Skip to main content

STÄNDIGT NYTÄNKANDE PIONJÄR

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 10:23 CEST

Med ett tvärprofessionellt arbetssätt har Stockholm skolors ungdomsmottagning väckt internationellt intresse i såväl Kina som Ryssland. Mottagningen var också Sveriges första ungdomsmottagning att HBT-certifieras av RFSL. Den 1:a oktober fyller en av Sveriges äldsta, största och mest specialiserade ungdomsmottagningar 40 år.

– Vi försöker att hela tiden tänka nytt och tvärprofessionellt, säger mottagningens chef Marianne Wiksten Almströmer

Mottagningens arbetsmodell att olika yrken jobbar tillsammans i team har lockat representanter från både Kina och Ryssland att besöka mottagningen. Vilket har banat väg för ett internationellt samarbete där Stockholm skolors ungdomsmottagning får stå modell för byggandet av ungdomsmottagningsverksamhet i andra länder.

Att lyfta frågor som normkritik och ett inkluderande bemötande av homosexuella, bisexuella och transpersoner har prioriterats på mottagningen. Som första ungdomsmottagning i Sverige blev också mottagningen HBT-certifierad av RFSL.

– Vi känner att det har varit viktigt att förstå vad vi förmedlar både medvetet och omedvetet, säger Mikael Cleryd, psykolog på mottagningen.

Stockholm skolors ungdomsmottagning är ett unikt tillskott i skolhälsovården idag. Som Stockholms första ungdomsmottagning startades den redan 1970 på initiativ den av dåvarande skolöverläkaren

 – Förstående uppdragsgivare och chefer har gjort att vi kunnat ha den här bredden av professioner hos oss, säger Marianne Wiksten Almströmer.

Till Stockholm skolors ungdomsmottagning kan ungdomar vända sig för information och råd kring sexualitet, samlevnad och preventivmedel. Mottagningen arbetar även för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla fysisk, psykisk och social ohälsa. Mottagningens verksamhetsidé är att främja ungdomars hälsa med tonvikt på sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Med en helhetssyn på ungdomars hälsa som ledstjärna, att kropp och själ ses som en helhet.

Jubileet firas på Studentpalatset, Norrtullsgatan 2 och programmet pågår mellan kl 13.15 och 16.45. Inbjudna gäster är Tatjana Sivik, docent på Institutet för Psykosomatisk Medicin samt Anna Ahlin från RFSL Ungdom. Vänligen se bifogat program för utförligare presentation av programpunkter.

Kontaktuppgifter
Marianne Wiksten Almströmer, mottagningschef, 08-508 32 742
E-post: mariann.wiksten-almstromer@stockholm.se

Johan Nilsson, sjuksköterska, 08-508 32 758, 0704-05 18 83
E-post: johan.nilsson@stockholm.se