Skip to main content

Taggar

barn- och ungdomskliniken

forskning

Universitetssjukhuset Örebro

cancer

Nyckelfonden

thorax

Universitetssjukhuset Örebro 140 forskning 110 USÖ 68 Region Örebro län 42 cancer 27 Avhandling 27 Nyckelfonden 22 thorax 15 Örebro universitet 12 barn- och ungdomskliniken 8 blodförgiftning 7 Diabetes 7 hjärtinfarkt 7 ulcerös kolit 7 disputation 7 Kärl-Thoraxkliniken 6 högt blodtryck 6 Crohns sjukdom 5 barn 5 doktorand 4 kardiologi 4 Arbets- och miljömedicin 4 Kardiologiska kliniken 4 donation 4 vfc 3 livmoderhalscancer 3 operation 3 amm 3 Ögonkliniken 3 FoU 3 Handkirurgiska kliniken 3 kvinnokliniken 3 forskare 3 arbetsmiljö 3 reumatologi 3 föreläsning 3 Ole Fröbert 3 kirurgiska kliniken 3 Örebro 3 the Lancet 3 sepsis 3 bröstcancer 3 Audiologiska kliniken 2 remiss 2 hörselnedsättning 2 urologi 2 Utbildning 2 Handledsprotes 2 Diabetesdagen 2 NIMA 2 ERAS 2 Neurokirurgi 2 ballongvidgning 2 dysmeli 2 hjärtsjukvård 2 barn- och ungdomsmottagning 2 hornhinnekirurgi 2 hornhinnebank 2 No touch-teknik 2 lindesberg 2 kirurgi 2 conventum 2 handkirurg 2 anslag 2 remittent 2 smärta 2 utsläpp 2 kranskärl 2 who 2 hjärtsvikt 2 Anna Duberg 2 swedeheart 2 depression 2 fetma 2 the interphone study group 2 barnläkare 2 organdonation 2 Neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning 2 kärlkirurgi 2 EVTM 2 Trauma 2 tarmsjukdom 2 anestesi 2 stomi 2 partiklar 2 Åsa Skagerstrand 2 pci 2 HPV 2 aorta 2 stroke 2 förmaksflimmer 2 Handkirurgi 2 reumatiker 2 örebro university hospital 2 Audionom 2 armprotes 2 Gustav Jarl 2 hjärt-lungkliniken 2 gastric bypass 2 studie 2 kvalitet 2 nutrition 2 reumatologiska kliniken 2 kundrelationsundersökning 2 anestesi- och intensivvårdskliniken 2 nutritionist 1 äggdonation 1 dect 1 infertilitet 1 BB 1 växthusgas 1 kurator 1 luftkvalitet 1 balansträning 1 badhus 1 kim 1 glutenallergi 1 LIA 1 epilepsibehandling 1 forskningscentrum 1 psykosocial 1 protes 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 professor 1 fysioterapi 1 lena leissner 1 hjärtkirurgi 1 spermiedonation 1 Tvångssyndrom 1 add 1 metastas 1 chrons sjukdom 1 hepatit c 1 mobile phone 1 genterapi 1 brännskador 1 inflammation 1 vetenskapsrådet 1 trådlös telefon 1 överviktsoperation 1 botox 1 lions club 1 skiftarbete 1 barnlös 1 RNA 1 trötthet i trafiken 1 kvalitetsregister 1 diabetesforskning 1 New England Journal of medicine 1 resistens 1 katarakt 1 blodsocker 1 hjärninfarkt 1 Skyddsglasögon 1 blodcancer 1 hjärtat 1 musikalisk 1 rankning 1 litium 1 nationella cancerstrategin 1 gonorré 1 AT-läkare 1 vita blodkroppar 1 tarmflora 1 sjukgymnastik 1 Erik Stenberg 1 hjärtstopp 1 atkins 1 skiktröntgen 1 ketogen 1 narkolepsi 1 tennisarmbåge 1 assisterad befruktning 1 sövning 1 tarmvred 1 stiftelsen kungaparets bröllopsfond 1 chrohns sjukdom 1 tarmsjukdomar 1 skador på ögats