Skip to main content

Stadens lärare får nära 6 procent mer i lön 2014

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 13:23 CEST

Stockholms stad har under de senaste tre åren prioriterat löneökningar för lärare i grund- och gymnasieskolan. Medianlönen* för en lärare har höjts med nära 7 000 kronor (över 26 procent) sedan 2006.

Idag tjänar en gymnasielärare i genomsnitt 35 400 kronor per månad. För en grundskollärare är genomsnittslönen 34 000 kronor. Ingångslönen för en nyutexaminerad lärare är cirka 28-30 000 kronor beroende på bland annat lärarens ämneskombination. Fler än 400 lärare tjänar idag 40 000 kronor eller mer per månad – nästan tre fjärdedelar av dessa arbetar inom grundskolan.

Stockholms stad har i årets löneöversyn höjt lärarlönerna med 3,8 procent vilket är betydligt högre än det så kallade ”industrimärket” på drygt 2 procent. Därutöver får Stockholms alla lärare, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare en extra löneökning med 2 procent från 1 juli 2014 (efter beslut i Kommunfullmäktige i november.) Lärarna i Stockholms stad får därmed en löneökning på nästan 6 procent under 2014.

– Att skickliga lärare har en god löneutveckling är en viktig förutsättning för att Stockholms stad ska kunna rekrytera, behålla och vidareutbilda behöriga lärare, säger Anders Carstorp, utbildningsdirektör i Stockholms stad. Stockholms stads lärare har haft en god löneutveckling under senare år och medianlönen är nu relativt hög vilket också är viktigt att visa.

 

* medianlön, det vill säga den mittersta lönen

 

 

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många skickliga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad