Skip to main content

Lärarcoach - nyfiken speglare

Nyhet   •   Aug 13, 2012 07:00 CEST

– Jag ser mig som en reflektionspartner, inte som någon som pekar med hela handen. Det säger Karin Andrén, lågstadielärare och numera också lärarcoach. Tillsammans med sju kollegor coachar hon lärare i Stockholms grundskolor och hjälper dem att få igång tankar kring sin yrkesroll och sin undervisning.

Coacherna arbetar två och två och stannar i sex veckor i en skola där de är med på lektioner och har samtal med lärare. På Sjöängsskolan har Karin Andrén coachat lärarna i mellanstadiets arbetslag. En av dem som fått hjälp är Jon Laneborg, som har 27 elever i sin årskurs 6.

– Att kunna sätta mig ner och bolla mina tankar med någon annan känns fantastiskt bra. Inte minst eftersom det är jag själv som bestämmer vad vi ska fokusera på.
Bland annat bad han Karin Andrén att titta på hur det går till i inledningen på hans lektioner, som Jon Laneborg själv upplevt som lite röriga
– När vi tillsammans pratade igenom lektionsstarten efteråt fick Karin mig att fundera kring små detaljer som jag inte har lagt märke till tidigare.

Karin Andrén pekar på några viktiga egenskaper hos en lärarcoach: Att vara nyfiken, att vara närvarande i stunden, att vara samtalspartner, att kunna spegla den lärare man coachar och inte minst att kunna vara tyst och lyssna.
– Som coach tycker jag att jag har lyckats om en lärare säger: ”Vad mycket bra tankar jag har tänkt i dag!” Allt som är förankrat i en själv får nämligen mycket större kraft.

Utbildningsförvaltningens projekt med lärarcoacher i grundskolan startade hösten 2011 och pågår i tre år. Hittills är 40-50 lärare och ett tiotal skolor inblandade i coachningen. Nästan alla coachningar har behandlat allmän didaktik, ämnesdidaktik och ledarskapet i klassrummet.