Skip to main content

Taggar

barn- och ungdomskliniken

forskning

Universitetssjukhuset Örebro

cancer

Nyckelfonden

thorax

Universitetssjukhuset Örebro 185 forskning 151 USÖ 89 Region Örebro län 78 Avhandling 72 cancer 18 Örebro universitet 15 FoU 13 Nyckelfonden 11 hjärtinfarkt 9 barn- och ungdomskliniken 9 disputation 9 Vetenskapsrådet 6 Handkirurgi 6 Handkirurgiska kliniken 6 livmoderhalscancer 5 Crohns sjukdom 5 ulcerös kolit 5 Åsa Skagerstrand 5 Diabetes 5 Gustav Jarl 5 kvinnokliniken 5 thorax 5 högt blodtryck 4 Handledsprotes 4 the Lancet 4 handkirurg 4 anestesisjuksköterska 4 operation 4 Louise Bohr Mordhorst 4 gastric bypass 4 Fredrik Calais 4 Anna Wickbom 4 robotkirurgi 4 Espen Fengsrud 3 doktorand 3 neonatalavdelning 35 3 Skyddsglasögon 3 Gisela Helenius 3 Ögonkliniken 3 hörselnedsättning 3 vfc 3 GMS 3 överviktsoperationer 3 Karin Andersson 3 Camilla Wistrand 3 uppvärmd sprit 3 forte 3 Innebandy 3 anslag 3 halvprotes 3 tennisarmbåge 3 Kärl-Thoraxkliniken 3 Anna Björkenheim 3 botox 3 Åsa Wickberg 3 renal denervering 3 Kardiologiska kliniken 3 Emma Olsson 3 barn 3 mikroskopisk kolit 3 Karin Hildén 3 bröstcancer 2 epilepsi 2 Marie Matérne 2 stomi 2 hjärtat 2 myanmar 2 litium 2 burma 2 smärta 2 sepsis 2 anestesi 2 Erik Stenberg 2 hjärtstopp 2 hälsoekonom 2 hud-mot-hud 2 stroke 2 kirurgiska kliniken 2 ERAS 2 fibroblaster 2 förmaksflimmer 2 DNA 2 keratinocyter 2 överläkare 2 bipolär sjukdom 2 KOL 2 blodprov 2 Ögonskador 2 Arbets- och miljömedicin 2 Hannah Floodeen 2 fantomsmärtor 2 oxytocin 2 Marcus Sagerfors 2 inflammatoriska tarmsjukdomar 2 blodbrist 2 hjärtsvikt 2 d-vitamin 2 medicinska kliniken 2 Vinnova 2 Tvångssyndrom 2 Ann-Sofie Sundqvist 2 strålbehandling 2 livmoderoperation 2 plomberad behandlingssko 2 kardiolog 2 huddesinfektionsmedel 2 Helena Isaksson 2 upptäcka sjukdomar 2 Lions Cancerforskningsfond 2 Förmaksflimmer vid kranskärlsoperation 2 Strålbehandlingsapparat 2 cellnivå 2 Adrian Meehan 2 Christos Karefylakis 2 överviktsoperation 2 Carl Eriksson 2 forskare 2 RNA 2 Specialdesignad applikator 2 graviditetsdiabetes 2 blodförgiftning 2 GMC Örebro 2 Paula Mölling 2 Helena Fadl 2 Josefin Sundh 2 Marie Elwin 1 neonatalavdelningen 1 Karlskoga lassarett 1 Ninos Samano 1 viktuppgång 1 Kärl-Thoraxklinikens 1 Kirurgiska kliniken Lindesbergs lasarett 1 Årets audionom 1 Audiologiskt forskningscentrum 1 Stina Jorstig 1 behandlingssko 1 pumpförmåga 1 Thomas Kellerth 1 Ole Fröbert 1 bypassoperation 1 hjärtoperationer 1 Liselotte Hermansson 1 armamputation 1 armamputerade 1 New England of Journal 1 