Skip to main content

Taggar

barn- och ungdomskliniken

forskning

Universitetssjukhuset Örebro

cancer

Nyckelfonden

thorax

Universitetssjukhuset Örebro 147 forskning 113 USÖ 70 Region Örebro län 46 cancer 28 Avhandling 28 Nyckelfonden 22 thorax 15 Örebro universitet 12 barn- och ungdomskliniken 9 disputation 7 Diabetes 7 blodförgiftning 7 ulcerös kolit 7 hjärtinfarkt 7 högt blodtryck 6 Kärl-Thoraxkliniken 6 barn 5 Crohns sjukdom 5 Arbets- och miljömedicin 4 kardiologi 4 Kardiologiska kliniken 4 kvinnokliniken 4 donation 4 arbetsmiljö 4 doktorand 4 kirurgi 3 FoU 3 vfc 3 Handkirurgiska kliniken 3 kirurgiska kliniken 3 Örebro 3 Ole Fröbert 3 föreläsning 3 bröstcancer 3 reumatologi 3 the Lancet 3 amm 3 Ögonkliniken 3 livmoderhalscancer 3 forskare 3 sepsis 3 operation 3 ballongvidgning 2 hjärtsjukvård 2 ERAS 2 NIMA 2 Diabetesdagen 2 Neurokirurgi 2 fetma 2 dysmeli 2 smärta 2 hornhinnekirurgi 2 barn- och ungdomsmottagning 2 utsläpp 2 hjärt-lung-fysiologiska kliniken 2 hornhinnebank 2 No touch-teknik 2 lindesberg 2 arbets- och miljömedicinska kliniken 2 Vetenskapsrådet 2 hjärtsvikt 2 handkirurg 2 kundrelationsundersökning 2 remittent 2 who 2 pci 2 conventum 2 depression 2 kranskärl 2 Anna Duberg 2 swedeheart 2 barnläkare 2 organdonation 2 Trauma 2 kärlkirurgi 2 Neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning 2 the interphone study group 2 studie 2 EVTM 2 stroke 2 tarmsjukdom 2 anestesi 2 förmaksflimmer 2 stomi 2 partiklar 2 MS 2 Åsa Skagerstrand 2 HPV 2 aorta 2 barnlöshet 2 Handkirurgi 2 reumatiker 2 kvalitet 2 gastric bypass 2 örebro university hospital 2 hjärt-lungkliniken 2 nutrition 2 Audionom 2 Gustav Jarl 2 armprotes 2 anslag 2 reumatologiska kliniken 2 remiss 2 anestesi- och intensivvårdskliniken 2 hörselnedsättning 2 Utbildning 2 urologi 2 Audiologiska kliniken 2 fertilitetsenheten 2 Handledsprotes 2 blodbrist 1 ögonkirurgi 1 laserbehandling 1 nutritionist 1 IVF 1 äggdonation 1 dect 1 infertilitet 1 BB 1 växthusgas 1 kurator 1 luftkvalitet 1 balansträning 1 badhus 1 kim 1 glutenallergi 1 LIA 1 epilepsibehandling 1 forskningscentrum 1 psykosocial 1 protes 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 professor 1 fysioterapi 1 lena leissner 1 sjukgymnast 1 hjärtkirurgi 1 spermiedonation 1 Tvångssyndrom 1 add 1 diagnostik 1 metastas 1 chrons sjukdom 1 hepatit c 1 mobile phone 1 genterapi 1 brännskador 1 inflammation 1 trådlös telefon 1 överviktsoperation 1 botox 1 lions club 1 skiftarbete 1 barnlös 1 RNA 1 graviditetsdiabetes 1 trötthet i trafiken 1 kvalitetsregister 1 diabetesforskning 1 New England Journal of medicine 1 resistens 1 katarakt 1 blodsocker 1 hjärninfarkt 1 Skyddsglasögon 1 blodcancer 1 hjärtat 1 musikalisk 1 rankning 1 litium 1 nationella cancerstrategin 1 gonorré 1 AT-läkare 1 vita blodkroppar 1 tarmflora 1 sjukgymnastik 1 Erik Stenberg 1 hjärtstopp 1 atkins 1 skiktröntgen 1 ketogen 1 ofrivillig barnlöshet 1 utmattningssyndrom 