Skip to main content

Mer effektiva utbetalningar till fristående förskolor och fritidshem

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 08:00 CET

I dag sjösätts en ny e-tjänst för att effektivisera och kvalitetssäkra utbetalningen av ersättningar till fristående verksamheter inom förskola, familjedaghem och fritidshem. Ett viktigt steg till smidigare kontakter mellan verksamheterna, vårdnadshavarna och staden.

Tidigare har man godkänt ersättningsunderlaget till de fristående verksamheterna via pappershantering. Genom denna e-tjänst både effektiviseras och kvalitetssäkras processen.
– Rätt pengar kommer i rätt tid till de fristående verksamheterna och det går att kontinuerligt få en överblick av deras barnunderlag, säger Daniel Bäckman, chef på enheten för planering och resursfördelning på utbildningsförvaltningens tillhandahållaravdelning.

E-tjänsten som kallas anordnarwebben innebär också att tid och resurser frigörs. För staden går dessa till att säkerställa en väl fungerande ekonomihantering och för verksamheterna till ökad kvalitet för barnen.
– Det är ett viktigt steg mot en mer effektiv kommunikation mellan vårdnadshavare, fristående anordnare och staden, säger Daniel Bäckman.

Andra steget i processen, som möjliggör ytterligare effektiviseringar, förbereds till sommaren.
– Det som idag görs via blanketter ska i framtiden hanteras med hjälp av anordnarwebben. Vi har påbörjat processen mot en smidigare hantering och kommunikation mellan alla parter i denna process, säger Daniel Bäckman.

– Pappershantering minskar och det gör att jag kan lägga mer tid och fokus på pedagogiskt kvalitetsarbete gentemot både barn och pedagoger. Överblicken blir dessutom bättre, säger Berit Ahlin, vd och förskolechef på förskolorna Upptäckarna AB.

Idag finns det 850 anordnare av fristående verksamhet för förskola, familjedaghem och fritidshem. Ersättningen från staden till denna verksamhet ligger på cirka två miljarder kronor per år.

För mer information: Daniel Bäckman, tel 08-508 33 772.

En skola i världsklass – det är vår vision. Med Sveriges största utbildningsutbud och 16 000 engagerade medarbetare arbetar vi för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildningen för framtiden.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad