Trygghetsarbete i stadens skolor

Nyheter   •   Nov 15, 2018 11:10 CET

​Arbetet med att förebygga uppkomsten av våld och kränkningar i skolan är fortsatt prioriterat i Stockholms stad. Men vilka program och metoder finns det och vad går de ut på? Gärdeskolan på Östermalm införde en elevombudsman, Rinkebyskolan är en av 12 skolor som infört ett mentorsprogram för att stoppa och förebygga killars våld, på Snösätraskolan arbetar man med metoden aktiva åskådare.

Naturnära laborationer med mobil naturskola

Nyheter   •   Okt 30, 2018 10:52 CET

​Nu rullar Fältlabbet – den mobila naturskolan som gör det möjligt för elever i söderort att utforska vad det är som växer, kryper och simmar i naturen nära skolan. Labbet har hittills varit fullbokat, men platser finns i november och i vinter.

Kunskap om naturens arter öppnar för miljöengagemang

Nyheter   •   Okt 25, 2018 11:24 CEST

​Vad är viktigast, faktakunskaper eller analytiska förmågor? Frågan debatteras, men båda kompetenserna kan mötas i biologins artkunskap, säger NO-läraren Birgitta Sang. Hon tar med sina elever ut i skogen för att låta dem hitta naturens olika personligheter.

Betygsresultaten fortsätter att öka i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 13:42 CEST

För andra året i rad förbättras niornas slutbetyg i Stockholms stads grundskolor. Precis som förra året är det elever på skolor med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar som står för de största förbättringarna, särskilt niorna i Järvaområdet.

Invigning av P A Fogelströms gymnasieskola

Nyheter   •   Sep 03, 2018 15:20 CEST

Imorgon invigs P A Fogelström gymnasiums nya lokaler på Stigberget och samtidigt välkomnas en ny kull elever inom ekonomi- och naturvetenskapsprogrammen. Skolan fokuserar på det högskoleförberedande uppdraget. Redan första året är skolans elevplatser fyllda med god marginal och över tusen arbetsansökningar på 27 tjänster visar på stort intresset för gymnasieskolan.

Fler stockholmselever söker kommunala gymnasieskolor

Nyheter   •   Jul 03, 2018 09:18 CEST

Vid den slutliga antagningen till gymnasiet finns totalt 10 048 sökande från Stockholms stad vilket innebär att 956 sökande från staden har tillkommit efter den preliminära antagningen. 8 368 söker direkt från årskurs 9 vilket är 496 fler än förra året. Totalt finns 826 fler sökande från Stockholms stad i år. 

Av de totalt 8 919 sökande från Stockholms stad som i första hand sökt ett nationellt program har 82.4 procent valt ett högskoleförberedande program medan 17.6 procent valt ett yrkesprogram.

För de sökande (oavsett behörighet och oavsett sökt program) som är folkbokförda i Stockholms stad fördelar sig förstahandsvalen på följande sätt:

År                                                               2016                     2017                2018

Kommunal skola Stockholms stad:   3799 (41,8%)        3723 (40.4%)       4531 (45.1%)

Annan kommun                                 1606 (17.7%)        1585 (17.2%)       1620 (16.1%)

Fristående gymnasieskola                3685 (40.5%)         3914 (42.4%)       3897 (38.8%)

Totalt                                                 9090                      9222                     10048

För de sökande (oavsett behörighet och oavsett sökt program) som är folkbokförda i Stockholms stad blev antagningsresultatet följande:

År                                                              2016                      2017                  2018

Kommunal skola Stockholms stad:  3379 (41.7%)               3667 (43.6%)        4044 (45.2%)

Annan kommun                                1132 (14.0%)               1091 (13%)           1125 (12.6%)

Fristående gymnasieskola               3596 (44.3%)               3649 (43.4%)        3775 (42.4%)

Totalt                                                8107                             8407                     8944


Från den 3 juli redovisas resultatet av den slutliga antagningen i länet i form av statistik på www.gymnasieantagningen.se. I statistiken redovisas bl.a. antagningsgränserna och eventuella vakanta platser. Statistiken är tillgänglig utan inloggning.

Läs vidare »

Högt över betygssnittet på Enbacksskolan i Tensta

Nyheter   •   Jun 25, 2018 11:06 CEST

På Enbacksskolan i Tensta har eleverna i årskurs nio högre resultat än snittet i Stockholm och presterar långt över de flesta skolor med liknande förutsättningar. Hur gör de?

Stockholm stads kommunala grundskolors betygsresultat fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 07:11 CEST

Stockholm stads kommunala grundskolors betygsresultat ökade under 2017, en positiv trend som håller i sig, enligt det preliminära betygsresultatet 2018.

Skolgårdsutveckling med barn, för barn

Nyheter   •   Jun 19, 2018 13:54 CEST

​Skolgården är en viktig plats i barn och ungas närmiljö, särskilt i en stad som förtätas allt mer. Vid en inventering av stadens kommunala skolgårdar uppmärksammades behovet av att utveckla och förbättra skolgårdarna. Utbildningsförvaltningen startade därför ett projekt där de som är experter på sin närmiljö - barn och unga - får en viktig roll i utformningen. Projektet har nu även fått pris.

Nu är fältlabbet igång – Stockholms mobila naturskola

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 08:14 CEST

​Nu rullar den igång - en naturskola på hjul och självklart är den eldriven! Fältlabbet är en helt ny typ av naturskola där naturskolepedagogen möter upp eleverna med en specialiserad skåpbil och undervisar ute i naturen. Fältlabbet riktar sig till årskurs F-6 i de södra stadsdelarna.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
  • 08-508 33 294

Om Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

En bra skola för alla

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Adress

  • Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
  • Hantverkargatan 2F
  • 104 22 Stockholm
  • Vår hemsida

Koncern