1 narkolepsi 1 tennisarmbåge 1 assisterad befruktning 1 jämlik vård 1 sövning 1 tarmvred 1 stiftelsen kungaparets bröllopsfond 1 chrohns sjukdom 1 tarmsjukdomar 1 skador på ögats hornhinna 1 behandlingen av cancer 1 behandlingsmetod 1 flimmerbehandling 1 flimmerforskningen 1 minska stressen 1 stressforum 1 topplacering 1 at-ranking 1 sylf 1 onkologiska 1 onkolog 1 PCR-teknik 1 forskningsmedel 1 miljömedicin 1 hygienrutiner 1 elolyckor 1 interphone 1 högspecialiserad 1 malignant brain tumours 1 glioma 1 gastroenterologi 1 Ögonskador 1 rcc 1 crohns 1 personnummer 1 mina vårdkontakter 1 webbtidbok 1 avboka 1 omboka 1 Diagnostiskt centrum 1 forska 1 fantomsmärtor 1 stomipåse 1 nutritionsdagen 1 swespen 1 espen 1 ect 1 delaktig patient 1 ryggmärgsskada 1 kontaktsjuksköterska 1 kränkande särbehandling 1 strokesjukvård 1 inflammatoriska tarmsjukdomar 1 patologi 1 sömnforskning 1 AST 1 kärlsjukdomar 1 kranskärlsförträngning 1 by-passoperation 1 Medicinsk vetenskap 1 donationsvecka 1 spermie 1 familjelycka 1 donationsdag 1 öron-näsa-hals-kliniken. öronkirurgi 1 öronkirurg 1 öron-näs- och halskliniken 1 mag- och tarmsjukdomar 1 patientdelaktighet 1 genterapiforskning 1 medicinska kliniken 1 vävnadsdonation 1 hjärtoperation 1 kranskärlsoperation 1 amningsstöd 1 prematura barn 1 andningsgymnastik 1 barnläkarföreningen 1 klinisk kemi 1 överviktsoperationer 1 Karin Andersson 1 epilepsia 1 lustagas 1 destruktionsanläggning 1 barnmottagning 1 cancerrehabilitering 1 molekylärbiolog 1 tetraplegi 1 ögonsjukvård 1 kemiska föreningar 1 Marie-Louise Forsberg-Fransson 1 regionalt cancercentrum 1 fasta 1 forte 1 Sveriges Yngre Läkares Förening 1 kliniskt täningscenter 1 teamträning 1 personaltrygghet 1 anestesisjuksköterska 1 eximerlaser 1 keratokonus 1 toppig hornhinna 1 gallsten 1 peniscancer 1 cellnivå 1 vårdforskningens dag 1 sarah wägnert 1 leverkirurgi 1 levertumör 1 stig mattson 1 karlskoga lasarett 1 vagusstimuleing 1 modifierad atkins 1 ketamin 1 aortacentrum 1 renal denervering 1 kollagen kolit 1 Horisont 2020 1 terapiresistent hypertoni 1 kardiologiska 1 SVF 1 mikroskopisk kolit 1 elektrokonvulsiv terapi 1 Svenska läkarförbundet 1 EU-anslag 1 glutenintolernans 1 hybridlavv 1 hjärsjukvård 1 gula stafylokocker 1 sömnenhet 1 neurolog 1 världsprematurdagen 1 reumatologiska systemsjukdomar 1 evolution of the brain 1 rökstopp grå starr 1 hjärtmonitor 1 reumadagarna 1 sfai 1 lindesbergs lasarett 1 vårdvetenskapligt forskningscentrum 1 procedurrelaterad smärta 1 botoxbehandling 1 precisionsmedicin 1 internationella donationsdagen 1 mayokliniken 1 handledskirurgi 1 reboa 1 den blå tråden 1 hjärtklinik 1 standardiserade vårdförlopp 1 galloperation 1 färglopp 1 hälsoekonom 1 vårdvetenskapligt forskningscenter 1 kardiovaskulära årsmötet 1 hjärt- kärlsjukdomar 1 högspecialiserad vård 1 laboratoriemedicinska länskliniken 1 onkologiska kliniken 1 stora holmen 1 öppenpediatri.