Skip to main content

Arbetsgivare drar ner på kompetensutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 08:55 CET

En ny internationell undersökning visar en oroande utveckling bland europeiska företag. Trots ett ökande behov av kompetensutveckling på en konkurrensutsatt marknad väljer många företag att lägga allt mindre tid och pengar på vidareutbildning för sin personal. Många anställda har under 2009 inte fått den kompetensutveckling som de behöver.

Undersökningen gjordes av FindCourses Global under november 2009 i fyra länder; Sverige, Danmark, Finland och Storbritannien. Resultaten visar tydligt hur den ekonomiska krisen tvingar företag i Europa att dra ner på nödvändig kompetensutveckling.

306 personer deltog i den svenska undersökningen. Mer än hälften av dessa svarar att de inte har haft några kompetensutvecklingsdagar alls under 2009. 25 % hade en till två utbildningsdagar och mindre än 12 % hade tre till fem utbildningsdagar eller fler under 2009. Det kan jämföras med 2008 då den genomsnittsanställde hade sex utbildningsdagar på ett år.

Nina Cederkvist, informationschef på utbildning.se, säger att resultaten dock står i direkt motsats till vad man ser bland besökarna på webbplatsen.

– I själva verket har 2009 varit ett rekordår med högre besökssiffror än någonsin på våra olika webbplatser. Vi hoppas självklart att resultaten i studien inte är tecken på en mer långvarig trend.

En turbulent marknad tvingar företag att snabbt anpassa sig efter nya villkor. Samtidigt är det viktigt att även anpassa sin personal utifrån de nya förhållandena genom nödvändig kompetensutveckling. Flertalet studier visar hur företag som prioriterar bort vidareutbildning av sina anställda löper två och en halv gånger så stor risk för resultatnedgång jämfört med de företag som inte gör det. (Skills Investment Strategy 2010-11).

– Vikten av kompetensutveckling går inte att blunda för, fortsätter Nina Cederkvist. Det är under en lågkonjunktur som kompetensutveckling och fortbildning är som allra viktigast. Företag som befinner sig under ständig press att redovisa goda ekonomiska resultat behöver investera i sin personal för att behålla sin konkurrenskraft.

Presskontakt: Nina Cederkvist, Informationschef utbildning.se
509 106 84, nina.cederkvist@utbildning.se

utbildning.se driver Nordens ledande söktjänster för kompetensutveckling med över 55 000 medlemmar och cirka 250 000 unika besökare varje månad i Norden. Visionen är att samla all vidareutbildning under ett tak – och därmed ge verksamheter och HR ansvariga en överblick över ett hittills oöverskådeligt utbud.utbildning.se är en del av den snabbt växande Studentumkoncernen som har funnits sedan år 2001 och har idag 75 medarbetare.I FindCourses Global ingår även www.mbautbildningar.se, www.koulutus.fi, www.finduddannelse.dk och www.findcourses.co.uk

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy