Zzpgy3c5lr3amrfi7alm

Cecilia Selander Moss ny konstnärlig chef på Kungliga Svenska balettskolan

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 09:00 CEST

​Den 14 augusti börjar Cecilia Selander Moss sitt arbete som konstnärlig chef på Kungliga Svenska balettskolan. Cecilia har 30 års erfarenhet som dansare, balettmästare, administratör och projektkoordinator i ledningen för Göteborgsoperans danskompani.

Media no image

Preliminära betygsresultat 2017 för Stockholms Stads grundskolor

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 09:01 CEST

Niornas slutbetyg i Stockholms Stad ökar enligt den första analysen av årets betygsresultat. Enligt beräkningar av det preliminära resultatet kommer 2017 års betygsresultat, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund, att befinna sig på ungefär samma nivå som förra året då 92,5 procent av eleverna blev behöriga till nationellt program. En djupare analys av betygsresultaten och bakomliggande orsaker genomförs under sommaren.

Andelen behöriga till nationella program har stigit med nästan 2 procentenheter sedan i fjol och andel elever med godkänt i alla ämnen har ökat med 3,6 procentenheter sedan föregående år. I år har meritvärdet ökat ytterligare och ligger på 240,9 vilket är en ökning med 1,5 sedan ifjol. Fjolåret (2016) var dock ett år då skolorna tog emot väldigt många nyanlända elever, vilket påverkade resultatet det året. Stockholms stads kommunala skolor ligger sedan tidigare högt i förhållande till det genomsnittliga meritvärdet i Sverige.

– Årets betygsresultat, liksom fjolårets, visar på att vi lyckats väl med en klar majoritet av våra elever men vi har fortfarande stora utmaningar i att utjämna skillnader mellan områden, skolor och individer så att elever med socioekonomiskt sämre förutsättningar kan få bättre skolresultat, säger skolborgarrådet Olle Burell (S). 

Betygsresultat 2017-2015, samtliga elever (inkl. nyanlända och elever med okänd bakgrund) 2017 2016 2015
Behöriga till nationellt yrkesprogram 84,3 82,4 85,3
Godkänt i alla ämnen 78,0 74,4 77,9
Meritvärde (17 betyg) 240,9 239,4 239,8

Det är sedan tidigare känt att nyanlända elever har svårt att nå kunskapsmålen under sina första år i svensk skola. Anledningen är att de saknar kunskaper i det svenska språket. Antalet nyinvandrade elever under ett läsår kan alltså ha stor betydelse för det genomsnittliga betygsresultatet. Under 2017 var det inte lika många nyinvandrade elever i årskurs 9 som föregående år. Exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund ser betygsresultatet* för 2017 ut så här:

Betygsresultat 2017 exkl. nyanlända och elever med okänd bakgrund** 2017 2016
Behöriga till nationellt yrkesprogram Sannolikt i nivå med resultatet 2016 (92,5) 92,5
Godkänt i alla ämnen Sannolikt i nivå med resultatet 2016 (83,7) 83,7
Meritvärde (17 betyg) Sannolikt i nivå med resultatet 2016 (254,9) 254,9

– Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge varje elev goda kunskaper för en bra start i livet. När vi får de slutliga betygsresultaten i september kommer vi sannolikt att ha uppnått samma betygsresultat som förra året. Det ger oss en signal om att vi är på rätt väg, men vi fortsätter arbeta för att goda kunskaper och en bra start i livet ska omfatta alla elever, säger Inger Pripp, grundskoledirektör i Stockholms stad. 

Det pågår ett kontinuerligt arbete att vidareutveckla Stockholms stads skolor. Förbättrad utbildningskvalité och lärmiljö med utgångspunkt i elevernas förutsättningar tillsammans med en tydlig utveckling av elevhälsan är kärnan i grundskolans arbete med förbättrade kunskapsresultat. Det förebyggande arbetet att tidigt fånga upp elever i behov av särskilt stöd, bör kunna bidra till att fler elever når sina kunskapsmål. Sedan 2016 placeras alla helt nyanlända elever i åk 7-9 (dvs. elever utan tidigare skolgång i Sverige) i skolor med hög andel svensktalande elever i närförort och i innerstad för förbättrade möjligheter till integration.

* Betygsresultaten är preliminära och kan komma att ändras marginellt.

** Det kan finnas en betydande differens mellan antalet nyanlända elever i Stockholms Stads statistik i förhållande till Skolverkets på grund av olika mätmetoder.

Fakta

 • Totalt 5754 elever (2700 tjejer och 2955 killar) gick ut nian i Stockholm Stads grundskolor under 2017.
 • Sedan läsåret 2015/2016 redovisar Skolverket betygsresultaten både inklusive och exklusive elever som saknar uppgift om personnummer. Stockholms Stad följer sedan föregående år samma praxis.
 • Enligt Skolverkets definition räknas elever som nyanlända om de inte har svenska som modersmål eller behärskar svenska språket och anländer nära skolstart eller under sin skoltid och inte gått i svensk skola längre än fyra år.
 • Det preliminära betygsresultatet per skola/skolenhet kan skilja sig i hög grad i förhållande till skolans slutgiltiga betygsresultat. Redovisning av de slutgiltiga betygsresultaten per skola sker i samband med att Skolverket presenterar de officiella och slutgiltiga betygen för landets samtliga skolor den 28 september.
 • 2016 var ett år med väldigt många nyanlända elever i årskurs 9 i Stockholms Stads skolor och i Sverige som helhet.  

Kontakt

För kommentar, vänligen kontakta:

Mika Metso, borgarrådssekreterare för skolborgarrådet Olle Burell. 076-122 92 47

Inger Pripp, grundskoledirektör, 08-508 33 906

Enligt beräkningar av det preliminära resultatet kommer 2017 års betygsresultat, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund, att befinna sig på ungefär samma nivå som förra året då 92,5 procent av eleverna blev behöriga till nationellt program. En djupare analys av betygsresultaten och bakomliggande orsaker genomförs under sommaren.

Läs vidare »
Q2hrovyfbtsc7aihnens

Välkommen till en konferens om förskolans utveckling

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 09:35 CEST

​Antalet 1–5-åringar i Stockholm fortsätter att öka under de närmaste åren och 2021 beräknas antalet barn i förskolan vara 53 000. Den 14 och 15 juni samlas ledande forskare, praktiker, chefer och politiker från Stockholms Stad för andra året på Förskolesummit. I år är temat för konferensen ”En förskola för alla? Framtiden i förskolan".

Kjeyytlfatnpv18xarqw

Boxning löser koncentrationssvårigheter i skolan

Nyheter   •   Jun 07, 2017 13:24 CEST

På Smedshagsskolan finns elever som lever i riskzonen för kriminalitet och droger. Många av dessa hamnar lätt i bråk och en del har stora koncentrationssvårigheter. I dag tränar eleverna boxning två morgnar varje vecka och det hjälper dem att klara skolan.

Media no image

Ny unik filmutbildning på S:t Eriks gymnasium

Nyheter   •   Maj 29, 2017 15:43 CEST

S:t Eriks gymnasium på Kungsholmen har fått godkänt av Skolverket att starta en ny riksrekryterande spetsutbildning för regi och film.
– Det är vansinnigt roligt, säger läraren Johan Stedje.


I två år har Johan Stedje arbetat med ansökan till Skolverket och nu står det klart att myndigheten säger ja till den nya utbildningen.
– Det är en praktiskt filmutbildning på tre år. Målet är att man ska kunna gå ut i arbetslivet efteråt, säger Johan Stedje.

Utbildningen är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela Sverige får söka till skolan och att det är hemkommunen som betalar skolpengen.
– Det finns ett stort och växande intresse för det här. Tekniken har blivit mer tillgänglig och inspelningsutrustningen billigare, säger Johan Stedje.

Utbildningen blir en så kallad spetsutbildning.
– Det innebär att vi har högre mål än de stipulerade kursmålen, mer på en universitetsnivå.

S:t Eriks gymnasium på Kungsholmen har fått godkänt av Skolverket att starta en ny riksrekryterande spetsutbildning för regi och film. – Det är vansinnigt roligt, säger läraren Johan Stedje.

Läs vidare »
Media no image

Stadshushacket - en rivstart för programmering i Stockholms stads skolor

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 08:07 CEST

Den 28 mars genomför Stockholms stad i samverkan med Kodcentrum, Stadshushacket i Blå hallen och Gyllene Salen. Här kommer lärare och nära 400 femteklassare, tillsammans med yrkesverksamma programmerare att utforska programmeringens möjligheter.

