Skip to main content

Taggar

forskning

Universitetssjukhuset Örebro

cancer

Nyckelfonden

Program KIRUB-dagarna i Örebro 2018

Dokument   •   2018-05-15 11:58 CEST

Lic Lisa Rådman

Lic Lisa Rådman

Dokument   •   2016-06-13 08:30 CEST

Omslag Lisa Rådman lic

Omslag Lisa Rådman lic

Dokument   •   2016-06-13 08:30 CEST

Lic sammanläggning Jessica Westerlund

Lic sammanläggning Jessica Westerlund

Dokument   •   2016-06-16 08:30 CEST

Lic omslag Jessica Westerlund

Lic omslag Jessica Westerlund

Dokument   •   2016-06-16 08:30 CEST

Jämförande analys Sveriges universitetssjukhus

Forskare och projekt som fick pengar

Dokument   •   2015-04-10 12:57 CEST

Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer_bakgrund
Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer_kunskapsdokument
Konferens vid Universitetssjukhuset Örebro: Må bra i skiftarbetet - om sömn, mat och stress

Onsdag 2 oktober 2013, Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

Why don't apes have musical talent, while humans, parrots, small birds, elephants, whales, and bats do? Matz Larsson, senior physician at the Lung Clinic at Örebro University Hospital, attempts to answer this question in the scientific publication Animal Cognition.

Beskrivning av 21 projekt som har beviljats medel ur Nycklefonden 2013.

Projekt som har beviljats forskningsmedel ur Nyckelfonden 2013

21 projekt har beviljats forskningsanslag ur Nyckelfonden.

Inbjudan till Ögonklinikens invigning av eximerlaser
Välkommen till invigning av Ögonklinikens eximerlaser på USÖ

Nytt kliv för hornhinnekirurgin på USÖ Ett viktigt steg för utvecklingen av USÖ:s hornhinnekirurgi tas på Ögonkliniken den 16 oktober. Då inviger Ögonkliniken en ny avancerad utrustning i form av en så kallad eximerlaser som gör det möjligt att avlägsna hornhinnevävnad med en precision på några tusendels millimeter.

USÖ - 10 år som universitetssjukhus

USÖ - 10 år som universitetssjukhus

Dokument   •   2011-09-13 11:25 CEST

USÖ fyller 10 år som universitetssjukhus. Mycket har hänt på USÖ vad gäller utbildning, forskning och framsteg i sjukvården. För att uppmärksamma detta kommer en offentlig föreläsningsserie att hållas för att på olika sätt spegla utvecklingen på USÖ under de senaste 10 åren.

Oss emellan på USÖ, Nr 1, 2010

Oss emellan på USÖ, Nr 1, 2010

Dokument   •   2010-04-16 13:39 CEST

Personaltidningen "Oss emellan" berättar i text och bild om det som händer på ett stort sjukhus och om alla goda insatser som görs. Ambitionen är att lyfta fram människor som i det dagliga arbetet verkar för ett kvalitetsledande universitetssjukhus. Vi vill också att Oss emellan på USÖ skall medverka till att skapa dialog och stolthet över att arbeta på USÖ.