hornhinna 1 behandlingen av cancer 1 behandlingsmetod 1 flimmerbehandling 1 flimmerforskningen 1 arbets- och miljömedicinska kliniken 1 onkologiska 1 onkolog 1 PCR-teknik 1 forskningsmedel 1 miljömedicin 1 elolyckor 1 interphone 1 högspecialiserad 1 malignant brain tumours 1 glioma 1 gastroenterologi 1 Ögonskador 1 rcc 1 crohns 1 personnummer 1 mina vårdkontakter 1 webbtidbok 1 avboka 1 omboka 1 Diagnostiskt centrum 1 forska 1 fantomsmärtor 1 stomipåse 1 nutritionsdagen 1 swespen 1 espen 1 ect 1 delaktig patient 1 ryggmärgsskada 1 kontaktsjuksköterska 1 kränkande särbehandling 1 strokesjukvård 1 inflammatoriska tarmsjukdomar 1 patologi 1 sömnforskning 1 AST 1 kärlsjukdomar 1 kranskärlsförträngning 1 by-passoperation 1 Medicinsk vetenskap 1 donationsvecka 1 spermie 1 familjelycka 1 donationsdag 1 öron-näsa-hals-kliniken. öronkirurgi 1 öronkirurg 1 öron-näs- och halskliniken 1 mag- och tarmsjukdomar 1 patientdelaktighet 1 genterapiforskning 1 medicinska kliniken 1 vävnadsdonation 1 hjärtoperation 1 kranskärlsoperation 1 amningsstöd 1 prematura barn 1 andningsgymnastik 1 barnläkarföreningen 1 klinisk kemi 1 överviktsoperationer 1 Karin Andersson 1 epilepsia 1 lustagas 1 destruktionsanläggning 1 barnmottagning 1 cancerrehabilitering 1 molekylärbiolog 1 tetraplegi 1 ögonsjukvård 1 kemiska föreningar 1 Marie-Louise Forsberg-Fransson 1 regionalt cancercentrum 1 fasta 1 forte 1 Sveriges Yngre Läkares Förening 1 kliniskt täningscenter 1 teamträning 1 personaltrygghet 1 anestesisjuksköterska 1 eximerlaser 1 keratokonus 1 toppig hornhinna 1 gallsten 1 peniscancer 1 cellnivå 1 vårdforskningens dag 1 sarah wägnert 1 leverkirurgi 1 levertumör 1 stig mattson 1 karlskoga lasarett 1 vagusstimuleing 1 modifierad atkins 1 ketamin 1 aortacentrum 1 renal denervering 1 kollagen kolit 1 Horisont 2020 1 terapiresistent hypertoni 1 kardiologiska 1 SVF 1 mikroskopisk kolit 1 elektrokonvulsiv terapi 1 EU-anslag 1 hybridlavv 1 hjärsjukvård 1 gula stafylokocker 1 sömnenhet 1 neurolog 1 världsprematurdagen 1 reumatologiska systemsjukdomar 1 evolution of the brain 1 rökstopp grå starr 1 hjärtmonitor 1 reumadagarna 1 sfai 1 lindesbergs lasarett 1 vårdvetenskapligt forskningscentrum 1 procedurrelaterad smärta 1 botoxbehandling 1 fertilitetsenheten 1 internationella donationsdagen 1 mayokliniken 1 handledskirurgi 1 reboa 1 den blå tråden 1 hjärtklinik 1 standardiserade vårdförlopp 1 galloperation 1 färglopp 1 hälsoekonom 1 vårdvetenskapligt forskningscenter 1 kardiovaskulära årsmötet 1 hjärt- kärlsjukdomar 1 högspecialiserad vård 1 laboratoriemedicinska länskliniken 1 onkologiska kliniken 1 stora holmen 1 öppenpediatri.