Ntfxsorcbxjsszc1e3tk

Sveriges populäraste ledarskapsutbildningar 2015

Pressmeddelanden   •   2016-01-26 14:24 CET

​Ett bra ledarskap är en av de viktigaste byggstenarna för att ett företag ska nå framgång och många yrkesverksamma svenskar ser fördelarna med att vässa sin ledarkompetens genom en utbildning. Ny statistik från över 57 000 personer talar sitt tydliga språk – att utvecklas i sin yrkesroll och bli bättre på att coacha medarbetarna är helt rätt just nu.

Aekmaovyjlk36vjkjr7t

Dålig attityd vanligt på arbetsplatsen

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 13:33 CET

​83 procent av svenska arbetsplatser har anställda med dålig attityd. Detta enligt en undersökning gjord av utbildning.se.

Media-no-image

Listan med hetaste kompetenserna för sjuksköterskor

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 09:23 CEST

utbildning.se har granskat över 400 aktuella jobbannonser för sjuksköterskor för att kartlägga vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu. Söker du jobb som sjuksköterska är främsta kravet att du har legitimation. Erfarenhet och god samarbetsförmåga är även viktigt. Här är listan på den 20 mest efterfrågade kompetenserna för dig som söker jobb som sjuksköterska.

Jobbannonserna har granskats systematiskt och har innefattat jobbannonser från hela Sverige och med inriktningarna; allmänsjuksköterskor, distriktsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnsjuksköterskor och operationssjuksköterskor.

Se topplistan och läs hela pressmeddelandet här >>

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där de hittar cirka 8.000 utbildningar från 300 utbildningsarrangörer. Vi producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud.

Genom analysverktyg, intresseanmälningar och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. Det ger oss en unik möjlighet att överblicka och få fram värdefull kunskap om statistik och trender. Vi gör även regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.

utbildning.se har granskat över 400 aktuella jobbannonser för sjuksköterskor för att kartlägga vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu. Här är listan på den 20 mest efterfrågade kompetenserna för dig som söker jobb som sjuksköterska.

Läs vidare »
Jerccllikexhf747e8kq

Ny guide om blended learning - whitepaper för kostnadsfri nedladdning

Nyheter   •   2015-06-24 15:43 CEST

Här ger vi en övergripande introduktion till vad blended learning är för något, för att förklara ett begrepp som diskuteras allt mer och inspirera till nytänkande. Du som är lärare får även tips om hur du kan införa blended learning i dina utbildningar.

Media-no-image

Allt större intresse för blended learning

Blogginlägg   •   2015-06-24 15:15 CEST

Vi ser ett allt större intresse för blended learning. Det är ett begrepp som diskuteras allt mer av både utbildningsföretag, lärare och inköpare av kompetensutveckling. Vad är blended learning och på vilket sätt används det effektivt och när ska det användas?

Blended learning avser utbildning där man blandar olika lärmiljöer, exempelvis e-learning i kombination med traditionella klassrumsmetoder. En fördel med blended learning är att man effektivare kan använda tiden i klassrummet om kursdeltagarna mellan lektionerna kan tillgodose sig kunskap på annat sätt. Det går exempelvis att kombinera datoriserade interaktiva självinlärningsmetoder och ändå ha tillgång till lärare som kan vägleda när frågor uppstår. Lärare som använder sig av blended learning uttrycker sig ofta om positiva resultat bland eleverna som sägs bli mer engagerade och få bättre resultat.

Flipped classroom är en form av blended learning där läraren fokuserar tiden i klassrummet på laborativt arbete och handledning, istället för att ägna den åt traditionella föreläsningar. Flipped learning network redovisar i rapporten ”Improve student learning and teacher satisfaction in one Flip of the Classroom” att tillfredsställelsen för lärarna som använde flipped learning ökade med 88 procent, och där 46 procent av lärarna angav en markant ökning av tillfredsställelsen. Enligt samma undersökning ökade resultaten på testen för 67 procent av studenterna och 99 procent av lärarna angav att de skulle använda metoden igen året därpå. Enligt denna undersökning ser vi alltså positiva resultat både för lärare och elever.

