Skip to main content

Motverka mobbning genom lärarledd gruppindelning

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 08:00 CET

Just nu pågår Sveriges Radios temaveckor om skolan. Några av reportagen går under namnet ”Brottsplats skola” och belyser mobbning och trakasserier. Hur kan man öka tryggheten i skolan? På Olovslundsskolan i Bromma använder man lösningsinriktad pedagogik för att förebygga kränkande behandling i och utanför klassrummet.
Vår trygghetsgrupp har skapat ett förhållningssätt som genomsyrar hela skolarbetet. Det handlar om hur vi kan förstärka det som är positivt och bra, säger Ann Lindvall, biträdande rektor på skolan.

Det finns idag en stor medvetenhet om vikten av att arbeta förebyggande mot mobbning. Ändå visade Skolverkets uppmärksammade genomgång av de vanligaste antimobbningsprogrammen tidigare i år att vissa metoder har effekter som är svåra att kontrollera eller rentav ökar mobbningen.

– Skolverkets rapport visade att det inte finns någon universalmetod mot mobbning. Det gäller att anpassa arbetet efter förutsättningarna på skolan. Hos oss har det lösningsinriktade förhållningssättet visat sig fungera. Det handlar om att förstärka det som går bra, skapa en medvetenhet hos barnen om hur man behandlar varandra och hur man kan komma överens, säger Ann Lindvall.

Enligt skollagen ansvarar kommunerna/ägarna till friskolor för att skolorna varje år gör en plan som ska innehålla åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling på skolan. Läroplanen slår också fast att det är rektorn som ansvarar för skolans program för att motverka alla former av trakasserier och mobbning bland elever och lärare.

– Mobbningen ser delvis annorlunda ut idag. Det kan vara svårt för vuxna att hänga med på nätet där kränkningar kan ske efter skoltid. Bland yngre barn kan maktlekar vara svåra att upptäcka, säger Ann Lindvall.

På Psykologenheten inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad finns ett fyrtiotal psykologer till stöd i det förebyggande arbetet mot kränkningar i skolan.

– I grunden är det en ledarskapsfråga. Barngrupper behöver en tydlig ledare och läraren måste våga ta den rollen. Det behövs till exempel en medvetenhet om hur man formar grupper, att inte låta eleverna själva välja vilka de ska jobba med, säger Ulrika Kocken, enhetschef på Psykologenheten.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm förespråkar ett inkluderande arbetssätt i enlighet med Salamancadeklarationen. Den innebär att skolan ska ge plats åt alla elever oavsett eventuella fysiska, intellektuella, sociala, emotionella eller språkliga svårigheter. Sedan 2009 erbjuds skolledare och specialpedagoger en utbildning i inkluderande arbetssätt vid Harvard Graduate School of Education i Boston, USA.

– I vårt arbete återkommer vi ständigt till den inkluderande skolan. Istället för att särskilja vill vi skapa tolerans i Stockholms skolor, säger Ulrika Kocken.

För mer information: Ulrika Kocken, tel: 08-508 33 561

En skola i världsklass – det är vår vision. Med Sveriges största utbildningsutbud och 16 000 engagerade medarbetare arbetar vi för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildningen för framtiden.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad