Skip to main content

Nytt uppsatspris delas ut för första gången

Evenemang

27
APR
Uppsala universitet
 

Förra året instiftade den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet ett pris för bästa C- eller D-uppsats som behandlar jämställdhetsfrågor eller använder ett genusperspektiv. Priset på 10 000 kronor delas ut för första gången den 27 april i universitetshuset.

Syftet med priset är att synliggöra jämställdhetsarbete och stärka ansträngningarna att utveckla och integrera ett genusperspektiv i kritiska samtal vid uppsatsseminarierna. Ambitionen är att priset ska delas ut varje år.

Under förra läsåret nominerades nästan 20 godkända och seminariebehandlade uppsatser till priset. Samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetskommitté, som initierade priset, bedömde uppsatserna och plockade ut en tätgrupp av tre uppsatser.

I uppsatsen "Det är en osynlig kod", som examinerades vid företagsekonomiska institutionen, undersöks orsaker till avsaknaden av kvinnor på de högsta posterna inom Nordea. I den socialpsykologiska uppsatsen "Hur ska man betrakta honom", som examinerades vid den sociologiska institutionen, skärskådas bilden av mannen i tidskriften Café. Uppsatsen "Ministrars genus & identitet" lades fram vid statsvetenskapliga institutionen och handlar om hur media framställer kvinnor och män i politiken.

Den 27 april offentliggörs vilken av de tre uppsatserna i tätgruppen som tilldelas uppsatspriset. Prissumman på 10 000 kronor delas ut under högtidliga former av samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus Berit Hagekull.

Tid: torsdagen den 27 april klockan 17.00
Plats: universitetshuset, humanistisk-samhällsvetenskapliga fakultetens rum

Media inbjuds att närvara vid prisutdelningen.

Mer information:
Bo Lewin, tel 018-471 15 12, e-post bo.lewin@soc.uu.se

Linda Nohrstedt