Skip to main content

Taggar

barn- och ungdomskliniken

forskning

Universitetssjukhuset Örebro

cancer

Nyckelfonden

thorax

Universitetssjukhuset Örebro 132 forskning 103 USÖ 68 Region Örebro län 40 Avhandling 26 cancer 24 Nyckelfonden 22 thorax 14 Örebro universitet 12 barn- och ungdomskliniken 8 disputation 7 Diabetes 7 ulcerös kolit 7 hjärtinfarkt 7 högt blodtryck 6 blodförgiftning 6 Kärl-Thoraxkliniken 6 Crohns sjukdom 5 barn 5 Kardiologiska kliniken 4 kardiologi 4 doktorand 4 Arbets- och miljömedicin 4 Ole Fröbert 3 Handkirurgiska kliniken 3 vfc 3 kvinnokliniken 3 Ögonkliniken 3 operation 3 the Lancet 3 reumatologi 3 FoU 3 livmoderhalscancer 3 föreläsning 3 kirurgiska kliniken 3 Örebro 3 forskare 3 arbetsmiljö 3 donation 3 bröstcancer 3 amm 3 anestesi- och intensivvårdskliniken 2 ballongvidgning 2 Handledsprotes 2 Diabetesdagen 2 ERAS 2 hjärtsjukvård 2 NIMA 2 Neurokirurgi 2 dysmeli 2 studie 2 hornhinnekirurgi 2 handkirurg 2 hornhinnebank 2 lindesberg 2 kirurgi 2 smärta 2 No touch-teknik 2 utsläpp 2 conventum 2 hjärtsvikt 2 barn- och ungdomsmottagning 2 kundrelationsundersökning 2 remittent 2 who 2 kranskärl 2 depression 2 Anna Duberg 2 swedeheart 2 the interphone study group 2 barnläkare 2 organdonation 2 kärlkirurgi 2 Trauma 2 Neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning 2 tarmsjukdom 2 EVTM 2 anestesi 2 partiklar 2 pci 2 HPV 2 aorta 2 fetma 2 stroke 2 Åsa Skagerstrand 2 förmaksflimmer 2 Handkirurgi 2 reumatiker 2 Audionom 2 armprotes 2 örebro university hospital 2 sepsis 2 gastric bypass 2 Gustav Jarl 2 kvalitet 2 hjärt-lungkliniken 2 nutrition 2 anslag 2 reumatologiska kliniken 2 remiss 2 Audiologiska kliniken 2 hörselnedsättning 2 laserbehandling 1 nutritionist 1 äggdonation 1 dect 1 infertilitet 1 BB 1 växthusgas 1 kurator 1 luftkvalitet 1 balansträning 1 badhus 1 kim 1 glutenallergi 1 LIA 1 epilepsibehandling 1 forskningscentrum 1 psykosocial 1 protes 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 professor 1 fysioterapi 1 lena leissner 1 hjärtkirurgi 1 spermiedonation 1 Tvångssyndrom 1 metastas 1 chrons sjukdom 1 hepatit c 1 mobile phone 1 genterapi 1 brännskador 1 inflammation 1 vetenskapsrådet 1 trådlös telefon 1 överviktsoperation 1 botox 1 lions club 1 skiftarbete 1 barnlös 1 RNA 1 trötthet i trafiken 1 kvalitetsregister 1 diabetesforskning 1 New England Journal of medicine 1 resistens 1 katarakt 1 blodsocker 1 hjärninfarkt 1 stomi 1 Skyddsglasögon 1 blodcancer 1 hjärtat 1 musikalisk 1 rankning 1 litium 1 nationella cancerstrategin 1 gonorré 1 vita blodkroppar 1 tarmflora 1 sjukgymnastik 1 Erik Stenberg 1 hjärtstopp 1 atkins 1 skiktröntgen 1 ketogen 1 urologi 1 narkolepsi 1 tennisarmbåge 1 assisterad befruktning 1 sövning 1 tarmvred 1 stiftelsen kungaparets bröllopsfond 1 chrohns sjukdom 1 tarmsjukdomar 1 skador