- Programmering handlar om att stärka alla elevers självförtroende inför den digitala utvecklingen. Att förstå hur man påverkas av vårt digitaliserade samhälle är en demokratifråga och på Stadshushacket kan vi bidra till det på kul och lustfyllt sätt, säger Olle Burell, skolborgarråd i Stockholm.

En femteklass från varje stadsdel har valts ut för att tillsammans med en vänklass från en annan stadsdel jobba tillsammans med att skapa en digital berättelse om hjältar med hjälp av programmering. Klasserna och pedagogerna har haft kontakt både innan och efter eventet. På så sätt byggs också broar och nätverk kring programmering, mellan både barn och vuxna i olika delar av Stockholms stad.

- Med Stadshushacket får de av våra lärare som är på plats en god uppfattning om olika möjligheter som finns för att arbeta med programmering i sin undervisning, säger Tony Mufic, utbildningsdirektör i Stockholms stad.

I Gyllene Salen får lärare från Stockholms stads skolor också testa programmering och digitalt skapande tillsammans med Kodcentrums volontärer, Medioteket och Vetenskapens Hus.

- På Kodcentrum ser vi ett stort intresse bland elever och lärare att få utforska programmering som kreativt verktyg för skapande och här på Stadshushacket kan vi hjälpa deltagarna vidare på sin digitala resa, säger Emelie Dahlström, generalsekreterare på Kodcentrum.

Kontakt Skolroteln

Mika Metso
Borgarrådssekreterare
Tel: 076-122 92 47

Kontakt Utbildningsförvaltningen

Mikael Lindberg
Kommunikatör
Tel: 076-123 30 52

Den 28 mars genomför Stockholms stad i samverkan med Kodcentrum, Stadshushacket i Blå hallen och Gyllene Salen. Här kommer lärare och nära 400 femteklassare, tillsammans med yrkesverksamma programmerare att utforska programmeringens möjligheter.

Läs vidare »
Nwvvgwwy4azwor76m4su

Söka skola 2017: 92 procent av dem som sökt f-klass har fått någon av sina tre sökta skolor.

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 08:08 CET

Stockholms stad växer kontinuerligt och det gör även elevunderlaget. 2017 var det 1478 fler elever än året innan som, via stadens ansökningstjänst, lämnat in önskemål om placering i någon av grundskolorna i Stockholms stad. 92 procent av alla elever och vårdnadshavare som sökt förskoleklass har fått någon av sina tre sökta skolor.

Np01ox7tvoqbzlng5zjv

2 400 fjärdeklassare åker skidor på Gärdet

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 07:56 CET

Stockholms stads satsning ”Alla på snö” där fjärdeklassare får prova på att åka längdskidor invigs idag klockan 10:00. Intresset är mycket stort, en dryg timme efter att anmälningssidan öppnades, fylldes alla 2 400 platser. Satsningen sker i samarbete mellan utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen och Svenska Skidförbundet.

Gph8t3rbkkdxecvgs9yc

Lärardrama och humor ska locka fler lärare

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 08:05 CET

Stockholms stad växer och det behövs minst 1700 nya lärare per år fram till 2025 inom stadens förskolor och skolor. För att få fler att vilja bli lärare drar utbildningsförvaltningen nu igång kommunikationssatsningen ”When you are lärare”. Bilden av yrket ska nyanseras genom humoristiska kortfilmer som följs upp av fördjupande samtal mellan lärare i poddar.

M9jhy1bu79qktczjploj

Yrkesutbildning - ett smart val!

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 11:04 CET

Nu går utbildningsförvaltningen ut i en informationskampanj om yrkesutbildning på gymnasiet. Syftet är att vidga bilden av och öka kunskapen om vad det innebär att gå ett yrkesprogram och vad det leder till. På sikt hoppas man få fler sökande till yrkesprogrammen. Med sponsrade inlägg och inspirerande filmer på Youtube, Facebook och Instagram vill man nå ungdomar som ska göra sitt gymnasieval.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
 • 08-508 33 294

Om Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Adress

 • Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
 • Hantverkargatan 2F
 • 104 22 Stockholm
 • Vår hemsida

Koncern