öppenpediatrisk mottagning 1 neonatalavdelning 1 bypass kranskärl 1 koronarkirurgi 1 svenska thoraxmötet 1 titthålsteknik 1 nära cancer 1 framtidsgalan 1 kommentar usö 1 Café Knuten 1 Björnprojekt 1 fibroblaster 1 bindvävsceller 1 keratinocyter 1 Anita Koskela von Sydow 1 NIRS 1 GMS 1 lågdos skiktröntgen 1 Muhammed Alshamari 1 SR-AS 1 Marie Elwin 1 Universitetssjukvårdens Forskningscentrum 1 Psykiatri Barn och Unga Vuxna 1 the University Healthcare Research Centre 1 fastemånad 1 religös fasta 1 halvprotes 1 Yaroslava Zhulina 1 badhuspersonal 1 Ninos Samano 1 scrub the hub 1 nationell kongress 1 SFOG-veckan 1 Hannah Floodeen 1 Traumadag 1 Trauma Örebro 1 endovaskulär aortakirurgi 1 Traumagruppen USÖ 1 Mats Humble 1 Brief Obsessive Compulsive Scale 1 beviljade anslag 1 Ann-Kristin Rönnberg 1 Thomas Larzon 1 Lindesbergs lassarett 1 Marcus Sagerfors 1 fertiletsmottagning 1 Årets audionom 1 Audiologiskt forskningscentrum 1 hälsoskattning 1 onkologen 1 Stina Jorstig 1 amningsmottagning 1 Thomas Kellerth 1 bypassoperation 1 Liselotte Hermansson 1 armamputerad 1 tidsuppfattning 1 evtm 2017 1 Aortic Balloon Occlusion 1 stobbar blödning 1 medicinsk metod som stoppar blödning 1 kirugi 1 Gunlög Rasmussen 1 Gisela Helenius 1 Louise Bohr Mordhorst 1 Ann-Sofie Sundqvist 1 Sara Cajander 1 magtarmsjukdomar 1 Anna Wickbom 1 lymfocytär kolit 1 livmoderoperation 1 sockermetabolism 1 utfryst 1 plomberad behandlingssko 1 Ján Kuchálik 1 lokal infiltrationsanalgesi 1 Viktor Wanjura 1 Camilla Wistrand 1 huddesinfektionsmedel 1 uppvärmd sprit 1 klorhexidinsprit 1 Fredrik Ander 1 luftvägsrelaterade komplikationer 1 överviktiga patienter 1 hämi 1 hälsorelaterad miljöövervakning 1 Helena Isaksson 1 upptäcka sjukdomar 1 Lions Cancerforskningsfond 1 LCFF 1 Espen Fengsrud 1 Metallimplantat 1 bildkvaliten 1 Fredrik Calais 1 Adrian Meehan 1 bisköldkörtlarna 1 kalkomsättning 1 Anna Björkenheim 1 KIRUB 1 Kristina Luhr 1 4P 1 Carl Eriksson 1 Åsa Wickberg 1 bröstbevarande kirurgi 1 strålbehandlingsmetod 1 intraoperativ brachyterapi 1 allvarliga ospecifika symtom 1 tidshanteringsförmåga 1 AT-rankingen 1 urinledarprotes 1 Ingrid Ziegler 1 hornhinnebanken 1 Anna Carling 1 CoDuSe balansövning 1 fysioterapiavdelningen 1 Regnells pris 1 alkoholkorkar 1 Louise Björkman Hjalmarsson 1 GMC Örebro 1 Mats G Karlsson 1 Paula Mölling 1 Helena Fadl 1 Josefin Sundh 1 instrument 1 klinisk behandlingsforskning 1 Innebandy 1 klimatsmart 1 övervikt 1 fysisk aktivitet 1 funktionsnedsättning 1 mobiltelefon 1 teknik 1 adhd 1 psykiatri 1 dans 1 bemötande 1 motion 1 seminarium 1 lungcancer 1 ungdomar 1 ny teknik 1 Vinnova 1 sjukvård 1 multipel skleros 1 kampanj 1 celiaki 1 hörapparat 1 mobbing 1 konflikt 1 konflikthantering 1 simulering 1 hjärtsjukdom 1 förslitningsskador 1 patientsäkerhet 1 kost 1 stress 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Örebroforskare får 28,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