Många är positiva till blended learning, men finns det nackdelar? När man funderar på att anpassa en utbildning till blended learning bör man inte enbart utgå från positiva resultat från undersökningar och hur andra kurser är upplagda, utan fundera på vad som fungerar bäst för den specifika kursen och för målgruppen. Ett kursupplägg som är bra i ett sammanhang behöver inte automatiskt vara det bästa i andra. Av lärare som använder sig av blended learning hör vi att man måste testa sig fram för att veta vad som fungerar bäst, vilken kanal man ska använda och hur man ska lägga upp kursen. Att testa sig fram och analysera resultatet verkar därför vara viktigt.

Läs hela inlägget om blended learning på utbildning.se >>

​Vi ser ett allt större intresse för blended learning. Det är ett begrepp som diskuteras allt mer av både utbildningsföretag, lärare och inköpare av kompetensutveckling. Vad är blended learning och på vilket sätt används det effektivt och när ska det användas?

Läs vidare »
Media-no-image

Topp 20: Hetaste kompetenserna för säljare

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 08:15 CEST

utbildning.se har granskat 400 aktuella jobbannonser för säljare/account managers för att kartlägga vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu. Söker du jobb som säljare är det bra att ha jobbat som det innan, då tidigare erfarenhet är önskvärt. Dessutom är det bra att ha drivkraft och vara självgående.

Jobbannonserna har granskats systematiskt och har innefattat annonser för Account Managers och Key Account Managers.

Läs hela pressmeddelandet och se topplistan på de hetaste kompetenserna för säljare >> 

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där de hittar cirka 8.000 utbildningar från 300 utbildningsarrangörer. Vi producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud.

Genom analysverktyg, intresseanmälningar och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. Det ger oss en unik möjlighet att överblicka och få fram värdefull kunskap om statistik och trender. Vi gör även regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.

utbildning.se har granskat 400 aktuella jobbannonser för säljare/account managers för att kartlägga vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu. Söker du jobb som säljare är det bra att ha jobbat som det innan, då tidigare erfarenhet är önskvärt. Dessutom är det bra att ha drivkraft och vara självgående.

Läs vidare »
Media-no-image

Intervjuer med HR-chefer ledde till ny LinkedIn-grupp om kompetensutveckling

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 10:10 CEST

I intervjuer med HR-chefer framkom att de gärna för dialog runt organisationers kompetensutveckling via LinkedIn. Därför startade utbildning.se en ny diskussionsgrupp för ämnet. Linkedin-gruppen riktar sig mot personer som arbetar inom HR, är utbildningsansvariga eller chefer som köper in utbildningar till medarbetare.

I slutet av 2014 genomförde utbildning.se djupintervjuer med HR-chefer för att få bättre uppfattning om hur de vill ha dialog om kompetensutveckling, vilka utmaningar de har och hur utbildningsprocessen fungerar inom de olika organisationerna. Det var delade meningar om fysiska nätverk, vilka ansågs ha både för- och nackdelar. HR-cheferna föredrog kunskapsutbyte via konferenser och sociala nätverk. Just LinkedIn användes flitigt av intervjupersonerna som använde det som kanal för att hålla sig uppdaterade om branschnyheter. De tyckte att LinkedIn var ett bra forum då de inte behövde planera eller organisera för att ta del av kunskap och information.

Läs hela pressmeddelandet om nya LinkedIn-gruppen "Utbildning & kompetensutveckling i organisationer – utmaningar och framtid” >>

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där de hittar cirka 8.000 utbildningar från 300 utbildningsarrangörer. Vi producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud.

Genom analysverktyg, intresseanmälningar och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. Det ger oss en unik möjlighet att överblicka och få fram värdefull kunskap om statistik och trender. Vi gör även regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.

