Skip to main content

Stockholms gymnasieungdomar debatterar i Stadshuset

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 08:00 CET

Onsdagen den 30 november fylls Rådssalen i Stockholms stadshus med ungdomar från 9 gymnasieskolor i Stockholm. Under dagen debatterar de och fattar beslut om förslag som de arbetat fram tillsammans. Eleverna deltar i Ungdomsparlamentet som håller sin avslutande plenarsession i kommunfullmäktiges lokal.

Under hösten har ungdomarna i sin undervisning fördjupat sig i samhällsfrågor som de själva anser viktiga. Följande frågor har behandlats:

  • Hur kan Stockholms stad skapa förutsättningar för fler arbeten åt ungdomar?
  • Hur kan Stockholms stad arbeta för att garantera likvärdig och rättvis betygsättning i gymnasiet?
  • Hur och var ska Stockholm bygga bostäder för en framtida befolkning?
  • Hur kan vi minska soporna/avfallet i Stockholm?
  • Hur kan Stockholms stad minska och aktivt bekämpa hemlöshet i staden?

Datum: 30 november 2011

Plats: Rådssalen i Stockholms stadshus, Hantverkargatan 1

Tid: 9.00-16.00

Vid plenarsessionen den 30 november diskuterar ungdomarna de motioner som deras arbete resulterat i. Genom omröstning fattas sedan beslut om förslagen ska antas eller inte. Vid sessionen inledningstalar Gustav Fridolin, språkrör (Mp) och Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (Fp) avslutar dagen.

Sessionen kan följas på plats via Rådssalens åhörarplatser. Debatten sänds även i direktsändning via webben. Motionerna som behandlas finns tillgängliga på Ungdomsparlamentets hemsida.

Bakgrundsinformation:
Ungdomsparlamentet arrangeras av Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Syftet är att öka ungdomars intresse och kunskap om demokratin, det politiska beslutsfattandet och aktuella samhällsfrågor. Ungdomsparlamentet ger ungdomarna en praktisk tillämpning i ett demokratiskt arbetssätt. Mer information finns på www.ungdomsparlamentet.se.

Projektledare Samuel Branting, samuel.branting@stockholm.se, tel: 076-123 28 11

En skola i världsklass – det är vår vision. Med Sveriges största utbildningsutbud och 16 000 engagerade medarbetare arbetar vi för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildningen för framtiden.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad