Skip to main content

Fler vårdnadshavare har aktivt sökt skola inför höstterminen 2019

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2019 08:00 CET

Stockholms stad växer kontinuerligt och det gör även elevunderlaget. Nu har 17 189 elever fått besked om skolplacering. Hela 94 procent av stadens sexåringar har fått en förskoleklassplacering på en av de skolorna vårdnadshavare önskat, samtidigt som fler vårdnadshavare gjort aktiva val och sökt. 

Från den 15 januari till den 15 februari kunde vårdnadshavare söka skola inför höstterminen 2019. I år var det 17 189 elever som lämnade in önskemål om placering, varav 10 430 till förskoleklass, vilket är en ökning med 1719 ansökningar jämfört med 2018.

- Alla elever är garanterade en plats i en kommunal grundskola nära hemmet. Det ökar tryggheten för elever och deras föräldrar att en så stor majoritet får någon av sina tre önskade skolplaceringar, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholms stad.

Den övervägande majoriteten, 94 procent, som sökt till förskoleklass till hösten får plats på en av de tre skolor som de sökt till. I innerstaden där vissa skolor har extremt högt söktryck, både från elever och vårdnadshavare i närområdet och utanför innerstaden, sjunker andelen som får något av sina önskemål. 

Är det fler sökande än antalet platser på en skola tillämpas stadens beslutade urvalsgrunder.

- Med hjälp av IT-stödet blir avståndsberäkningar väldigt precisa, vilket ökar transparensen och rättssäkerheten i besluten, säger Patrik Sätterberg, handläggare på utbildningsförvaltningen.

För en mer utförlig beskrivning av hur urvalet går till; vilka avstånd som definieras vara nära hemmet, vad syskonförtur innebär och vilka andra urvalskriterier som finns, gå in på stockholm.se/sokaskola.

Fakta

  • Som vårdnadshavare har man möjlighet att ansöka till tre skolor som är anslutna till skolsöktjänsten inom Stockholm stad. Det är viktigt att göra tre val för att eleven i största möjliga utsträckning ska erbjudas plats i en av de skolor som vårdnadshavare önskar.
  • Om eleven inte får plats i någon av skolorna som vårdnadshavarna ansökt till kommer denne att placeras på en kommunal skola nära hemmet.
  • I Stockholms Stad finns cirka 100 000 elever i grundskolan (inkl. förskoleklasser), 142 kommunala grundskolor och 118 fristående skolor. Hälften av de fristående skolorna är anslutna till stadens gemensamma ansökningssystem.
  • Stockholms stad har ingen statistik på antal sökanden till fristående skolor utanför stadens ansökningstjänst.

Mer information
stockholm.se/sokaskola

Relaterat
Dags att söka skola!

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Bifogade filer

PDF-dokument