Skip to main content

Årets mottagare av Björkénska priset utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 16:39 CEST

Mottagarna av ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris är nu utsedda. Björkénska priset tillfaller i år fysikern Börje Johansson och Petre Stoica, professor i systemmodellering.

Börje Johansson har en lång vetenskaplig karriär bakom sig och är pionjär inom sitt område, den kondenserade materiens teori. Det är till stor del genom hans insatser som svensk forskning har fått en mycket stark internationell ställning i fältet under de senaste 20 åren. Han har också byggt upp programmet ”kondenserade materiens teori” vid fysiska institutionen i Uppsala från grunden och varit drivande vid inrättandet av en professur i teoretisk magnetism. Börje Johansson har över 650 publikationer i vetenskapliga tidsskrifter varav inte mindre än tio i Science eller Nature. Den senare siffran visar att hans forskning röner intresse långt utanför specialistkretsar.

Peter Stoica är professor i systemmodellering vid institutionen för informationsteknologi. Han är en världsledande forskare inom sitt område och han har skrivit flera centrala böcker i ämnet. