G9o6makhedxwmkyqqjht

Lärarnas forskningskonferens – med, för och av lärare

Nyheter   •   Okt 30, 2017 09:30 CET

Den 31 oktober anordnas Lärarnas forskningskonferens (LFK) för sjätte året i rad. LFK är en konferens för undervisningsutvecklande och lärardriven forskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Årets deltagarrekord vittnar om det stora intresse som finns för undervisningsutvecklande och lärardriven forskning.

Krx9gimzwdyeyaqr2e7l

Pedagogikcollege ska attrahera fler att vilja arbeta med barn

Nyheter   •   Okt 23, 2017 09:32 CEST

​Det är brist på barnskötare och förskollärare. För att attrahera flera unga till barn- och fritidsprogrammet tar Stockholms stad fram en ny yrkesgymnasial utbildning, där bland annat samverkan med universitet och garanterat jobb efter examen ska öka attraktionskraften. Utbildningen går under namnet pedagogikcollege och kommer att vara placerad på Midsommarkransens gymnasieskola.

Jawbg8jdh41gcbcajglv

Prisad för utvecklingen av skolmåltiderna

Nyheter   •   Okt 12, 2017 09:26 CEST

Linn-Linn Thun, kostchef på utbildningsförvaltningen, har tilldelats priset Årets Werner offentlig sektor 2017. Hon prisas för sitt arbete att utveckla Stockholms stads grundskolors köksverksamheter.

Ddsmjppsoll9n2yhy9nw

Skolan ska bli bättre på att upptäcka hedersrelaterat förtryck

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 10:57 CEST

​Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad genomför nu en kunskapssatsning för att bli bättre på att upptäcka och hjälpa unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

C3q4ttjbdi5dwicdpnno

Betygsresultaten i grundskolan förbättras

Nyheter   •   Okt 02, 2017 14:51 CEST

Skolverkets betygsstatistik för 2017 bekräftar att trenden för Stockholms stads grundskolor är positiv.

Hzecyk3vi6xjpmt7s1r1

Sommarskolan är en extra chans att få betyg

Nyheter   •   Jul 18, 2017 15:19 CEST

Eleverna arbetade hårt under sommarskolan på Blackebergs gymnasium. 127 elever fick betyg i svenska som andraspråk, engelska eller matte. 411 elever fick omdöme om stärkt svenska och värdefulla kunskaper inför höstterminen.

Fj6z39akm8qvxxdi5ci2

Asylsökande lärare har praktiserat i stadens skolor

Nyheter   •   Jul 06, 2017 10:22 CEST

Under våren har ett tjugotal asylsökande lärare gått en kurs i svenska med koppling till den egna professionen. Lärarna har kunnat följa en modersmålslärare och en ämneslärare eller ett lärarlag. Detta är en del av projektet Från nyanländ till nyanställd lärare.

Zzpgy3c5lr3amrfi7alm

Cecilia Selander Moss ny konstnärlig chef på Kungliga Svenska balettskolan

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 09:00 CEST

​Den 14 augusti börjar Cecilia Selander Moss sitt arbete som konstnärlig chef på Kungliga Svenska balettskolan. Cecilia har 30 års erfarenhet som dansare, balettmästare, administratör och projektkoordinator i ledningen för Göteborgsoperans danskompani.

Media no image

Preliminära betygsresultat 2017 för Stockholms Stads grundskolor

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 09:01 CEST

Niornas slutbetyg i Stockholms Stad ökar enligt den första analysen av årets betygsresultat. Enligt beräkningar av det preliminära resultatet kommer 2017 års betygsresultat, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund, att befinna sig på ungefär samma nivå som förra året då 92,5 procent av eleverna blev behöriga till nationellt program. En djupare analys av betygsresultaten och bakomliggande orsaker genomförs under sommaren.

Andelen behöriga till nationella program har stigit med nästan 2 procentenheter sedan i fjol och andel elever med godkänt i alla ämnen har ökat med 3,6 procentenheter sedan föregående år. I år har meritvärdet ökat ytterligare och ligger på 240,9 vilket är en ökning med 1,5 sedan ifjol. Fjolåret (2016) var dock ett år då skolorna tog emot väldigt många nyanlända elever, vilket påverkade resultatet det året. Stockholms stads kommunala skolor ligger sedan tidigare högt i förhållande till det genomsnittliga meritvärdet i Sverige.

– Årets betygsresultat, liksom fjolårets, visar på att vi lyckats väl med en klar majoritet av våra elever men vi har fortfarande stora utmaningar i att utjämna skillnader mellan områden, skolor och individer så att elever med socioekonomiskt sämre förutsättningar kan få bättre skolresultat, säger skolborgarrådet Olle Burell (S). 

