Skip to main content

Söka skola 2017: 92 procent av dem som sökt f-klass har fått någon av sina tre sökta skolor.

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2017 08:08 CET

Christer Blomkvist, enhetschef för uppföljningsenheten på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Foto: Utbildningsförvaltningen

Stockholms stad växer kontinuerligt och det gör även elevunderlaget. 2017 var det 1478 fler elever än året innan som, via stadens ansökningstjänst, lämnat in önskemål om placering i någon av grundskolorna i Stockholms stad. 92 procent av alla elever och vårdnadshavare som sökt förskoleklass har fått någon av sina tre sökta skolor.

Den 15 januari - 15 februari pågick ansökningstiden för att söka skola för höstterminen 2017. I år var det 15106 elever som lämnade in önskemål om placering, varav 9852 till förskoleklass. Om det är fler elever än platser på en skola träder en urvalsprincip in som baseras på Skollagen.

- I Stockholms stad gäller den så kallade relativa närhetsprincipen sedan 2015. Sedan förra året har vi ett nytt IT-stöd som hjälper oss med avståndsberäkningar vilket ökar rättssäkerheten i besluten, berättar Christer Blomkvist som är enhetschef för uppföljningsenheten på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Den relativa närhetsprincipen innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts både barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen. För en mer utförlig beskrivning av den relativa närhetsprincipen, vad syskonförtur innebär och vilka andra urvalskriterier som finns, gå in på stockholm.se/sokaskola.

De flesta får sitt första önskemål av skola och 88 procent får någon av sina tre sökta skolor (gäller för förskoleklass och årskurs 4, 6 och 7). I skoltäta områden eller i områden där vissa skolor har extremt högt söktryck sjunker andelen elever och vårdnadshavare som får något av sina önskemål.

- I Stockholm är det lite speciellt eftersom vi i vissa områden har så skoltätt. Man kan gott förstå att det känns lite konstigt för elever och vårdnadshavare som bor 200 meter från en skola men får plats på en annan 1,5 km längre bort. Vår förhoppning är trots det att man ska förstå den relativa närhetsprincipen och uppskatta den ökade rättssäkerheten i systemet, säger Christer Blomkvist.

Fakta

  • Av 9852 sökanden till förskoleklasser i år fick 81 procent sitt förstahandsval.
  • Inför sökperioden 2016 reviderades urvalsgrunderna gällande syskonförtur och skolpliktsbevakningför antagning till förskoleklass och grundskola.
  • Nytt för 2017 är att ytterligare 16 fristående skolor togs med i e-tjänsten Söka skola, som totalt innefattar 53 fristående skolor.
  • Om eleven inte får plats i någon av skolorna som vårdnadshavarna ansökt till kommer man att erbjudas en plats i en skola nära hemmet.
  • Stockholms stad har ingen statistik på antal sökanden till fristående skolor utanför stadens ansökningstjänst.
  • I Stockholms Stad finns cirka 100 000 elever i grundskolan (inkl. förskoleklasser), 142 kommunala grundskolor och 118 fristående skolor.
  • Resultatet går inte att bryta ner per stadsdel.

Mer information
E-tjänsten Söka skola
Fördjupad information om relativa närhetsprincipen

Kontakt
Pressekreterare Susan Ottosen 08-508 33 294, Susan.ottosen@stockholm.se