Gunlög Rasmusen 1 Gabriella Lillsund-Larsson 1 Sara Cajander 1 magtarmsjukdomar 1 disputaion 1 sockermetabolismen 1 Ján Kuchálik 1 anestesi- och intensivvårdskliniken 1 Viktor Wanjura 1 gallstensanfall 1 kirurgiska ingrepp 1 Fredrik Ander 1 överviktiga patiener 1 luftvägsrelaterade komplikationer 1 bildkvaliten 1 skiktöntgen 1 hjärtinfarktpatienter 1 Kristina Luhr 1 4P 1 vita blodkropar 1 bröstbevarande kirurgi 1 bäst i ranking 1 Ingrid Ziegler 1 Anna Carling 1 Region Örbro län 1 Louise Björkman Hjalmarsson 1 gravidietsdiabetes 1 Mätning av lungfunktionen 1 återgång i arbete 1 botoxbehandling 1 instrument 1 neurologi 1 funktionsnedsättning 1 dans 1 skor 1 gastric bypas 1 lungcancer 1 MS 1 arbetsmiljö 1 hörapparat 1 hjärta 1 hälsospåret 1 forskningsanslag 1 Röntgen 1 cancerforskning 1 biomedicin 1 depression 1 näring 1 sömn 1 autism 1 stamceller 1 ambulans 1 psykiatrin 1 Utbildning 1 sjukhus 1 åderförfettning 1 smärtlindring 1 elektroder 1 gravida 1 förträngda kranskärl 1 barnmorskor 1 Ultraljud 1 hjärtkärlsjukdomar 1 ballongvidgning 1 bäst 1 MR-kamera 1 EU-medel 1 badhus 1 LIA 1 protes 1 fysioterapi 1 sjukgymnast 1 hjärnskada 1 genterapi 1 brännskador 1 lions club 1 diabetesforskning 1 tarmsjukdom 1 New England Journal of medicine 1 läkemedelsstudie 1 spade 1 reumatiker 1 AT-läkare 1 vita blodkroppar 1 sjukgymnastik 1 hjärt- och lungräddning 1 fallrisk 1 akutmottagningen 1 sövning 1 aspiration 1 infektionskliniken 1 huvudentre 1 kristina glise 1 institutet för stressmedicin 1 ljudmiljö 1 PCR-teknik 1 elolyckor 1 crs 1 stomipåse 1 armprotes 1 uso 1 livskvalite 1 fysioterapeut 1 AST 1 Medicinsk vetenskap 1 Audiologiska kliniken 1 patientdelaktighet 1 jens schollin 1 Neurokirurgi 1 dysmeli 1 andningsgymnastik 1 lars hagberg 1 Anna Duberg 1 handprotes 1 vagusstimuleing 1 vagusstimulering 1 brunbjörn 1 kollagen kolit 1 Horisont 2020 1 hysterektomi 1 da vinci-robot 1 hakha 1 malin prenkert 1 kronisk hjärtsvikt 1 gula stafylokocker 1 sömnenhet 1 neurolog 1 hjärtmonitor 1 reumatologiska kliniken 1 vårdvetenskapligt forskningscentrum 1 kurt pettersson 1 hälsa 1 mayokliniken 1 den blå tråden 1 närkes kil 1 NIMA 1 galloperation 1 vårdvetenskapligt forsningscentrum 1 Familjen Kamprads stiftelse 1 Ögonskada 1 dysmeli- och armprotesenheten 1 information till små barn 1 sjukgymnstik 1 unibersitetssjukhuset örebro 1 titthålsteknik 1 camus usö 1 unik metod 1 Dispputation 1 bindvävsceller 1 Anita Koskela von Sydow 1 NIRS 1 lågdos skiktröntgen 1 buken och ländryggen 1 Muhammed Alshamari 1 SR-AS 1 Visa alla taggar

Bilder & Videor