Skip to main content

Örebroforskare experter på barns smärta

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 08:26 CEST

 

Barn som kommer i kontakt med vården kan ofta utsättas för påfrestande och smärtsamma undersökningar och behandlingar. Det kan leda till smärtsamma minnen av rädsla och stress som kan försvåra den fortsatta kontakten med sjukvården.

Örebroforskarna Mats Eriksson och Maria Gradin, från Vårdvetenskapligt forskningscentrum respektive Barn- och ungdomskliniken vid USÖ har en gedigen expertkunskap gällande smärta hos nyfödda barn. De har medverkat i den expertgrupp som står bakom Läkemedelverkets nya behandlingsrekommendationer för att minska upplevelsen av smärta hos barn och ungdomar som genomgår undersökningar och behandlingar, så kallad procedurrelaterad smärta.

Förutom att de har tagit fram riktlinjer har de också skrivit en omfattande bakgrundsdokumentation.

Undvika framtida problem
-  Att förebygga och behandla smärta är självklart av humanitära skäl men också viktigt för att undvika framtida problem, menar de.

Främst har Mats Eriksson och Maria Gradin bidragit med kunskap gällande hur man skattar och behandlar smärta hos nyfödda barn. Riktlinjerna omfattar råd som kan användas vid enklare undersökningar och behandlingar på BVC, som till exempel vaccinationer. De omfattar även stöd för mer avancerade procedurer, som på till exempel barnonkologisk specialavdelning. Dokumenten finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Mats Eriksson och Maria Gradin har båda medverkat i stora forskningsprojekt och olika expertorgan, och har även verkat som läroboksförfattare. I april lämnade Maria Gradin styrelsen för Svensk barnsmärtförening efter ett mångårigt engagemang. Hon har efterträtts av Mats Eriksson som valts till kassör och webbansvarig.

* Procedurrelaterad smärta: Smärta som sjukvårdspersonal tillfogar barn och ungdomar när de genomgår undersökningar och behandlingar, t ex blodprov eller läkemedelsinjektioner

 

Kontaktpersoner

Maria Gradin: maria.gradin@orebroll.se
019-6021192

Mats Eriksson: mats.eriksson@orebroll.se
070-5926676.

 


Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum. Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid USÖ. Sjukhuset har en ambition att ha en ledande position inom strategiska områden. Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

Nära samarbete med Örebro universitet

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Miljömedvetet sjukhus

Universitetssjukhuset Örebro är ett miljömedvetet sjukhus. Jämfört med andra universitetssjukhus sparar USÖ cirka 10 miljoner kronor per år genom energieffektivisering. Detta innebär att mer pengar kan investeras i sjukvård.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera