Media-no-image

Ny undersökning visar att fyra av fem organisationer saknar central handlingsplan för medarbetarnas kompetensutveckling

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 10:28 CET

En ny undersökning gjord av utbildning.se har kartlagt organisationer och företags syn på kompetensutveckling. 132 respondenter som arbetat i ledande befattningar eller inom Human Resources har besvarat undersökningen som har varit kvalitativ och som genomfördes under hösten 2014. Då det finns få liknande undersökningar i Sverige är den unik.

På frågan ”Vem initierar kompetensutvecklingen?” framkom att fyra av fem organisationer saknar central handlingsplan från ledningen hur kompetensutvecklingen ska initieras. Detta kan tyckas anmärkningsvärt.

Respondenterna kunde ange flera svarsalternativ och till 57 procent initieras kompetensutveckling av närmaste chef. Medarbetarna själva tar även många initiativ till kompetensutveckling: 48 procent har angett att frågan tas upp på medarbetarens eget önskemål under årligt medarbetarsamtal. 29 procent av medarbetarna tar upp önskemålet vid kompetensbehov. 

Detta är endast en sammanfattning av pressmeddelandet. Läs hela pressmeddelandet på utbildning.se

utbildning.se står bakom undersökningen och vi är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling. På utbildning.se vi har vi samlat cirka 8.000 kurser från 300 olika utbildningsarrangörer. Vi vill lyfta frågan om kompetensutveckling till en strategisk nivå. Det är viktigt att kompetensutvecklingen går i linje med företagets långsiktiga strategi.

En ny undersökning gjord av utbildning.se har kartlagt organisationer och företags syn på kompetensutveckling. 132 respondenter som arbetat i ledande befattningar eller inom Human Resources har besvarat undersökningen som har varit kvalitativ och som genomfördes under hösten 2014. Då det finns få liknande undersökningar i Sverige är den unik.

Läs vidare »
Media-no-image

5 största utmaningarna vid organisationers kompetensutveckling

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 11:08 CET

I en nyligen gjord undersökning av utbildning.se bland HR-personal, chefer och vd:ar, framkom att den största utmaningen med kompetensutveckling för organisationer är att hitta rätt utbildning för behovet, det anser hela 42 procent av respondenterna. Därefter är största utmaningen att förstå medarbetarnas behov av kompetensutveckling, vilket 34 procent anser.

På frågan ”Vilka är största utmaningarna inom kompetensutveckling just nu?” kunde flera svarsalternativ väljas och många valde att ange flera utmaningar. Respondenterna kunde även ange egna svar i fritextfält. Nedan visas de främsta angivna utmaningarna. Inom parentes visar andel procent som har ansett att detta är en utmaning.

Här är de främsta utmaningarna vid kompetensutveckling:

 1. Hitta rätt utbildning för behovet (42 %)
 2. Förstå medarbetarnas behov av kompetensutveckling (34 %)
 3. Avsätta tid för utbildningen (33 %)
 4. Kompetensutveckling för chefer (30 %)
 5. Sålla i den stora utbildningsmängden (18 %)


Om undersökningen

Under hösten 2014 genomfördes en undersökning av utbildning.se bland de som jobbar med HR eller på annat sätt kan påverka kompetensutvecklingen inom organisationer och företag i Sverige. Vi ville göra en djupdykning inom ämnet för att få större förståelse för hur organisationer ser på kompetensutveckling och vilka utbildningsplaner man har.

Undersökningen besvarades av cirka 130 respondenter som arbetade som av HR-chefer (28 %), övrig HR-personal (30 %), områdes- /avdelningschefer (16 %), vd:ar (12 %) och annan personal (14 %). De som har angett sig vara ”annan personal” arbetar exempelvis som inköpschefer, administratörer eller ekonomer. Undersökningen genomfördes dels som pappersenkät bland medverkande på HR-dagarna 2014 i Stockholm, och dels som e-enkät till chefer och vd:ar. 17 procent tillhörde organisationer med färre än 20 anställda, och 22 procent tillförde organisationer med fler än 900 medarbetare. Respondenterna verkade inom varierande branscher, inklusive offentlig sektor, vilket har gjort att svaren har varit representativa för många företag och organisationer i Sverige. Detta är ett förhandsresultat på en del av undersökningen. Hela rapporten om organisationers kompetensutveckling och utbildningsplaner presenteras i januari 2015.

Kontaktperson

Önskas mer information om undersökningen eller få ta del av fler utmaningar kontakta Mia Wahlberg, informationschef på utbildning.se.

Tfn 0763-26 17 45, mia.wahlberg@utbildning.se


– Det är intressant att en av tre anser att det är en utmaning att avsätta tid för medarbetarens kompetensutveckling, eftersom vidareutbildning oftast har till syfte att medarbetaren ska bli bättre i sitt arbete. Fler organisationer och företag borde premiera kompetensutveckling för sina medarbetare. Den tid man avsätter kortsiktigt tar man oftast med fördel igen långsiktigt. Nu arbetar jag inom utbildningsbranschen och anser självklart att kompetensutveckling är viktigt, men jag kan också tycka detta personligen i min roll som chef, säger Mia Wahlberg informationschef på utbildning.se.

Utbildning.se är idag Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling. På utbildning.se har vi samlat närmare 8.000 kurser från cirka 300 olika arrangörer. Vi är länken mellan utbildningsköpare och utbildningsarrangörer i Sverige och hjälper dagligen HR-ansvariga och enskilda medarbetare med att hitta den utbildning som matchar deras behov. Utbildning.se används idag av de flesta företag i Sverige, både inom privat- och offentlig sektor. Vår inriktning är kurser och utbildningar för dig som redan är yrkesverksam och vill kompetensutveckla dig.

I en nyligen gjord undersökning av utbildning.se bland HR-personal, chefer och vd:ar, framkom att den största utmaningen med kompetensutveckling för organisationer är att hitta rätt utbildning för behovet, det anser hela 42 procent av respondenterna. Därefter är största utmaningen att förstå medarbetarnas behov av kompetensutveckling, vilket 34 procent anser.

Läs vidare »
Media-no-image

Leadershipdagarna 2014 med fokus på modernt ledarskap

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 15:03 CET

Leadershipdagarna 2014 arrangeras nu för sjätte året i rad, denna gång med fokus på modernt ledarskap. Leadershipdagarna är ett chefs- och ledarskapsevent med nätverkande och föreläsningar som anordnas en gång per år i Stockholm, Göteborg och Malmö. Årets event i Malmö hade besöksrekord. Evenemanget arrangeras av utbildning.se i samarbete med Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer. Fackförbunden bjuder in sina chefsmedlemmar exklusivt till eventet, där de deltar kostnadsfritt.

Förutom möjligheten att nätverka och diskutera ledarskapsfrågor med andra chefer erbjuds detta året åtta till nio föreläsningar per Leadershipdag, beroende på ort. Med eventet vill utbildning.se och förbunden inspirera och kompetensutveckla chefer och ledare.

Stockholm, Göteborg och Malmö

Först ut var i år Göteborg den 24 september där drygt 170 chefer deltog. Den 22 oktober hölls evenemanget i Malmö med cirka 190 chefer. Båda Leadershipdagarna blev mycket framgångsrika med bra mingel och nätverkande. Den 19 november hålls årets nästa och sista Leadershipdag i Stockholm.

− Det var en mycket lyckad dag i Malmö, och diskussionerna i pauserna mellan föreläsningarna flödade. Jag diskuterade ledarskaps- och kompetensutvecklingsfrågor med flertalet av cheferna på plats. Många var återkommande deltagare på Leadershipdagarna, och hade varit med tidigare år. Det verkar finnas ett stort behov av och intresse för ett forum där man kan diskutera ledarskapsfrågor med andra chefer, säger informationschef Mia Wahlberg på utbildning.se.

− Vi har bara fått positiv feeback på eventet från deltagarna. Det är roligt att så många chefer har avsatt tid för att medverka. Nu ser vi fram emot nästa event som är i Stockholm, säger Charlie Thorstensson, projektledare för Leadership.

Vad är ett bra, modernt och effektivt ledarskap?

Det finns ett intresse för att diskutera hur en “bra och modern chef” är. Det har vi tagit fasta på vad gäller årets talare och flera föreläsningar tar upp frågan ur olika perspektiv:

 • Hur är man chef för Generation Y? Otillfredställande ledarskap är en av de främsta anledningarna till att Generation Y slutar på arbetsplatsen.

 • En allt mer konstant föränderlig miljö kräver ett ledarskap som klarar av detta och som kan ta fram potentialen hos medarbetarna. Hur är man en bra chef i en föränderlig och interkulturell miljö?

 • Vad är den ideala chefens styrkor och hur ser dennes ledarstil ut och hur uppfattas ledaren av medarbetaren? Coachande ledarskap verkar blir allt mer populärt, vad är det?

 • Allt fler arbetstagare sjukskriver sig på grund av problem med relationer till arbetskamrater och chefer, eller stress i arbetet. Hur kan man som chef förebygga psykosociala belastningar?

Kontakt vid frågor

Mia Wahlberg, informationschef utbildning.se: mia.wahlberg@utbildning.se

Charlie Thorstensson, Projektledare Leadership: charlie.thorstensson@utbildning.se


utbildning.se driver Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling med 7000 utbildningar samlade och 100 000 unika besökare varje månad. På utbildning.se kan du söka, hitta och jämföra kompetensutveckling. utbildning.se ingår i Educations.com Media Group som i dag ca 100 medarbetare med verksamhet i Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland och Holland.

Leadershipdagarna 2014 arrangeras nu för sjätte året i rad, denna gång med fokus på modernt ledarskap. Leadershipdagarna är ett chefs- och ledarskapsevent med nätverkande och föreläsningar som anordnas en gång per år i Stockholm, Göteborg och Malmö. Årets event i Malmö hade besöksrekord. Evenemanget arrangeras av utbildning.se i samarbete med Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer.

Läs vidare »
Hx8jlx5kegcqx1yel8ob

Hon vann MBA-stipendium värt 465 000 kronor

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 14:16 CEST

Nästa generations ledare är utsedd! I samarbete med Dagens Industri och IFL vid Handelshögskolan i Stockholm har utbildning.se för åttonde året i rad delat ut sitt prestigefyllda stipendium värt 465 000 kronor för en Executive MBA-utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Uvb33oburylazr58ym6g

Vattenskoterförare är dåliga på att följa regler

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 08:30 CEST

Nästan hälften av de som har tagit Förarintyg för båt anser att vattenskoterförare inte följer reglerna på sjön, det visar en undersökning från kurser.se. De som kör vattenskoter måste känna till och följa samma regler som andra sjötrafikanter.

Hwgykf6hk6xrr6jd5mqt

Förarintyg bör vara obligatoriskt

Pressmeddelanden   •   2014-02-28 15:00 CET

Över 70 procent anser att förarintyg bör vara obligatoriskt för att få framföra en fritidsbåt på sjön enligt en undersökning från kurser.se. Politiker har länge diskuterat frågan om att införa båtkörkort i Sverige, ett förslag som nu får stöd från dem som vistas på sjön.

Bsrzlelihnylrjgy4d9d

Många tror sig vara en oupptäckt stjärna

Pressmeddelanden   •   2013-12-06 16:35 CET

Många som har gått en sångkurs drömmer om att bli en stjärna, men de vill inte starta karriären med en talangjakt på TV. En undersökningen från kurser.se visar att 41% anser sig vara en oupptäckt stjärna.

P7jxqlw9fn7slvad17zk

9 av 10 kan sitta på historien till nästa bästsäljare

Pressmeddelanden   •   2013-09-25 10:15 CEST

Intresset för att skriva är stort och många drömmer om att bli författare. 9 av 10 personer med skrivintresse tror de sitter på historien som kan bli nästa bästsäljare, det visar en undersökning från kurser.se.

Vxbgouc9joisgtddsiey

Kärlek och nya relationer lockar till danskurs

Pressmeddelanden   •   2013-09-17 11:00 CEST

Att bygga nya relationer lockar folk till att gå en danskurs, det visar en undersökning från kurser.se. För kursdeltagaren är det viktigt att träffa nya människor, få vänner och hitta kärleken.

Vpcegvbtg09l7osivhdq

utbildning.se tar emot internationellt pris

Pressmeddelanden   •   2013-06-13 14:20 CEST

Söktjänsten utbildning.se utsågs i dagarna till ett av Europas snabbast växande och mest innovativa bolag inom e-learningsektorn. Det är utbildningsteknikföretaget Edxus Group som tillsammans med IBIS Capital presenterar sin topp 20-lista vid det årliga evenemanget EdTech 20 i London den 14 juni.

Bilder & Videor 1 bild, 2 videor

Om utbildning.se

utbildning.se - Sveriges ledande söktjänst för kompetensutveckling

utbildning.se Sverige AB driver utbildningsportaler i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien.

utbildning.se
På utbildning.se kan du söka, hitta och jämföra kompetensutveckling. Vi har samlat nära 8000 utbildningar och har i snitt 100 000 unika besökare varje månad. Vi producerar även flera utbildningsmagasin och arrangerar olika events relaterade till kompetensutveckling. utbildning.se samarbetar med flera olika mediepartners och driver deras respektive utbildningssektioner på webben. Hos oss finns informatörer, språkkonsulter, skribenter och personer med kompetens inom webb, SEO och sociala medier.
Läs vår blogg: http://utbildningsbloggen.wordpress.com/

Kurser.se
Kurser.se är Sveriges mest använda söktjänst för kurser som bedrivs på fritiden. Varje månad hittar 90 000 personer inspirerande och utvecklande kurser från ett hundratal kursarrangörer. Vårt främsta forum är kurser.se men vi driver också kurssektionen på expressen.se och expressens lokala webbtidningar.

Adress

 • utbildning.se
 • Hovslagargatan 3
 • 111 48 Stockholm
 • Vår hemsida