​I intervjuer med HR-chefer framkom att de gärna för dialog runt organisationers kompetensutveckling via LinkedIn. Därför startade utbildning.se en ny diskussionsgrupp för ämnet. Linkedin-gruppen riktar sig mot personer som arbetar inom HR, är utbildningsansvariga eller chefer som köper in utbildningar till medarbetare.

Läs vidare »
Media-no-image

Många utbildningsalternativ för chefer i offentlig sektor

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 10:54 CEST

Många inom HR tycker att utbildningar för chefer är en utmaning. I en undersökning gjord av utbildning.se rörande kompetensutveckling i offentlig sektor framkom att hälften av de tillfrågade inom offentlig sektor använder sig av mentorprogram för att utbilda chefer och att man ofta kompletterar med olika typer av utbildningar.

Den fjärde största utmaningen för HR:s arbete med kompetensutveckling är chefers utbildningar. Med så många som 45 000 chefer inom offentlig sektor i Sverige (enligt SCB 2013) är detta en viktig fråga.

Läs hela pressmeddelandet och se resultatet av undersökningen här >>

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där de hittar cirka 8.000 utbildningar från 300 utbildningsarrangörer. Vi producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud. Vi gör regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.

Många inom HR tycker att utbildningar för chefer är en utmaning. I en undersökning gjord av utbildning.se rörande kompetensutveckling i offentlig sektor framkom att hälften av de tillfrågade inom offentlig sektor använder sig av mentorprogram för att utbilda chefer och att man ofta kompletterar med olika typer av utbildningar.

Läs vidare »
Media-no-image

Offentliga sektorn fortfarande skeptisk till e-learning

Pressmeddelanden   •   2015-06-12 09:04 CEST

Den tredje största utmaningen för HR-chefer som arbetar med kompetensutveckling är att få organisationen att avsätta tid till utbildning. E-learning kan vara en lösning på detta, men trots det används inte e-learning regelbundet inom offentlig sektor ‒ det framkom när utbildning.se frågade HR-personal om hur de arbetar med e-learning.

utbildning.se har frågat 40 personer inom offentlig sektor om hur de arbetar med kompetensutveckling. På frågan “Hur använder er organisation datoriserade utbildningsmetoder (e-learning) för medarbetarnas kompetensutveckling?“ framkom att det inte alltid används.

Läs hela pressmeddelandet och se resultatet här >>

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där de hittar cirka 8.000 utbildningar från 300 utbildningsarrangörer. Vi producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud.

Vi gör även regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.

Den tredje största utmaningen för HR-chefer som arbetar med kompetensutveckling är att få organisationen att avsätta tid till utbildning. E-learning kan vara en lösning på detta, men trots det används inte e-learning regelbundet inom offentlig sektor ‒ det framkom när utbildning.se frågade HR-personal om hur de arbetar med e-learning.

Läs vidare »
Mqt8mbwmjze0zo77b6go

Svalt intresse för LinkedIn när företag letar ny HR-/rekryteringspersonal

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 10:02 CEST

​utbildning.se har granskat 200 aktuella jobbannonser där man söker HR-personal och rekryterare för att kartlägga de 30 kompetenserna som efterfrågas mest på arbetsmarknaden just nu för yrkesgruppen. Efterfrågan på kunskap i LinkedIn och andra sociala medier är oväntat låg, trots att användandet av sociala medier för rekrytering har ökat på senare år. Se hela topp-30-listan här!

Bilder & Videor 1 bild, 2 videor

Om utbildning.se

utbildning.se - Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling

utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Tusentals internetanvändare som letar efter kurser och utbildningar besöker utbildning.se varje dag, där hittar de cirka 8.000 utbildningar från 300 utbildningsarrangörer.

Genom analysverktyg, intresseanmälningar och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. Vi på utbildning.se producerar inte utbildningar själva, men har tillgång till information om branschens utbud. Det ger oss en unik möjlighet att överblicka och få fram värdefull kunskap om statistik och trender. Vi gör även regelbundet olika undersökningar via frågeformulär rörande kompetensutveckling.

Adress

  • utbildning.se
  • Hovslagargatan 3
  • 111 48 Stockholm
  • Vår hemsida