öppenpediatrisk mottagning 1 neonatalavdelning 1 bypass kranskärl 1 koronarkirurgi 1 svenska thoraxmötet 1 titthålsteknik 1 nära cancer 1 framtidsgalan 1 kommentar usö 1 Café Knuten 1 Björnprojekt 1 fibroblaster 1 bindvävsceller 1 keratinocyter 1 Anita Koskela von Sydow 1 NIRS 1 lågdos skiktröntgen 1 Muhammed Alshamari 1 SR-AS 1 Marie Elwin 1 Universitetssjukvårdens Forskningscentrum 1 Psykiatri Barn och Unga Vuxna 1 the University Healthcare Research Centre 1 fastemånad 1 religös fasta 1 halvprotes 1 Yaroslava Zhulina 1 badhuspersonal 1 Ninos Samano 1 scrub the hub 1 nationell kongress 1 SFOG-veckan 1 Hannah Floodeen 1 Traumadag 1 Trauma Örebro 1 endovaskulär aortakirurgi 1 Traumagruppen USÖ 1 Mats Humble 1 Brief Obsessive Compulsive Scale 1 beviljade anslag 1 Ann-Kristin Rönnberg 1 Thomas Larzon 1 Lindesbergs lassarett 1 Marcus Sagerfors 1 fertiletsmottagning 1 Årets audionom 1 Audiologiskt forskningscentrum 1 hälsoskattning 1 onkologen 1 Stina Jorstig 1 amningsmottagning 1 Thomas Kellerth 1 bypassoperation 1 Liselotte Hermansson 1 armamputerad 1 tidsuppfattning 1 evtm 2017 1 Aortic Balloon Occlusion 1 stobbar blödning 1 medicinsk metod som stoppar blödning 1 kirugi 1 Gunlög Rasmussen 1 Louise Bohr Mordhorst 1 Ann-Sofie Sundqvist 1 Sara Cajander 1 magtarmsjukdomar 1 Anna Wickbom 1 lymfocytär kolit 1 livmoderoperation 1 sockermetabolism 1 utfryst 1 plomberad behandlingssko 1 Ján Kuchálik 1 lokal infiltrationsanalgesi 1 Viktor Wanjura 1 Camilla Wistrand 1 huddesinfektionsmedel 1 uppvärmd sprit 1 klorhexidinsprit 1 Fredrik Ander 1 luftvägsrelaterade komplikationer 1 överviktiga patienter 1 hämi 1 hälsorelaterad miljöövervakning 1 Helena Isaksson 1 upptäcka sjukdomar 1 Lions Cancerforskningsfond 1 LCFF 1 Espen Fengsrud 1 Metallimplantat 1 bildkvaliten 1 Fredrik Calais 1 Adrian Meehan 1 bisköldkörtlarna 1 kalkomsättning 1 Anna Björkenheim 1 KIRUB 1 Kristina Luhr 1 4P 1 Carl Eriksson 1 hjärt-lung-fysiologiska kliniken 1 Åsa Wickberg 1 bröstbevarande kirurgi 1 strålbehandlingsmetod 1 intraoperativ brachyterapi 1 allvarliga ospecifika symtom 1 tidshanteringsförmåga 1 AT-rankingen 1 urinledarprotes 1 Ingrid Ziegler 1 instrument 1 hornhinnebanken 1 Innebandy 1 klimatsmart 1 övervikt 1 fysisk aktivitet 1 funktionsnedsättning 1 mobiltelefon 1 teknik 1 adhd 1 psykiatri 1 dans 1 bemötande 1 motion 1 lungcancer 1 ungdomar 1 ny teknik 1 sjukvård 1 multipel skleros 1 ms 1 kampanj 1 hörapparat 1 mobbing 1 konflikt 1 konflikthantering 1 simulering 1 hjärtsjukdom 1 förslitningsskador 1 patientsäkerhet 1 kost 1 kränkning 1 DNA 1 rising star 1 tillgänglighet 1 datortomografi 1 Röntgen 1 särbehandling 1 cancerfonden 1 cancerforskning 1 symposium 1 ranking 1 barnbok 1 biomedicin 1 mobbning 1 ramadan 1 FaR 1 allergi 1 strålbehandling 1 sömn 1 hjärntumör 1 gliom 1 autism 1 sjukdom 1 stamceller 1 cellgiftsbehandling 1 dance 1 epilepsi 1 astma 1 risk 1 åderförfettning 1 atlas copco 1 rädda liv 1 ohälsa 1 amning 1 förlossning 1 smärtlindring 1 hjärtflimmer 1 vaccin 1 Visa alla taggar

