Jdtvlbkdjb4bhgokuzj9

Mattemissionären

Nyheter   •   2014-04-14 08:00 CEST

Läraren och programledaren Sabine Louvet tar till den digitala teknikens hela arsenal i sin mission att få högstadieeleverna att älska matte. – Den ligger nära både elevernas verklighet och min, säger hon.

Imyjl1msdg4uiewkurkq

Sätraskolans strategiska läsare

Nyheter   •   2014-04-07 10:51 CEST

Under våren startar satsningen ”En Läsande klass”, som ska sprida litteratur och undervisningsidéer om läsning till lärare i hela landet. Tre av lärarna som bidragit till lärarhandledningen arbetar på Sätraskolan.

Yx4p5jx2wi6mfyuiaotr

Bagarmossen Brotorps trea i "Årets skolrestaurang"

Nyheter   •   2014-04-04 11:20 CEST

Det blev en hedrande tredjeplats i tävlingen Årets skolrestaurang 2014 för Bagarmossen Brotorps skolor. Hela 282 skolor runt om i landet tävlade.

Media-no-image

Integrerad it – led i modern skolutveckling

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 07:51 CEST

Varje elev i Stockholms stads gymnasieskolor har nu tillgång till en egen dator. Det är den så kallade 1:1-satsningen som skapar bättre förutsättningar för elevens lärande där pedagogen med hjälp av it utvecklar arbetsformer, metoder och innehåll.

För att satsningen ska lyckas är det viktigt att hela tiden ha pedagogiken i fokus. Varje skola har som en del av 1:1-satsningen tagit fram en egen målbild och handlingsplan för utveckling av det digitala lärandet.

– Det största arbetet för skolorna ligger framför oss, det är vi alla medvetna om. It-verktygen kan med rätt stöd vara en språngbräda mot nya arbetsformer som tidigare inte varit möjliga, säger Anders Carstorp, utbildningsdirektör i Stockholms stad.

Inom ramen för it-strategin för bättre lärande i Stockholms stad skolor arbetar utbildningsförvaltningen med en rad åtgärder för att effektivisera och utveckla både det administrativa och det pedagogiska it-stödet:

 • Verktyg för skattning av digital kompetens. Ett självskattningsverktyg för ökad it-mognad lanseras i skolorna i syfte att identifiera inom vilka it-områden behoven av förändring är som störst, både för skolan som helhet och för enskilda lärare.
 • Skolorna lyfter sig själva. Verktyget kommer att vara utformat så att det blir enkelt att omvandla resultaten till konkreta handlingsplaner. Genomförandet ska vara en del av det ordinarie kvalitetsarbetet och följas upp av både lärare och rektorer.
 • Underlätta lärarnas arbetsbörda. En gemensam skolplattform kommer att effektivisera och minska förskollärares och lärares administrativa arbetsbörda i det vardagliga arbetet. Till exempel genom att ersätta manuella rutiner med digitala stöd.
 • Ökad it-kompetens hos lärarna. I samband med 1:1-satsningen har varje skola med stöd av central förvaltning tagit fram sin egen handlingsplan som beskriver vad skolorna behöver göra när det gäller pedagogiska mål, kompetensutveckling och liknande. Rektorerna kommer också att få strategiskt stöd från centrala förvaltningen för att kunna leda utvecklingen av it i skolan.
 • Integrera it i undervisningen. 1:1-satsningen gör det möjligt att planera undervisningen på ett helt annat sätt. Eleverna kan få ta del av underlag i förväg. Och undervisningen kan stödjas av video, bild, och annat informationsmaterial. 


– Redan idag ser vi en positiv utveckling i flera av stadens skolor. Kompetenta lärare driver arbetet framåt, de integrerar it i undervisningen och stödjer eleverna i sitt lärande. Det finns många goda exempel på detta. Men självklart räcker det inte med enstaka initiativ. Om alla elever ska få en likvärdig utbildning måste arbetet med skolutveckling bli mer systematiskt. Rektorerna får nu stöd för att organisera och leda utvecklingen och lärarna får möjlighet att utveckla sin pedagogiska kompetens med stöd av digitala verktyg, säger Anders Carstorp.