på ögats hornhinna 1 behandlingen av cancer 1 behandlingsmetod 1 flimmerbehandling 1 flimmerforskningen 1 arbets- och miljömedicinska kliniken 1 onkologiska 1 onkolog 1 forskningsmedel 1 miljömedicin 1 elolyckor 1 interphone 1 högspecialiserad 1 malignant brain tumours 1 glioma 1 gastroenterologi 1 Ögonskador 1 rcc 1 crohns 1 personnummer 1 mina vårdkontakter 1 webbtidbok 1 avboka 1 omboka 1 forska 1 fantomsmärtor 1 stomipåse 1 nutritionsdagen 1 swespen 1 espen 1 ect 1 delaktig patient 1 ryggmärgsskada 1 kontaktsjuksköterska 1 kränkande särbehandling 1 strokesjukvård 1 inflammatoriska tarmsjukdomar 1 patologi 1 sömnforskning 1 AST 1 kärlsjukdomar 1 kranskärlsförträngning 1 by-passoperation 1 Medicinsk vetenskap 1 donationsvecka 1 spermie 1 familjelycka 1 donationsdag 1 öron-näsa-hals-kliniken. öronkirurgi 1 öronkirurg 1 öron-näs- och halskliniken 1 mag- och tarmsjukdomar 1 patientdelaktighet 1 genterapiforskning 1 medicinska kliniken 1 vävnadsdonation 1 hjärtoperation 1 kranskärlsoperation 1 amningsstöd 1 prematura barn 1 andningsgymnastik 1 barnläkarföreningen 1 klinisk kemi 1 överviktsoperationer 1 Karin Andersson 1 epilepsia 1 lustagas 1 destruktionsanläggning 1 barnmottagning 1 cancerrehabilitering 1 molekylärbiolog 1 tetraplegi 1 ögonsjukvård 1 kemiska föreningar 1 Marie-Louise Forsberg-Fransson 1 regionalt cancercentrum 1 fasta 1 forte 1 kliniskt täningscenter 1 teamträning 1 personaltrygghet 1 anestesisjuksköterska 1 eximerlaser 1 keratokonus 1 toppig hornhinna 1 gallsten 1 peniscancer 1 cellnivå 1 vårdforskningens dag 1 sarah wägnert 1 leverkirurgi 1 levertumör 1 stig mattson 1 karlskoga lasarett 1 vagusstimuleing 1 modifierad atkins 1 ketamin 1 aortacentrum 1 renal denervering 1 kollagen kolit 1 Horisont 2020 1 terapiresistent hypertoni 1 kardiologiska 1 SVF 1 mikroskopisk kolit 1 elektrokonvulsiv terapi 1 EU-anslag 1 hybridlavv 1 hjärsjukvård 1 gula stafylokocker 1 sömnenhet 1 neurolog 1 världsprematurdagen 1 reumatologiska systemsjukdomar 1 evolution of the brain 1 rökstopp grå starr 1 hjärtmonitor 1 reumadagarna 1 sfai 1 lindesbergs lasarett 1 vårdvetenskapligt forskningscentrum 1 procedurrelaterad smärta 1 botoxbehandling 1 fertilitetsenheten 1 internationella donationsdagen 1 mayokliniken 1 handledskirurgi 1 reboa 1 den blå tråden 1 hjärtklinik 1 standardiserade vårdförlopp 1 galloperation 1 färglopp 1 hälsoekonom 1 vårdvetenskapligt forskningscenter 1 kardiovaskulära årsmötet 1 hjärt- kärlsjukdomar 1 högspecialiserad vård 1 laboratoriemedicinska länskliniken 1 onkologiska kliniken 1 stora holmen 1 öppenpediatri.