Skip to main content

DIALOGSEMINARIUM MELLAN STADENS UNGA OCH STOCKHOLMS POLITIKER

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 07:00 CET

Den 7 december arrangerar utbildningsförvaltningen ett dialogseminarium där deltagare från Ungdomsparlamentet 2009 och politiker från några utvalda facknämnder inom staden kommer att diskutera idéer och förslag på förbättringar inom områden som engagerar dagens unga Stockholmare.  

Under hösten har ungdomarna i sin undervisning fördjupat sig i samhällsfrågor som de själva anser viktiga. Följande frågor har behandlats:

- Vad kan vi göra för att minska ungdomsbrottligheten i Stockholm?
- Hur kan vi förbättra stadsmiljön i Stockholm?
- Hur kan vi förhindra rasism och segregering bland ungdomar i Stockholm?
- Hur skall vi underlätta för unga att få tillgång till eget boende i Stockholm?
- Hur kan vi skapa fler jobbtillfällen för unga i Stockholm?

Bakgrundsinformation:
Ungdomsparlamentet arrangeras av Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Syftet är att öka ungdomars intresse och kunskap om demokratin, det politiska beslutsfattandet och aktuella samhällsfrågor. Ungdomsparlamentet ger ungdomarna en praktisk tillämpning i ett demokratiskt arbetssätt. Mer information finns på www.ungdomsparlamentet.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pontus Thunblad, tel 076-1233586, pontus.thunblad@utbildning.stockholm.se 

Dag:      Dialogseminariet äger rum måndag den 7 december kl. 14.00-16.00
Plats:    World Trade Center Stockholm, plan 4 sektion D, lokal Atlanta. Ingång Klarabergsviadukten 70.

Bifogade filer

PDF-dokument