Skip to main content

Avancerad cancerkirurgi centraliseras till USÖ och Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 10:46 CEST

All avancerad kirurgi vid peniscancer i landet ska centraliseras till Universitetssjukhuset Örebro och Skånes universitetssjukhus i Malmö. Det har Sveriges landsting och regioner enats om i samverkansorganisationen Regionala Cancercentrum i Samverkan. Beslutet är en följd av den nationella cancerstrategin som verkar för att vården av ovanliga och särskilt svårbemästrade cancersjukdomar ska koncentreras till färre vårdgivare.

-  Att Universitetssjukhuset Örebro får det här nationella uppdraget är ett erkännande av USÖ:s spetskompetens och utvecklingskraft, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande. Det är också glädjande att det råder politisk enighet över landet om det här beslutet. Arbetet med att koncentrera delar av cancervården, så kallad nivåstrukturering, är ett viktigt pågående arbete på såväl nationell som regional nivå för att uppnå de bästa behandlingsresultaten i cancervården.

130 män drabbas årligen
Peniscancer är en förhållandevis ovanlig tumör. I Sverige drabbas cirka 130 män årligen, varav 40-50 behöver avancerad kirurgi. Sjukdomen är vanligast mellan 60 och 70 års ålder. Den exakta uppkomstmekanismen är oklar, men humant papillomvirus (HPV) är starkt bidragande. Detta är i likhet med exempelvis livmoderhalscancer hos kvinnor. Behandlingsalternativen var tidigare få, men under de senaste decennierna har de kirurgiska möjligheterna utvecklats.

Vinst för patienterna
-  Vi är stolta över att få det här förtroendet, det är ett erkännande att vi har en mycket bra verksamhet, säger Ove Andrén, verksamhetschef, Urologiska kliniken. Vi har på kliniken en tradition och mångårigt intresse av diagnostik, behandling och forskning kring peniscancer. Det här innebär nu ett påtagligt ökat uppdrag där vi kommer att utföra 80-100 operationer om året. Den stora vinsten är förstås för patienterna. Att koncentrera avancerad kirurgi till färre händer ger bättre resultat.

Kontakt:
Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande, telefon 070-515 74 09
Ove Andrén, verksamhetschef, urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, telefon 070-343 9913

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum. Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid USÖ. Sjukhuset har en ambition att ha en ledande position inom strategiska områden. Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

Nära samarbete med Örebro universitet

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Miljömedvetet sjukhus

Universitetssjukhuset Örebro är ett miljömedvetet sjukhus. Jämfört med andra universitetssjukhus sparar USÖ cirka 10 miljoner kronor per år genom energieffektivisering. Detta innebär att mer pengar kan investeras i sjukvård.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy