsområdet.

Träning minskar fallrisken för personer med MS (multipel skleros)

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 09:00 CET

Det är vanligt att de som har sjukdomen MS har en nedsatt balans. Forskning inom Region Örebro län visar att träning markant minskar risken att ramla. Balansen blir bättre och det underlättar i vardagen.

USÖ toppar lista för lyckade provrörsbefruktningar med frysta embryon

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 06:30 CEST

Kvinnor som genomgår en provrörsbefruktning vid Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, har stor möjlighet att bli gravida och få barn. En nyligen publicerad rapport från Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning visar att USÖ har bäst resultat i Sverige på en metod under åren 2014-2016 på den här metoden.

Ta ställning under donationsveckan

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 08:00 CEST

Över 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige. Ännu fler väntar på transplantation av en vävnad som till exempel hjärtklaffar, hornhinnor och hud. För att kunna rädda liv, öka livskvalité och underlätta för närstående i en svår situation, behöver fler göra sin vilja känd.

I samband med den Europeiska donationsveckan 8-14 oktober uppmärksammas organ- och vävnadsdonation på flera ställen i Europa. Syftet med Donationsveckan är att öka kunskapen om organ- och vävnadsdonation och vikten av att ta ställning.

Viktigt att registrera sig

I gallerian vid Universitetssjukhuset Örebro kommer personal från bland annat Hornhinnebanken, IVA, Thorax-IVA och njurmedicin att finnas på plats. De kommer att svara på frågor och visa besökare olika sätt att registrera sig i donationsregistret.

- Vi vet att de flesta människor är positiva till att donera sina organ och vävnader efter sin död, men många vet inte hur man rent praktiskt gör sin vilja känd, säger, Martin Svahn, donationsansvarig läkare i Region Örebro län.

Underlätta för anhöriga

Genom att uttrycka sin inställning, så uppstår inte en situation där närstående behöver försöka tolka den avlidnes vilja och fatta svåra beslut.

-Gör din vilja känd, diskutera med dina närstående, fyll i ett donationskort eller registrera Dig i Donationsregistret. Det underlättar för alla säger Lisa Dahlström, regionsamordnare Hornhinnebanken, Universitetssjukhuset Örebro.

För mer information kontakta

Martin Svahn, donationsansvarig läkare, Region Örebro län Telefon: 073-8055665
E-post: martin_svahn@yahoo.dk

Lisa Dahlström, regionsamordnare Hornhinnebanken, USÖ Telefon: 019-602 24 62,
070-954 76 76 (tillgänglig måndag-torsdag)
E-post: elisabeth.dahlstrom@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Över 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige. Ännu fler väntar på transplantation av en vävnad som till exempel hjärtklaffar, hornhinnor och hud. För att kunna rädda liv, öka livskvalité och underlätta för närstående i en svår situation, behöver fler göra sin vilja känd.

Läs vidare »

PCR-teknik visar snabbare vilken bakterie som orsakat sepsis

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 08:10 CEST

Infektionsläkare Ingrid Ziegler har i sin forskning vid Region Örebro län använt PCR-teknik för att påvisa bakterier i blodet vid sepsis, förr kallat blodförgiftning. På bara några timmar går det att få svar på vilken bakterie som angripit kroppen. Då man använder den traditionella metoden, blododling, kan det ta flera dagar att få svar och tillförlitligheten kan variera.

Urologiska kliniken först i Norden med urinledarprotes

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 09:21 CEST

Urologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro är först i Norden med att operera in en konstgjord urinledare. Marcin Popiolek överläkare på urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro har nu opererat sin första patient med lyckat resultat.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Område opererande och onkologi
 • assqa.miobqferpwg@sarebigipeonvkordaebvxrofrlacvn.pqsezp
 • 019-6027484
 • 073-0887364

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Medicin och rehabilitering
 • joxssetcfimaneqd.gquradnn@vwrewkgiyjonpaormkebnerouhlathn.slsecj
 • 019-602 66 72
 • 072-146 75 25

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskning och utbildning
 • elgdinmg.alibeuslsuwonou@rvzegerioovnouireckbrzeollmanec.svceij
 • 072-1464995
 • 019-602 66 56

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • pesktraqa.xkekrzenswstgcamxt@rlvegjliofenorprenjbrnwolloanbn.snbevs
 • 019-6023736

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Arbets- och miljömedicin
 • kalxriatn.jlstasenwvstqcrofdm2xp@rbuegxeiokanowqretbbrfvolhganxt.swfemq
 • 019-602 35 84

Om Universitetssjukhuset Örebro

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Adress

 • Universitetssjukhuset Örebro
 • Södra Grev Rosengatan
 • 701 85 Örebro
 • Vår hemsida

Koncern