öppenpediatrisk mottagning 1 neonatalavdelning 1 bypass kranskärl 1 koronarkirurgi 1 svenska thoraxmötet 1 titthålsteknik 1 nära cancer 1 framtidsgalan 1 kommentar usö 1 Café Knuten 1 Björnprojekt 1 fibroblaster 1 bindvävsceller 1 keratinocyter 1 Anita Koskela von Sydow 1 NIRS 1 lågdos skiktröntgen 1 Muhammed Alshamari 1 SR-AS 1 Marie Elwin 1 Universitetssjukvårdens Forskningscentrum 1 Psykiatri Barn och Unga Vuxna 1 the University Healthcare Research Centre 1 fastemånad 1 religös fasta 1 halvprotes 1 Yaroslava Zhulina 1 badhuspersonal 1 Ninos Samano 1 scrub the hub 1 nationell kongress 1 SFOG-veckan 1 Hannah Floodeen 1 Traumadag 1 Trauma Örebro 1 endovaskulär aortakirurgi 1 Traumagruppen USÖ 1 Mats Humble 1 Brief Obsessive Compulsive Scale 1 beviljade anslag 1 Ann-Kristin Rönnberg 1 Thomas Larzon 1 Lindesbergs lassarett 1 Marcus Sagerfors 1 fertiletsmottagning 1 Årets audionom 1 Audiologiskt forskningscentrum 1 hälsoskattning 1 onkologen 1 Stina Jorstig 1 amningsmottagning 1 Thomas Kellerth 1 bypassoperation 1 Liselotte Hermansson 1 armamputerad 1 evtm 2017 1 Aortic Balloon Occlusion 1 stobbar blödning 1 medicinsk metod som stoppar blödning 1 kirugi 1 Gunlög Rasmussen 1 Louise Bohr Mordhorst 1 Ann-Sofie Sundqvist 1 Sara Cajander 1 magtarmsjukdomar 1 Anna Wickbom 1 lymfocytär kolit 1 livmoderoperation 1 sockermetabolism 1 utfryst 1 plomberad behandlingssko 1 Ján Kuchálik 1 lokal infiltrationsanalgesi 1 Viktor Wanjura 1 Camilla Wistrand 1 huddesinfektionsmedel 1 uppvärmd sprit 1 klorhexidinsprit 1 Fredrik Ander 1 luftvägsrelaterade komplikationer 1 överviktiga patienter 1 hämi 1 hälsorelaterad miljöövervakning 1 Helena Isaksson 1 upptäcka sjukdomar 1 Lions Cancerforskningsfond 1 LCFF 1 Espen Fengsrud 1 Metallimplantat 1 bildkvaliten 1 Fredrik Calais 1 Adrian Meehan 1 bisköldkörtlarna 1 kalkomsättning 1 Anna Björkenheim 1 KIRUB 1 Kristina Luhr 1 4P 1 Carl Eriksson 1 hjärt-lung-fysiologiska kliniken 1 Åsa Wickberg 1 bröstbevarande kirurgi 1 strålbehandlingsmetod 1 instrument 1 intraoperativ brachyterapi 1 Innebandy 1 klimatsmart 1 övervikt 1 fysisk aktivitet 1 funktionsnedsättning 1 mobiltelefon 1 teknik 1 psykiatri 1 dans 1 bemötande 1 motion 1 lungcancer 1 ungdomar 1 ny teknik 1 sjukvård 1 multipel skleros 1 ms 1 kampanj 1 hörapparat 1 mobbing 1 konflikt 1 konflikthantering 1 simulering 1 hjärtsjukdom 1 förslitningsskador 1 patientsäkerhet 1 kost 1 kränkning 1 DNA 1 rising star 1 tillgänglighet 1 datortomografi 1 Röntgen 1 särbehandling 1 cancerfonden 1 cancerforskning 1 symposium 1 barnbok 1 biomedicin 1 mobbning 1 ramadan 1 FaR 1 allergi 1 strålbehandling 1 sömn 1 hjärntumör 1 gliom 1 autism 1 sjukdom 1 stamceller 1 cellgiftsbehandling 1 dance 1 epilepsi 1 astma 1 utbildning 1 risk 1 åderförfettning 1 atlas copco 1 rädda liv 1 ohälsa 1 amning 1 förlossning 1 smärtlindring 1 hjärtflimmer 1 vaccin 1 hjärt-kärlsjukdom 1 tbe 1 gynekologi 1 hörselskada 1 biverkningar 1 ägg 1 återhämtning 1 cochleaimplantat 1 stöd 1 elektroder 1 barnlöshet 1 fertilitet 1 gravida 1 Visa alla taggar

Drygt 300 000 kronor till forskning om gynekologisk cancer

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 15:33 CEST

Stiftelsen för gynekologisk onkologi delar ut 300 584 kronor till forskning inom gynekologisk onkologi.

Alla kvinnor behöver inte strålbehandling efter bröstcancer

Alla kvinnor behöver inte strålbehandling efter bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:10 CEST

Vissa kvinnor som har drabbats av bröstcancer behöver inte strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi. Det visar forskning inom Region Örebro län och resultatet presenteras i en avhandling. De kvinnor som däremot behöver strålbehandling erbjuds en unik strålbehandlingsmetod vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Pressinbjudan: Nytt traumakoncept och nya metoder som räddar liv utvecklas vid USÖ

Pressinbjudan: Nytt traumakoncept och nya metoder som räddar liv utvecklas vid USÖ

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:00 CEST

En ny metod för behandling av stora blödningar har utvecklats på Universitetssjukhuset Örebro tillsammans med internationella traumacentra. Metoden syftar till att kombinera moderna endovaskulära tekniker* med traditionellt traumaomhändertagande, tidig multidisciplinär utvärdering, återupplivning och slutgiltig kirurgisk behandling av patienter med stora blödningar och cirkulationsrubbningar.

Stentar i förträngda kranskärl hjälper vid kranskärlssjukdom

Stentar i förträngda kranskärl hjälper vid kranskärlssjukdom

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 09:00 CEST

Det är viktigt med en röntgenundersökning av blodkärlen hos de patienter som har symtom och tecken på syrebrist i hjärtat. I vissa fall behöver man behandla kranskärl med signifikanta förträngningar. Resultaten har presenterats i den högt ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine. Överläkare Ole Fröbert är medförfattare i artikeln och han är verksam inom Region Örebro län.

Halverad risk för operation vid ulcerös kolit

Halverad risk för operation vid ulcerös kolit

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 08:00 CEST

Studier visar en kraftig ökning av den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit i Örebro. Parallellt med ökningen har antalet patienter som behöver operera bort tjocktarmen till följd av sjukdomen halverats på senare år. Forskning inom Region Örebro län visar att förbättrad medicinering bidragit till nedgången.

Patientdelaktighet är speciellt viktigt vid långvariga sjukdomstillstånd

Patientdelaktighet är speciellt viktigt vid långvariga sjukdomstillstånd

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:00 CEST

När en patient har långvarig kontakt med vården är det extra viktigt med patientdelaktighet. I studier inom Region Örebro län har ett nytt instrument för patientdelaktighet prövats, och delaktighet har undersökts i ett grupprogram för symtomhantering på vårdcentraler i tre län. Alla studierna har inkluderat patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk hjärtsvikt.

KIRUB-dagarna 2018 i Örebro

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 12:04 CEST

Kan datorer ställa bättre diagnoser än levande doktorer? Och hur ska vi som arbetar inom dagens sjukvård lösa svårigheter med bristande bemanning och vårdplatser? Det är några programpunkter som kommer att diskuteras när föreningen KIRUB* – kirurger under utbildning - håller möte i Örebro tillsammans med Kirurgiska kliniken i Region Örebro län.

Information om övning på USÖ:s helikopterplatta

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 08:00 CEST

Onsdagen den 9 maj kommer en övning på USÖ:s helikopterplatta att genomföras. Övningen utgår från ett scenario där det skett en olycka i samband med att en ambulanshelikopter landar på USÖ. Övningen kommer att pågå under förmiddagen runt kl. 10.00 – 12.00.

Livskvalitén ökade efter förmaksflimmerablation

Livskvalitén ökade efter förmaksflimmerablation

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 09:00 CEST

Förmaksflimmer är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna. I Sverige är 370 000 personer drabbade av sjukdomen. Forskning vid Region Örebro län visar att både symptom samt fysisk och psykisk livskvalitet förbättrades efter förmaksflimmerablation.

USÖs hjärtkirurgi toppar kvalitetsregister

USÖs hjärtkirurgi toppar kvalitetsregister

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 08:00 CEST

Universitetssjukhuset Örebro hamnar i topp i Sveriges nya nationella kvalitetsregister för hjärtkirurgi, Swedeheart. Registret mäter bland annat den kirurgiska kvaliteten, balansen mellan olika metoder och tillgänglighet till vården.

Pressinbjudan: Invigning av kändisvägg på Örebro Airport

Pressinbjudan: Invigning av kändisvägg på Örebro Airport

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 09:00 CEST

Onsdagen den 2 maj inviger Nyckelfonden och Örebro Airport den nya kändisväggen i ankomsthallen på Örebro Airport.

Vanligt med D-vitaminbrist efter en överviktsoperation

Vanligt med D-vitaminbrist efter en överviktsoperation

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 08:10 CEST

Vid överviktsoperationer är tanken att sänka kroppsvikten genom att minska matintag. Det kan medföra en risk för otillräckligt intag av viktiga näringsämnen som vitaminer och mineraler. I en ny studie visar forskning från Region Örebro län att 65 procent av studiedeltagarna hade D-vitaminbrist elva år efter en gastric bypass.

