Skip to main content

Fortsatt förbättringsarbete på Gubbängsskolan

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2014 14:07 CEST

Skolinspektionen beslutade den 12 juni om ett föreläggande med vite av 1 500 000 kronor för att Stockholms stad senast den 12 december 2014 ska avhjälpa påtalade brister vid Gubbängsskolan. Skolan fortsätter det pågående förbättringsarbetet tillsammans med ledningen för grundskoleavdelningen.

– Vi har i stort samma bild som Skolinspektionen om behovet av åtgärder och ser därför allvarligt på föreläggandet. Vi fortsätter det arbete som har pågått i två år för att säkerställa att alla elever på Gubbängsskolan får en god utbildning i en bra studiemiljö, säger grundskolechef Christer Oja.

Inom skolan återstår en hel del arbete men det går redan nu att se en förbättring i både kunskapsresultat och i nationella prov. Även resultaten av medarbetarundersökningarna har förbättrats.

Christer Oja påpekar att Gubbängsskolan är en stor skola med över 700 elever.
– Förändring tar tid, men vi är på väg. Vi har tålamod och envishet och fortsätter att arbeta kraftfullt för att ge den bästa utbildningen för varje elev.

Skolans rektor fortsätter nu det systematiska arbetet för att avhjälpa de påtalade bristerna på Gubbängsskolan tillsammans med ledningen för grundskoleavdelningen.

Några av insatserna som gjorts och pågår på Gubbängsskolan

  • Ny rektor och en ny ledningsgrupp
  • PRIO- projektet – syftar till att strukturera inre processer och öka tid för gemensam planering och gemensam utveckling av lektioner.
  • Kompetensutveckling för formativ bedömning.
  • Öka samplaneringen, dels inom ämnet och dels mellan ämnena.

 

För mer information:
Christer Oja, grundskolechef på utbildningsförvaltningen, telefon: 076 12 33 919

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många skickliga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad