Uej1eoalsmlpjfu5lpvz

Dags att söka skola!

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 08:30 CET

Mellan den 15 januari och 15 februari är det dags för vårdnadshavare till 11 000 blivande sexåringar i Stockholms stad att söka skola till läsåret 2018/2019. ​Om det är fler elever än platser på en skola träder en urvalsprincip in som baseras på Skollagen. Nytt för i år är att skolplikten gäller från och med det år barnet fyller 6.

Media no image

Knivdådet på Enskede gårds gymnasieskola - Utbildningsförvaltningen startar genomlysning

Nyheter   •   Dec 22, 2017 14:24 CET

Nu är det drygt en vecka sedan eleven Mahmoud Alizade dog av de skador han fick då han knivskurits av en annan elev. En 16-åring är häktad, på sannolika skäl, för mordet på Mahmoud.

– Vi är djupt bestörta av det som inträffat. Skolan ska vara en trygg plats och även om det som har inträffat är mycket ovanligt behöver vi skaffa oss en bild av det som hänt för att se om det till exempel finns rutiner och arbetssätt vi behöver förändra eller kan förbättra, säger Jan Holmquist, gymnasiedirektör i Stockholms stad.

Krisstöd på plats

Under den vecka som gått sedan dådet har utbildningsförvaltningens fokus legat på att ge stöd till elever och medarbetare på skolan.

Psykologer, fältassistenter och Röda korsets frivilliga krisstödjare har funnits på plats på skolan sedan förra onsdagen för att ge stöd till elever och personal. Skolan befinner sig mitt i ett sorgearbete. Ett hundratal elever deltog i minnesstunden av Mahmoud Alizade som hölls dagen efter knivdådet. Platsen var smyckad med ljus och blommor.

När en så här tragisk händelse inträffar är det utbildningsförvaltningens första ansvar att se till att de som berörts av händelsen får det stöd de behöver. Därefter ska naturligtvis en genomgång göras av händelsen för att se vilka lärdomar som kan dras. Denna genomlysning kommer att starta efter helgerna.

Skolan har återupptagit den ordinarie verksamheten i så stor utsträckning det är möjligt, eftersom stabila vardagsrutiner har visat sig vara bra för läkningsprocessen och bidrar till elevernas känsla av trygghet. Elever som behöver stöd under jullovet har möjlighet att få det genom dessa organisationer.

Mer information om genomlysningen

 • Områden som bland annat kommer att belysas är arbetet med trygghet och säkerhet på skolan samt skolans rutiner och arbetssätt
 • En kartläggning av incidenter som 16-åringen har varit inblandad i under hösten kommer att ske och kommer ingå som en del i den mer utförliga genomlysningen.
 • Utbildningsförvaltningens utredning kommer inte att innefatta knivdådet den 13 december eftersom det är ett polisiärt ärende och förundersökning pågår.

Relaterat

Så arbetar skolan med att bemöta elevers oro och frågor
Södertörns Tingsrätt meddelar häktning.

Nu är det drygt en vecka sedan eleven Mahmoud Alizade dog av de skador han fick då han knivskurits av en annan elev. En 16-åring är häktad, på sannolika skäl, för mordet på Mahmoud.

Läs vidare »
Rtocykfhlxojk6vtxinp

AI används för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter i skolan

Nyheter   •   Nov 29, 2017 10:27 CET

​Sedan några veckor tillbaka finns ett screeningsverktyg, för att tidigt upptäcka elever med svårigheter att lära sig läsa, tillgänglig för Stockholms stads grundskolor. Den AI-baserade (artificiell intelligens) metoden som används i verktyget är framtagen av forskare på Karolinska Institutet.

Hhbssw8kbbvqu502ejeo

Dags att välja gymnasium!

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 12:17 CET

Cirka 9000 niondeklassare i Stockholms stad ska snart göra sina gymnasieval för 2018. I Stockholms stad finns det 29 gymnasieskolor med 59 olika utbildningar. Ett sätt att få mer information inför sitt val är att besöka årets gymnasiemässa den 23, 24 eller den 25 november.

Knuxvbfoqdkxznwc5nsw

Många lovord över nya paviljongen på Rålambshovsskolan

Nyheter   •   Nov 21, 2017 09:38 CET

Med det ökande elevantalet har nästan var tredje grundskola i Stockholm fått sätta upp tillfälliga modulhus. Bland dem Rålambshovsskolan, vars nya paviljong är engelskt grön med snedtak. Den är placerad lite i kanten av skolgården vilket hjälper till att dämpa trafikljudet från Västerbroplan.

G9o6makhedxwmkyqqjht

Lärarnas forskningskonferens – med, för och av lärare

Nyheter   •   Okt 30, 2017 09:30 CET

Den 31 oktober anordnas Lärarnas forskningskonferens (LFK) för sjätte året i rad. LFK är en konferens för undervisningsutvecklande och lärardriven forskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Årets deltagarrekord vittnar om det stora intresse som finns för undervisningsutvecklande och lärardriven forskning.

Krx9gimzwdyeyaqr2e7l

Pedagogikcollege ska attrahera fler att vilja arbeta med barn

Nyheter   •   Okt 23, 2017 09:32 CEST

​Det är brist på barnskötare och förskollärare. För att attrahera flera unga till barn- och fritidsprogrammet tar Stockholms stad fram en ny yrkesgymnasial utbildning, där bland annat samverkan med universitet och garanterat jobb efter examen ska öka attraktionskraften. Utbildningen går under namnet pedagogikcollege och kommer att vara placerad på Midsommarkransens gymnasieskola.

Jawbg8jdh41gcbcajglv

Prisad för utvecklingen av skolmåltiderna

Nyheter   •   Okt 12, 2017 09:26 CEST

Linn-Linn Thun, kostchef på utbildningsförvaltningen, har tilldelats priset Årets Werner offentlig sektor 2017. Hon prisas för sitt arbete att utveckla Stockholms stads grundskolors köksverksamheter.

Ddsmjppsoll9n2yhy9nw

Skolan ska bli bättre på att upptäcka hedersrelaterat förtryck

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 10:57 CEST

​Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad genomför nu en kunskapssatsning för att bli bättre på att upptäcka och hjälpa unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

C3q4ttjbdi5dwicdpnno

Betygsresultaten i grundskolan förbättras

Nyheter   •   Okt 02, 2017 14:51 CEST

Skolverkets betygsstatistik för 2017 bekräftar att trenden för Stockholms stads grundskolor är positiv.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
 • 08-508 33 294

Om Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

En bra skola för alla

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Adress

 • Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
 • Hantverkargatan 2F
 • 104 22 Stockholm
 • Vår hemsida

Koncern