Skip to main content

Mer resurser till elever med omfattande behov av särskilt stöd

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 10:06 CET

Under hösten har utbildningsförvaltningen fortsatt arbetet med att bedöma inkomna ansökningar om tilläggsbelopp till skolor. Resultatet är att fler skolor nu fått tilläggsbelopp.
– Vi kan nu konstatera att såväl antalet (från 677 till hittills 719 st.) som andelen (från 25 till 34%) beviljade ansökningar ökat mellan 2012 och 2013, säger utbildningsdirektör Anders Carstorp.

En helt enig utbildningsnämnd fattade under 2013 beslut om ett nytt system för tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av stöd i grundskolan. När man gör väsentliga förändringar av komplexa system brukar det i efterhand visa sig att det finns behov av ytterligare justeringar. Efter
sommaren tillsköts därför mer pengar till systemet och samtliga skolor gavs också möjligheten att komplettera sina ansökningar.

Allt mer resurser riktas nu till elever med omfattande behov av särskilt stöd. Dessutom får eleverna också ett individuellt stöd kopplat till hans/hennes behov. Ett tydligt tecken på detta är att andelen beviljade ansökningar om tilläggsbelopp ökat. Självklart kommer vi från utbildningsförvaltningens sida följa upp effekterna av det nya systemet för tilläggsbelopp, säger Anders Carstorp.

Under 2014 kommer anslaget för tilläggsbelopp att uppgå till 330,0 mnkr, vilket är en uppräkning jämfört med tidigare år. Dessutom öronmärks dessa resurser samtidigt som uppföljningen av det särskilda stödet stärks.

Fakta

I Stockholm finns ett tydligt kompensatoriskt resursfördelningssystem, där en del av de resurser som går ut till skolorna fördelas utefter socioekonomiska faktorer. Utöver grundbeloppet (skolpeng och socioekonomisk ersättning) som fördelas ut till alla skolor kan skolorna också ansöka om ett så kallat tilläggsbelopp, som är till för de elever som är i omfattande behov av särskilt stöd.

  • Under år 2012 gjordes totalt 2 754 st ansökningar om tilläggsbelopp varav 677 beviljades (ca 25%).
  • Under 2013 gjordes totalt 2 144 st ansökningar om tilläggsbelopp varav hittills 719 har beviljats (ca 34%). Ett  antal ansökningar återstår att behandla.


För ytterligare information:

Christer Blomkvist, enhetschef, Utbildningsförvaltningen
tel: 08-508 33 689

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många duktiga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger en stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad