Skip to main content

Klart för Wåhlin och Utopias bostadshus i Knivsta

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 14:15 CET

Knivstas kommun har antagit detaljplanen för kvarteret Murteglet i centrala Knivsta. På platsen har Utopia Arkitekter på uppdrag av Wåhlin Fastigheter tagit fram ett förslag för tre vackra flerbostadshus i tegel med sammanlagt 147 hyreslägenheter. Wåhlin Fastigheter siktar på byggstart under 2017.

De nya bostadshusen får en tydlig industrikaraktär som en blinkning åt områdets förflutna som plats för både sågverk och tegelbruk. Kvarteret bryts upp i tre huskroppar som tillsammans omger en stor gemensam innergård. Husen får ett enhetligt uttryck med karaktäristiskt spröjsade fönster och glaspartier och omsorgsfullt utformade tegelfasader.

– Wåhlin Fastigheter har varit oerhört kvalitetsfokuserade i vårt samarbete med Sågen, som vi kallar förslaget. Resultatet är vackra och fuktionella hus som kommer att bli underbara att bo i, titta på och vistas runt, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

I kvarterets sydvästra hörn skapas en ny torgbildning där kvarteret får två lokaler i bottenvåningen längs med huvudstråket. Byggnaden i nordvästra hörnet får en förhöjd bottenvåning för att vid framtida behov kunna husera verksamheter.

De tre husen, varav två är fysiskt sammankopplade, uppförs i olika typer av tegel med höjder varierade mellan fyra och sju våningar. Av de sammanlagt 147 hyreslägenheterna är merparten 2- och 3-rumslägenheter

– Sågen blir vårt första projekt i Knivsta. Det känns väldigt glädjande att kunna ta det första steget in i en kommun i så ett spännande utvecklingsskede med detta väldigt gedigna förslag, säger Fredrik Jansson, vd på Wåhlins Fastigheter.

Wåhlins Fastigheter siktar på bygglov innan sommaren och byggstart under senare delen av 2017.

Utopia Arkitekter är ett arkitektkontor inriktat på bostäder och stadsbyggnad. Bland uppdragsgivarna finns kommuner, byggbolag, fastighetsägare, förvaltningsbolag, exploatörer och organisationer. Mer information hittar du på www.utopia.se

Bifogade filer

PDF-dokument