Örebroforskare får 28,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 13:00 CET

För första gången har forskare inom Region Örebro län fått pengar från Vetenskapsrådet för klinisk behandlingsforskning. Helena Fadl har fått 18,2 miljoner kronor för sin forskning om graviditetsdiabetes och Josefin Sundh har fått 10,5 miljoner kronor för att hjälpa patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Stor satsning på att förbättra diagnostik och behandling inom hälso- och sjukvården

Stor satsning på att förbättra diagnostik och behandling inom hälso- och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 09:00 CET

Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län deltar i en stor svensk satsning på precisionsmedicin. Det här ger helt nya möjligheter för diagnostik, behandling och uppföljning. Projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, har fått ett anslag från Vinnova på 43, 8 miljoner kronor.

Bra hygienrutiner minskar risken för infektioner hos för tidigt födda barn

Bra hygienrutiner minskar risken för infektioner hos för tidigt födda barn

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 09:30 CET

I Sverige är överlevnaden god för de barn som föds extremt för tidigt. Men det finns en risk att dessa barn som vistas länge på sjukhus drabbas av en svår infektion, sepsis. Därför är det extra viktigt att förebygga dessa infektioner. Forskning inom Region Örebro län visar att rutinen scrub the hub minskar risken att barnen får en infektion på nyföddhetsavdelningen.

Forskande kirurger har tilldelats Regnells pris:

Forskande kirurger har tilldelats Regnells pris:

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 06:30 CET

En forskargrupp med flera deltagare från USÖ s kirurgiska klinik har tilldelats Regnells pris av Svenska läkarförbundet. Priset är på 130 000 kronor och belönar otryckta artiklar över ämnen inom det medicinska forskningsområdet.

Träning minskar fallrisken för personer med MS (multipel skleros)

Träning minskar fallrisken för personer med MS (multipel skleros)

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 09:00 CET

Det är vanligt att de som har sjukdomen MS har en nedsatt balans. Forskning inom Region Örebro län visar att träning markant minskar risken att ramla. Balansen blir bättre och det underlättar i vardagen.

USÖ toppar lista för lyckade provrörsbefruktningar med frysta embryon

USÖ toppar lista för lyckade provrörsbefruktningar med frysta embryon

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 06:30 CEST

Kvinnor som genomgår en provrörsbefruktning vid Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, har stor möjlighet att bli gravida och få barn. En nyligen publicerad rapport från Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning visar att USÖ har bäst resultat i Sverige på en metod under åren 2014-2016 på den här metoden.

Ta ställning under donationsveckan

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 08:00 CEST

Över 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige. Ännu fler väntar på transplantation av en vävnad som till exempel hjärtklaffar, hornhinnor och hud. För att kunna rädda liv, öka livskvalité och underlätta för närstående i en svår situation, behöver fler göra sin vilja känd.

PCR-teknik visar snabbare vilken bakterie som orsakat sepsis

PCR-teknik visar snabbare vilken bakterie som orsakat sepsis

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 08:10 CEST

Infektionsläkare Ingrid Ziegler har i sin forskning vid Region Örebro län använt PCR-teknik för att påvisa bakterier i blodet vid sepsis, förr kallat blodförgiftning. På bara några timmar går det att få svar på vilken bakterie som angripit kroppen. Då man använder den traditionella metoden, blododling, kan det ta flera dagar att få svar och tillförlitligheten kan variera.

Urologiska kliniken först i Norden med urinledarprotes

Urologiska kliniken först i Norden med urinledarprotes

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 09:21 CEST

Urologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro är först i Norden med att operera in en konstgjord urinledare. Marcin Popiolek överläkare på urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro har nu opererat sin första patient med lyckat resultat.

Universitetssjukhuset Örebro är bäst bland landets universitetssjukhus i AT-rankingen

Universitetssjukhuset Örebro är bäst bland landets universitetssjukhus i AT-rankingen

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 08:10 CEST

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) mäter årligen allmäntjänstgöringens kvalité på landets sjukhus. Enkäten granskar bland annat handledning, arbetsmiljö och det kollegiala stödet. Inom Region Örebro län var det 47 AT-läkare som ingick i enkätundersökningen.

Hornhinnekirurgi i toppklass

Hornhinnekirurgi i toppklass

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 09:00 CEST

Hornhinnekirurgin på ögonkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro tillhör landets främsta och är i nivå med de allra bästa internationellt. Kliniken är topputrustad med den senaste moderna tekniken och här arbetar tre av landets hornhinnekirurger som behärskar en ny avancerad operationsmetod.

