Skip to main content

Lärarnas forskningskonferens – om hur teori kan användas i praktiken

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 10:15 CET

För femte året i rad anordnas Lärarnas forskningskonferens. Konferensen är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Årets två huvudtalare är:

Angelika Kullberg, FD och universitetslektor i pedagogiskt arbete, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet, som talar om,

Vad görs möjligt att lära i en lektion? Lärares användning av en teori i planering och genomförande av undervisning.

Samt

Inger Eriksson, professor i pedagogik, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet, som talar om,

Learning Activity - ett didaktiskt redskap för utveckling av elevers teoretiska tänkande

På konferensen finns även möjlighet att ta del av 35 ämnesdidaktiska seminarier.

Lärarnas forskningskonferens arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS. STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan och Stockholms universitet med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare

För mera information om Lärarnas forskningskonferens, vänligen kontakta Katarina Arkehag, enhetschef FoU vid Utbildningsförvaltningen. 08-508 33 032.