Ta ställning under donationsveckan

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 08:00 CEST

Över 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige. Ännu fler väntar på transplantation av en vävnad som till exempel hjärtklaffar, hornhinnor och hud. För att kunna rädda liv, öka livskvalité och underlätta för närstående i en svår situation, behöver fler göra sin vilja känd.

PCR-teknik visar snabbare vilken bakterie som orsakat sepsis

PCR-teknik visar snabbare vilken bakterie som orsakat sepsis

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 08:10 CEST

Infektionsläkare Ingrid Ziegler har i sin forskning vid Region Örebro län använt PCR-teknik för att påvisa bakterier i blodet vid sepsis, förr kallat blodförgiftning. På bara några timmar går det att få svar på vilken bakterie som angripit kroppen. Då man använder den traditionella metoden, blododling, kan det ta flera dagar att få svar och tillförlitligheten kan variera.

Urologiska kliniken först i Norden med urinledarprotes

Urologiska kliniken först i Norden med urinledarprotes

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 09:21 CEST

Urologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro är först i Norden med att operera in en konstgjord urinledare. Marcin Popiolek överläkare på urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro har nu opererat sin första patient med lyckat resultat.

Universitetssjukhuset Örebro är bäst bland landets universitetssjukhus i AT-rankingen

Universitetssjukhuset Örebro är bäst bland landets universitetssjukhus i AT-rankingen

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 08:10 CEST

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) mäter årligen allmäntjänstgöringens kvalité på landets sjukhus. Enkäten granskar bland annat handledning, arbetsmiljö och det kollegiala stödet. Inom Region Örebro län var det 47 AT-läkare som ingick i enkätundersökningen.

Hornhinnekirurgi i toppklass

Hornhinnekirurgi i toppklass

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 09:00 CEST

Hornhinnekirurgin på ögonkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro tillhör landets främsta och är i nivå med de allra bästa internationellt. Kliniken är topputrustad med den senaste moderna tekniken och här arbetar tre av landets hornhinnekirurger som behärskar en ny avancerad operationsmetod.

Extraspåret ger sköra äldre ett bättre akut omhändertagande

Extraspåret ger sköra äldre ett bättre akut omhändertagande

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2018 09:06 CEST

Varje år besöker ungefär 17000 äldre personer akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro. De som är över 75 år utgör cirka 30 procent av det totala antalet besökare, många av dem med komplex sjukdomsbild. Nu inleds ett forskningsprojekt som ska säkerställa den sköra patientgruppens omhändertagande.

Diagnostiskt centrum – mottagning för patienter med diffusa och allvarliga symtom

Diagnostiskt centrum – mottagning för patienter med diffusa och allvarliga symtom

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2018 08:00 CEST

En svår utmaning för vården är patienter som har diffusa symtom, som inte kan härledas till något speciellt organ eller kroppsdel. För två år sedan startade Diagnostiskt centrum på Universitetssjukhuset Örebro. Hit remitteras patienter från hela länet med ”allvarliga ospecifika symtom” som kan bero på cancer eller någon annan allvarlig sjukdom.

Ha-koll! Metod för personer med nedsatt tidshantering

Ha-koll! Metod för personer med nedsatt tidshantering

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 08:00 CEST

Att hålla tiden, veta när man ska skynda sig, planera hur saker ska genomföras, komma upp på morgonen, komma i säng på kvällen och inte skjuta upp saker. Det är självklara saker för att fungera i ett modernt samhälle. Det är förutsättningar för att behålla ett arbete och fungera socialt.

Drygt 300 000 kronor till forskning om gynekologisk cancer

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 15:33 CEST

Stiftelsen för gynekologisk onkologi delar ut 300 584 kronor till forskning inom gynekologisk onkologi.

Alla kvinnor behöver inte strålbehandling efter bröstcancer

Alla kvinnor behöver inte strålbehandling efter bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:10 CEST

Vissa kvinnor som har drabbats av bröstcancer behöver inte strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi. Det visar forskning inom Region Örebro län och resultatet presenteras i en avhandling. De kvinnor som däremot behöver strålbehandling erbjuds en unik strålbehandlingsmetod vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Pressinbjudan: Nytt traumakoncept och nya metoder som räddar liv utvecklas vid USÖ

Pressinbjudan: Nytt traumakoncept och nya metoder som räddar liv utvecklas vid USÖ

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:00 CEST

En ny metod för behandling av stora blödningar har utvecklats på Universitetssjukhuset Örebro tillsammans med internationella traumacentra. Metoden syftar till att kombinera moderna endovaskulära tekniker* med traditionellt traumaomhändertagande, tidig multidisciplinär utvärdering, återupplivning och slutgiltig kirurgisk behandling av patienter med stora blödningar och cirkulationsrubbningar.