1:1-satsningen är en del av Stockholm stads omfattande arbete för att utveckla och förbättra it-stödet och det digitala lärandet i stadens förskolor och skolor. Arbetet har sina utgångspunkter i stadens vision ”Stockholm – en världsledande kunskapsregion år 2030”, och i ”It-strategin för ett bättre lärande”. De fristående skolorna får också del av satsningen men
bestämmer själva hur de ska använda pengarna.

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många duktiga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Varje elev i Stockholms stads gymnasieskolor har nu tillgång till en egen dator. Det är den så kallade 1:1-satsningen som skapar bättre förutsättningar för elevens lärande där pedagogen med hjälp av it utvecklar arbetsformer, metoder och innehåll.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu har alla Stockholms stads gymnasieelever en egen dator

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 10:18 CEST

 • Drygt 9 000 elever har fått ta emot egen dator eller ipad under våren.
 • Central supportfunktion etableras som eleverna själva kontaktar.
 • Inloggningstiden har förbättrats med 80 procent.
 • Markant många fler elever har aktiverat sitt mejlkonto (@stockholm.se) vilket förenklar kommunikationen mellan lärare och elever.

Resultat av och reaktioner på 1:1-satsningen
Kommunfullmäktige beslutade i april 2013 att alla gymnasieelever i Stockholms stad ska ha tillgång till en egen dator. Detta är nu verklighet genom stadens 1:1-satsning, det vill säga en dator till varje elev.

– Totalt har 9 186 elever i årskurs 1 och 2 tagit emot 8 413 bärbara datorer och 640 iPads. Effekter av 1:1 satsningen måste självklart ses på lång sikt. Men redan nu finns intressanta iakttagelser i undervisningen när alla elever har en egen dator, säger Anders Carstorp, utbildningsdirektör i Stockholms stad.

 • En central supportfunktion har etablerats som eleverna själva kontaktar. Lärarna behöver alltså inte längre lägga tid på att lösa varje enskild supportfråga utan kan fokusera på pedagogiken.
 • En positiv effekt är att den genomsnittliga inloggningstiden som tidigare var drygt 3 minuter har sänkts till 37 sekunder med de nya datorerna, en förbättring med närmare 80 procent.
 • En annan positiv effekt är att markant många fler elever har aktiverat sitt mejlkonto (@stockholm.se), vilket främjar kommunikation och samverkan. Lärarna kan nu enklare kommunicera med eleverna.

Några röster från skolorna:
– Det gick väldigt smidigt när vi fick datorerna. Allt var väl förberett både från projektet och från personalen på skolan. Nu när vi varit igång någon månad kan vi se att det fungerar väl och att den nya elevsupporten avlastar även lärarna i deras arbetssituation, säger Britta Wikman, rektor på Kungsholmens Västra gymnasium.

– Våra elever har haft svårt att hänga med i utvecklingen för att det funnits för få datorer i skolan samt att de varit utan dator hemma, så 1:1-satsningen har varit extra viktig för många av eleverna, säger Linus Nygren, rektor på Kista gymnasium.

– Tillgången till egen dator har redan haft positiv effekt på lärandet för elever i särskolan på Kista gymnasium, säger Michael Rosvall, pedagog på Kista gymnasiesärskola.

1:1-satsningen är en del av Stockholm stads omfattande arbete för att utveckla och förbättra it-stödet och det digitala lärandet i stadens förskolor och skolor. Arbetet har sina utgångspunkter i stadens vision ”Stockholm – en världsledande kunskapsregion år 2030”, och i ”It-strategin för ett bättre lärande”.  De fristående skolorna får också del av satsningen men bestämmer själva hur de ska använda pengarna.

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många duktiga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Kommunfullmäktige beslutade i april 2013 att alla gymnasieelever i Stockholms stad ska ha tillgång till en egen dator. Detta är nu verklighet. – Totalt har 9 186 elever i årskurs 1 och 2 tagit emot 8 413 bärbara datorer och 640 iPads. Effekter av satsningen måste ses på lång sikt. Men redan nu finns intressanta iakttagelser i undervisningen, säger utbildningsdirektör Anders Carstorp.

Läs vidare »
Media-no-image

Ungdomsmottagningskonferens samlar barnmorskor, kuratorer och läkare

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 09:34 CEST

Den 2-4 april möts nära 600 deltagare, företrädesvis barnmorskor, kuratorer och läkare, på
Ungdomsmottagningskonferensen 2014 i Stockholm. Temat är: Tillsammans i framtid
och förändring.

