Skip to main content

Lugnets skola invigd

Nyhet   •   Jan 14, 2014 19:26 CET

Skolborgarrådet Lotta Edholm invigde under tisdagen Lugnets
skola i Hammarby Sjöstad. Skolan är den första i raden de 11 nya skolor som
planeras de kommande åren för att möta den kraftiga elevökning som just nu
pågår i Stockholms stad.

Det första officiella spadtaget för Lugnets skola togs den
20 mars 2012 som byggts enligt tidplanen och var färdig nu till vårterminen
2014. Då som nu fanns rektor Agneta Bodin-Söderström med,

- Det är kul att stå här idag, när skolan är
färdig. Men, det är extra kul att ni barn är här. Utan er så hade vi inte byggt
en ny skola och inte stått här, sade rektor Agneta Bodin-Söderström i sitt
invigningstal.

Lugnets skola som har en elevkapacitet för 480
grundskolelever är byggd med hemvister. Hemvisten är den yta där eleven
tillbringar en större del av sin tid på skolan. I hemvisten finns det mesta som
behövs under skoldagen: pedagogiska ytor, hygienutrymmen, lärararbetsplatser.

Lugnets skola är byggd med miljöklassningen ”Guld” enligt
miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Det är den första miljöklassade skolan i
Stockholms stad.