Stentar i förträngda kranskärl hjälper vid kranskärlssjukdom

Stentar i förträngda kranskärl hjälper vid kranskärlssjukdom

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 09:00 CEST

Det är viktigt med en röntgenundersökning av blodkärlen hos de patienter som har symtom och tecken på syrebrist i hjärtat. I vissa fall behöver man behandla kranskärl med signifikanta förträngningar. Resultaten har presenterats i den högt ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine. Överläkare Ole Fröbert är medförfattare i artikeln och han är verksam inom Region Örebro län.

Halverad risk för operation vid ulcerös kolit

Halverad risk för operation vid ulcerös kolit

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 08:00 CEST

Studier visar en kraftig ökning av den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit i Örebro. Parallellt med ökningen har antalet patienter som behöver operera bort tjocktarmen till följd av sjukdomen halverats på senare år. Forskning inom Region Örebro län visar att förbättrad medicinering bidragit till nedgången.

Patientdelaktighet är speciellt viktigt vid långvariga sjukdomstillstånd

Patientdelaktighet är speciellt viktigt vid långvariga sjukdomstillstånd

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:00 CEST

När en patient har långvarig kontakt med vården är det extra viktigt med patientdelaktighet. I studier inom Region Örebro län har ett nytt instrument för patientdelaktighet prövats, och delaktighet har undersökts i ett grupprogram för symtomhantering på vårdcentraler i tre län. Alla studierna har inkluderat patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk hjärtsvikt.

KIRUB-dagarna 2018 i Örebro

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 12:04 CEST

Kan datorer ställa bättre diagnoser än levande doktorer? Och hur ska vi som arbetar inom dagens sjukvård lösa svårigheter med bristande bemanning och vårdplatser? Det är några programpunkter som kommer att diskuteras när föreningen KIRUB* – kirurger under utbildning - håller möte i Örebro tillsammans med Kirurgiska kliniken i Region Örebro län.

Information om övning på USÖ:s helikopterplatta

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 08:00 CEST

Onsdagen den 9 maj kommer en övning på USÖ:s helikopterplatta att genomföras. Övningen utgår från ett scenario där det skett en olycka i samband med att en ambulanshelikopter landar på USÖ. Övningen kommer att pågå under förmiddagen runt kl. 10.00 – 12.00.

Livskvalitén ökade efter förmaksflimmerablation

Livskvalitén ökade efter förmaksflimmerablation

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 09:00 CEST

Förmaksflimmer är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna. I Sverige är 370 000 personer drabbade av sjukdomen. Forskning vid Region Örebro län visar att både symptom samt fysisk och psykisk livskvalitet förbättrades efter förmaksflimmerablation.

USÖs hjärtkirurgi toppar kvalitetsregister

USÖs hjärtkirurgi toppar kvalitetsregister

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 08:00 CEST

Universitetssjukhuset Örebro hamnar i topp i Sveriges nya nationella kvalitetsregister för hjärtkirurgi, Swedeheart. Registret mäter bland annat den kirurgiska kvaliteten, balansen mellan olika metoder och tillgänglighet till vården.

Pressinbjudan: Invigning av kändisvägg på Örebro Airport

Pressinbjudan: Invigning av kändisvägg på Örebro Airport

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 09:00 CEST

Onsdagen den 2 maj inviger Nyckelfonden och Örebro Airport den nya kändisväggen i ankomsthallen på Örebro Airport.

Vanligt med D-vitaminbrist efter en överviktsoperation

Vanligt med D-vitaminbrist efter en överviktsoperation

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 08:10 CEST

Vid överviktsoperationer är tanken att sänka kroppsvikten genom att minska matintag. Det kan medföra en risk för otillräckligt intag av viktiga näringsämnen som vitaminer och mineraler. I en ny studie visar forskning från Region Örebro län att 65 procent av studiedeltagarna hade D-vitaminbrist elva år efter en gastric bypass.