– Vår ambition som arrangörer för konferensen är att bidra med ny kunskap och skapa goda förutsättningar för möten. Genom samverkan kan vi påverka de ungas framtida hälsa och deras livsvillkor, säger Marianne Wiksten-Almströmer,biträdande enhetschef på Stockholms skolors ungdomsmottagning.

Programmet har ett tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt innehåll med tre huvudspår:
medicinska frågor, psykosociala frågor och livsstilsfrågor. 

Aktuella ämnen på konferensen är: alkohol/droger/tobak, andrologi, antikonception, brottslighet/kriminalitet, etnicitet/kultur, funktionsnedsättningar, fysisk aktivitet, gynekologi, HBTQ, kost, kvalitets- och säkerhetssystem på UM, psykisk ohälsa, sexologi, sexuellt beroende, sexualiserat våld, STI och HIV, transsexualism, utåtriktade insatser samt venereologi.

Det kommer cirka 580 deltagare från hela landet av olika professioner. Majoriteten arbetar på
ungdomsmottagningar och är barnmorskor, kuratorer och läkare. Dessutom har konferensen ett tjugotal utställare, från ungdomsförbund till läkemedelsföretag.

Ungdomsmottagningskonferensen arrangeras av Stockholms stad på uppdrag och i samarbete med FSUM – Förening för Sveriges Ungdomsmottagningar.  


Tid och plats: 2–4 april 2014, i Stockholm Waterfront Congress Center.

Konferensen öppnas av Irene Svenonius, stadsdirektör, Stockholms stad den 2 april kl 13.

Mer information:

Eddie Sandström, Stockholms skolors ungdomsmottagning,
076-123 27 47, eddie.sandstrom@stockholm.se

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många duktiga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Den 2-4 april möts nära 600 deltagare, företrädesvis barnmorskor, kuratorer och läkare, på Ungdomsmottagningskonferensen 2014 i Stockholm. Temat är: Tillsammans i framtid och förändring.

Läs vidare »
Media-no-image

Fler förstelärare i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   2014-03-21 14:00 CET

Utbildningsförvaltningen söker full tilldelning av statsbidrag för att införa förstelärartjänster och lektorat inför läsåret 2014/15. Stadens skolor kommer att ha omkring 800 förstelärare inför höstterminen 2014, var tionde lärare har då en förstelärartjänst.

Utbildningsförvaltningen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är överens om satsningen på förstelärare och lektorer som karriärvägar för lärare i Stockholms skolor. Detta uttrycks i en gemensam avsiktförklaring.

I avsiktsförklaringen slås fast att ”Läraren är avgörande för elevernas kunskapsutveckling och den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande. Förstelärartjänster och lektorat är ett sätt att stärka läraryrkets status. Fler skickliga lärare bidrar till att hela skolan utvecklas, kvaliteten på undervisningen höjs och fler elever kan nå målen”.

Möjligheten till en karriär som lärare genom förstelärartjänster är dessutom viktig för att säkra skolornas kompetensförsörjning. De närmaste åren väntar stora pensionsavgångar bland stadens lärare samtidigt som elevkullarna växer. Stadens skolor kommer att behöva rekrytera över 800–1000 lärare per år under ett antal år framöver.

Parterna i avsiktsförklaringen säger att: ”Förstelärartjänster ökar den egna skolans attraktionskraft i konkurrensen om de arbetssökande lärarna. Därför har vi enats om att satsa fullt ut på den utvecklingsmöjlighet för lärare som förstelärartjänsterna innebär. Staten har genom karriärtjänstreformen garanterat en långsiktig satsning”.

Parterna säger sig redan nu se att karriärtjänsterna, tillsammans med de satsningar som Stockholms stad gjort på lärarlöner, har bidragit till en bättre löneutveckling för stadens lärare. ”Vi är överens om att denna utveckling ska fortsätta.”

För mer information:

Håkan Edman, Grundskoledirektör 08 508 33 920 

Jan Holmqvist, Gymnasiedirektör  08 508 33 656

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många duktiga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Utbildningsförvaltningen söker full tilldelning av statsbidrag för att införa förstelärartjänster och lektorat inför läsåret 2014/15. Stadens skolor kommer att ha ca 800 förstelärare i höst. Utbildningsförvaltningen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är överens om satsningen på förstelärare och lektorer som karriärvägar för lärare i Stockholms skolor.