Betygsresultat 2017-2015, samtliga elever (inkl. nyanlända och elever med okänd bakgrund) 2017 2016 2015
Behöriga till nationellt yrkesprogram 84,3 82,4 85,3
Godkänt i alla ämnen 78,0 74,4 77,9
Meritvärde (17 betyg) 240,9 239,4 239,8

Det är sedan tidigare känt att nyanlända elever har svårt att nå kunskapsmålen under sina första år i svensk skola. Anledningen är att de saknar kunskaper i det svenska språket. Antalet nyinvandrade elever under ett läsår kan alltså ha stor betydelse för det genomsnittliga betygsresultatet. Under 2017 var det inte lika många nyinvandrade elever i årskurs 9 som föregående år. Exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund ser betygsresultatet* för 2017 ut så här:

Betygsresultat 2017 exkl. nyanlända och elever med okänd bakgrund** 2017 2016
Behöriga till nationellt yrkesprogram Sannolikt i nivå med resultatet 2016 (92,5) 92,5
Godkänt i alla ämnen Sannolikt i nivå med resultatet 2016 (83,7) 83,7
Meritvärde (17 betyg) Sannolikt i nivå med resultatet 2016 (254,9) 254,9

– Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge varje elev goda kunskaper för en bra start i livet. När vi får de slutliga betygsresultaten i september kommer vi sannolikt att ha uppnått samma betygsresultat som förra året. Det ger oss en signal om att vi är på rätt väg, men vi fortsätter arbeta för att goda kunskaper och en bra start i livet ska omfatta alla elever, säger Inger Pripp, grundskoledirektör i Stockholms stad. 

Det pågår ett kontinuerligt arbete att vidareutveckla Stockholms stads skolor. Förbättrad utbildningskvalité och lärmiljö med utgångspunkt i elevernas förutsättningar tillsammans med en tydlig utveckling av elevhälsan är kärnan i grundskolans arbete med förbättrade kunskapsresultat. Det förebyggande arbetet att tidigt fånga upp elever i behov av särskilt stöd, bör kunna bidra till att fler elever når sina kunskapsmål. Sedan 2016 placeras alla helt nyanlända elever i åk 7-9 (dvs. elever utan tidigare skolgång i Sverige) i skolor med hög andel svensktalande elever i närförort och i innerstad för förbättrade möjligheter till integration.

* Betygsresultaten är preliminära och kan komma att ändras marginellt.

** Det kan finnas en betydande differens mellan antalet nyanlända elever i Stockholms Stads statistik i förhållande till Skolverkets på grund av olika mätmetoder.

Fakta

 • Totalt 5754 elever (2700 tjejer och 2955 killar) gick ut nian i Stockholm Stads grundskolor under 2017.
 • Sedan läsåret 2015/2016 redovisar Skolverket betygsresultaten både inklusive och exklusive elever som saknar uppgift om personnummer. Stockholms Stad följer sedan föregående år samma praxis.
 • Enligt Skolverkets definition räknas elever som nyanlända om de inte har svenska som modersmål eller behärskar svenska språket och anländer nära skolstart eller under sin skoltid och inte gått i svensk skola längre än fyra år.
 • Det preliminära betygsresultatet per skola/skolenhet kan skilja sig i hög grad i förhållande till skolans slutgiltiga betygsresultat. Redovisning av de slutgiltiga betygsresultaten per skola sker i samband med att Skolverket presenterar de officiella och slutgiltiga betygen för landets samtliga skolor den 28 september.
 • 2016 var ett år med väldigt många nyanlända elever i årskurs 9 i Stockholms Stads skolor och i Sverige som helhet.  

Kontakt

För kommentar, vänligen kontakta:

Mika Metso, borgarrådssekreterare för skolborgarrådet Olle Burell. 076-122 92 47

Inger Pripp, grundskoledirektör, 08-508 33 906

Enligt beräkningar av det preliminära resultatet kommer 2017 års betygsresultat, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund, att befinna sig på ungefär samma nivå som förra året då 92,5 procent av eleverna blev behöriga till nationellt program. En djupare analys av betygsresultaten och bakomliggande orsaker genomförs under sommaren.

Läs vidare »
Q2hrovyfbtsc7aihnens

Välkommen till en konferens om förskolans utveckling

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 09:35 CEST

​Antalet 1–5-åringar i Stockholm fortsätter att öka under de närmaste åren och 2021 beräknas antalet barn i förskolan vara 53 000. Den 14 och 15 juni samlas ledande forskare, praktiker, chefer och politiker från Stockholms Stad för andra året på Förskolesummit. I år är temat för konferensen ”En förskola för alla? Framtiden i förskolan".

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
 • 08-508 33 294

Om Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

En bra skola för alla

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Adress

 • Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
 • Hantverkargatan 2F
 • 104 22 Stockholm
 • Vår hemsida

Koncern