Skip to main content

Preliminära betygsresultatet: Fortsatt ökning i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 08:03 CEST

Utbildningsdirektör Lena Holmdahl, Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad.

Den positiva betygstrenden håller i sig. För tredje året i rad ökar niornas genomsnittliga slutbetyg i Stockholm stads kommunala grundskolor, enligt det preliminära resultatet*.

Enligt årets preliminära betygsresultat för niorna har andelen elever med godkänt i alla ämnen ökat svagt och ligger på 80,4 procent, jämfört med 79,2 föregående år. Meritvärdet, som legat på en betydligt högre nivå i Stockholms stads kommunala skolor i förhållande till det svenska genomsnittet, fortsätter att ligga högt på 248,8. Det motsvarar en ökning med 3,1 poäng sedan föregående läsår. Andelen elever som är behöriga till nationella gymnasieprogram är 86,7 %, en i stort sett oförändrad andel jämfört med förra årets värde på 86,9 %.*

- Det är glädjande att resultaten ökar för tredje året i rad och det är ett välkommet kvitto på elevernas och lärarnas hårda arbete, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

Systematiskt kvalitetsarbete ger förbättrade kunskapsresultat
För att lyckas med att öka alla elevernas kunskapsresultat prioriterar Stockholms stads kommunala skolor det systematiska kvalitetsarbetet, där en kontinuerlig vidareutveckling av lärmiljöer och utbildningskvalitén ingår.

-Skolan ska alltid utgå från elevernas olika förutsättningar. Att tidigt fånga upp elever i behov av särskilt stöd eller andra åtgärder är prioriterat eftersom det är avgörande för att ännu fler elever ska kunna nå kunskapsmålen, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholms stad.

Slutgiltiga betygsresultat i september
De slutgiltiga betygsresultaten på aggregerad nivå och per skola redovisas i samband med att Skolverket presenterar de officiella och slutgiltiga betygen för landets samtliga skolor den 26 september. Skolverkets statistikdatabas.

*Betygsresultaten är preliminära och innefattar alla elever i årskurs nio i Stockholms stads grundskolor. De kan komma att ändras marginellt när de slutgiltiga betygen fastställs i september.

Fakta betygsresultat

  • Totalt 5870 elever gick ut nian i Stockholm Stads grundskolor under 2019.
  • Jämfört med andra nior i Sverige har Stockholms stads elever ett högre genomsnittligt betygsresultat.
  • Sedan läsåret 2015/2016 redovisar Skolverket betygsresultaten både inklusive och exklusive elever som saknar uppgift om personnummer. Stockholms Stad följer sedan föregående år samma praxis och kommer redovisa de preliminära betygsresultaten exklusive nyanlända i samband med tertialrapport 2.
  • Alla nyanlända elever i årskurs 7-9 (d.v.s. elever utan tidigare skolgång i Sverige) placeras i skolor med hög andel svensktalande elever i närförort och i innerstad för förbättrade möjligheter till integration sedan 2016.

Kontakt
Susan Ottosen, pressekreterare utbildningsförvaltningen 08- 508 33 294.

Relaterat
Betygsresultaten fortsätter att öka i Stockholm (27 september 2018)
Stockholms stads kommunala skolors betygsresultat fortsätter att öka (20 juni 2018)
Slutgiltiga betygsresultat 2017, pressmeddelande(2 oktober 2017)
Betygsresultat 2016, pressmeddelande(30 juni 2016)
Utbildningsförvaltningens mottagande och undervisning av nyanlända elever

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.