Nyckelfonden delar ut 8,8 miljoner till forskare

Nyckelfonden delar ut 8,8 miljoner till forskare

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 08:45 CEST

Nyckelfonden beviljar en rekordstor summa på 8,8 miljoner till 23 etablerade forskare verksamma vid Universitetssjukhuset Örebro. I år fördelas forskningsbidragen till områden inom bland annat Artificiell intelligens (AI) inom radiologi, barns exponering för hälsoskadliga fluorbaserade kemikalier och tidig identifiering av sepsis (blodförgiftning).

Mer kunskap kring litium ger bättre behandling vid bipolär sjukdom

Mer kunskap kring litium ger bättre behandling vid bipolär sjukdom

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 09:00 CEST

Litium är ett vanligt läkemedel som patienter med bipolär sjukdom får utskrivet av sin läkare. Det har länge funnits misstankar om att patienter som behandlas med litium kan få en sjuklig störning i bisköldkörtlarna. Forskning vid Region Örebro län visar att det är litiumbehandlingen och inte den bipolära sjukdomen som leder till en utveckling av förhöjt kalk i blodet.

Fysisk aktivitet viktigt för att inte drabbas av hjärtinfarkt

Fysisk aktivitet viktigt för att inte drabbas av hjärtinfarkt

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 09:00 CET

Hos hjärtinfarktpatienter finns en tydlig koppling mellan utbredd åder-förfettning (ateroskleros) i kranskärlen och åderförfettning också i övriga delar av kroppen. Kombinationen av dessa förändringar medför en klart sämre prognos för patienten. Fysisk aktivitet liksom behandling med läkemedelsbehandlande stent (kärlimplantat) förbättrar prognosen visar forskning vid Region Örebro län.

Metallimplantat i kroppen påverkar bildkvalitén vid skiktröntgen

Metallimplantat i kroppen påverkar bildkvalitén vid skiktröntgen

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 09:15 CET

Det är viktigt att bildkvalitén vid skiktröntgen (datortomografi) håller hög kvalitet. Bland annat vid strålbehandling av cancer. Det är extra viktigt för de patienter som har metallimplantant i kroppen. Då kan bildkvalitén kraftigt försämras. Nu visar forskning vid Region Örebro län att det finns bra metoder som kan korrigera för sådana bildkvalitetsförsämringar.

Ljud uppfattas olika beroende på hörapparat och ljudmiljö

Ljud uppfattas olika beroende på hörapparat och ljudmiljö

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 08:10 CET

De mest störande ljuden när man har hörapparat är miljöer med för mycket prat, ljud från porslin, vattenkran och pappersprassel. Bullrig trafik och maskiner förekommer också. Det visar forskning inom Region Örebro län som har gjorts på Audiologiskt forskningscentrum.

Pressinbjudan: Välkommen på invigning av nya forskningslokaler på USÖ

Pressinbjudan: Välkommen på invigning av nya forskningslokaler på USÖ

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 11:17 CET

På måndag den 5 mars inviger laboratoriemedicinska kliniken GMP-faciliteten och visar nya renrumslokaler på Universitetssjukhuset Örebro. Det innebär möjligheter att utveckla cellterapibehandlingar och införa nya behandlingar inom bland annat cancer, ortopedi och hjärtsvikt. Vid invigningen deltar regionråd Karin Sundin.

Klarlagt samband mellan låg stresstolerans och rökning

Klarlagt samband mellan låg stresstolerans och rökning

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 09:00 CET

Finns det något samband mellan psykisk stress, stresstolerans och risken att drabbas av cancer? Forskning från Region Örebro län visar att låg stresstolerans hos unga män kan innebära en ökad risk för riskbruk av alkohol och droganvändning senare i livet. Resultaten visar även att låg stresstolerans hos unga kan medföra en sex gånger ökad risk att bli rökare i vuxen ålder.

Förmaksflimmer vid kranskärlsoperation ökar risken för framtida hjärninfarkt

Förmaksflimmer vid kranskärlsoperation ökar risken för framtida hjärninfarkt

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 08:10 CET

Forskning vid Region Örebro län visar att patienter som drabbas av förmaksflimmer i samband med hjärtoperation har åtta gånger högre risk att få det i framtiden. Hjärninfarkt, hjärtsvikt och för tidig bortgång är starkt associerade med förmaksflimmer.