Läs vidare »
Media-no-image

Tillsynen av fristående förskolor i Stockholms stad

Nyheter   •   2014-03-20 11:52 CET

I Stockholms stad finns cirka 450 fristående förskolor och runt 600 kommunala förskolor. Det är utbildningsförvaltningen i Stockholms stad som utövar tillsyn av de fristående förskolorna och Skolinspektionen som ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna. Sedan 2008 har Stockholms stads tillsynsorganisation förstärkts med sju tjänster och under 2014 görs ytterligare en utökning med två tjänster.

Utbildningsnämnden har ansvar för godkännande och kontrollerar att fristående förskolor uppfyller de krav som finns i skollagen, läroplanen, övriga författningar och Stockholms stads riktlinjer. Cirka 200 tillsynsinspektioner har genomförts på fristående förskolor sedan 2011 och därutöver har cirka 180 uppföljande inspektioner genomförts.

Sedan 2007 har 14 godkännanden återkallats. Utbildningsnämnden har beslutat om tillfälligt verksamhetsförbud vid tre tillfällen. Sedan 2011 har kraven förstärkts för att bedriva fristående förskoleverksamhet i Stockholms stad.

Varje år måste alla fristående förskolor lämna en egenkontroll till Stockholms stad. I den redovisas bland annat personaltäthet, andel förskollärare, personalomsättning och om de genomfört en barnsäkerhetsrond. Egenkontrollen ligger sedan till grund för den risk- och väsentlighetsanalys
som görs för att prioritera vilka förskolor som ska inspekteras.

En viktig del i tillsynsarbetet är att vårdnadshavare kan anmäla synpunkter och klagomål till utbildningsförvaltningen. I Stockholms stads årliga brukarundersökning har vårdnadshavarna möjlighet att uttrycka sina åsikter om stadens förskolor (oavsett huvudman).

De frågeområden som ingår i brukarundersökningen är barnens utveckling och lärande, normer och värden, inflytande och delaktighet, kultur, mat och samverkan med hemmet. Brukarundersökning för 2014 pågår just nu och resultaten kommer senare i vår och publiceras på stockholm.se. Resultatet i brukarundersökningen används också som en del i risk- och väsentlighetsanalysen.

Både de kommunala och fristående förskolorna i Stockholm håller hög kvalitet, vilket bekräftas av nöjda vårdnadshavare i brukarundersökningen. 87 procent av vårdnadshavarna för barn på de fristående förskolorna och 82 procent av vårdnadshavarna för barn på de kommunala förskolorna är nöjda.


Ytterligare frågor och svar om tillsynen av våra förskolor.

 

I Stockholms stad finns cirka 450 fristående förskolor och runt 600 kommunala förskolor. Det är utbildningsförvaltningen i Stockholms stad som utövar tillsyn av de fristående förskolorna och Skolinspektionen som ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna. Sedan 2008 har Stockholms stads tillsynsorganisation förstärkts med sju tjänster, under 2014 görs en utökning med två tjänster.

Läs vidare »
Ppa3orteqi3dyosq0ehn

Litteraturstudier för skolans bästa

Nyheter   •   2014-03-04 08:00 CET

Hur vet man att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet? På Enskede gårds gymnasium har de tagit böckerna till hjälp. Sedan drygt ett år tillbaka är gemensamma litteraturstudier och seminarier obligatoriska – för all personal.

Ansvkcpuefohhrecfoxq

Från lärarstudent till kollega

Nyheter   •   2014-02-27 08:00 CET

Johanna Zetterström gjorde stora delar av sin verksamhetsförlagda utbildning på Olovslundsskolan i Bromma. Det blev vägen till drömjobbet.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • agnetha.styrwoldt-alfheim@stockholm.se
 • 08-508 33 826

 • Presskontakt
 • mojmnieakasnxahs.sdriden@stofickfyhobncxnmlmpg.skrxcljsfe
 • 08-508 33 059

Om Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

En skola i världsklass

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många duktiga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Adress

 • Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
 • Hantverkargatan 2F
 • 104 22 Stockholm
 • Vår hemsida

Koncern