Extraspåret ger sköra äldre ett bättre akut omhändertagande

Extraspåret ger sköra äldre ett bättre akut omhändertagande

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2018 09:06 CEST

Varje år besöker ungefär 17000 äldre personer akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro. De som är över 75 år utgör cirka 30 procent av det totala antalet besökare, många av dem med komplex sjukdomsbild. Nu inleds ett forskningsprojekt som ska säkerställa den sköra patientgruppens omhändertagande.

Diagnostiskt centrum – mottagning för patienter med diffusa och allvarliga symtom

Diagnostiskt centrum – mottagning för patienter med diffusa och allvarliga symtom

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2018 08:00 CEST

En svår utmaning för vården är patienter som har diffusa symtom, som inte kan härledas till något speciellt organ eller kroppsdel. För två år sedan startade Diagnostiskt centrum på Universitetssjukhuset Örebro. Hit remitteras patienter från hela länet med ”allvarliga ospecifika symtom” som kan bero på cancer eller någon annan allvarlig sjukdom.

Ha-koll! Metod för personer med nedsatt tidshantering

Ha-koll! Metod för personer med nedsatt tidshantering

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 08:00 CEST

Att hålla tiden, veta när man ska skynda sig, planera hur saker ska genomföras, komma upp på morgonen, komma i säng på kvällen och inte skjuta upp saker. Det är självklara saker för att fungera i ett modernt samhälle. Det är förutsättningar för att behålla ett arbete och fungera socialt.

Drygt 300 000 kronor till forskning om gynekologisk cancer

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 15:33 CEST

Stiftelsen för gynekologisk onkologi delar ut 300 584 kronor till forskning inom gynekologisk onkologi.

Alla kvinnor behöver inte strålbehandling efter bröstcancer

Alla kvinnor behöver inte strålbehandling efter bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:10 CEST

Vissa kvinnor som har drabbats av bröstcancer behöver inte strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi. Det visar forskning inom Region Örebro län och resultatet presenteras i en avhandling. De kvinnor som däremot behöver strålbehandling erbjuds en unik strålbehandlingsmetod vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Pressinbjudan: Nytt traumakoncept och nya metoder som räddar liv utvecklas vid USÖ

Pressinbjudan: Nytt traumakoncept och nya metoder som räddar liv utvecklas vid USÖ

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:00 CEST

En ny metod för behandling av stora blödningar har utvecklats på Universitetssjukhuset Örebro tillsammans med internationella traumacentra. Metoden syftar till att kombinera moderna endovaskulära tekniker* med traditionellt traumaomhändertagande, tidig multidisciplinär utvärdering, återupplivning och slutgiltig kirurgisk behandling av patienter med stora blödningar och cirkulationsrubbningar.

Stentar i förträngda kranskärl hjälper vid kranskärlssjukdom

Stentar i förträngda kranskärl hjälper vid kranskärlssjukdom

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 09:00 CEST

Det är viktigt med en röntgenundersökning av blodkärlen hos de patienter som har symtom och tecken på syrebrist i hjärtat. I vissa fall behöver man behandla kranskärl med signifikanta förträngningar. Resultaten har presenterats i den högt ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine. Överläkare Ole Fröbert är medförfattare i artikeln och han är verksam inom Region Örebro län.

Halverad risk för operation vid ulcerös kolit

Halverad risk för operation vid ulcerös kolit

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 08:00 CEST

Studier visar en kraftig ökning av den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit i Örebro. Parallellt med ökningen har antalet patienter som behöver operera bort tjocktarmen till följd av sjukdomen halverats på senare år. Forskning inom Region Örebro län visar att förbättrad medicinering bidragit till nedgången.

Patientdelaktighet är speciellt viktigt vid långvariga sjukdomstillstånd

Patientdelaktighet är speciellt viktigt vid långvariga sjukdomstillstånd

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:00 CEST

När en patient har långvarig kontakt med vården är det extra viktigt med patientdelaktighet. I studier inom Region Örebro län har ett nytt instrument för patientdelaktighet prövats, och delaktighet har undersökts i ett grupprogram för symtomhantering på vårdcentraler i tre län. Alla studierna har inkluderat patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk hjärtsvikt.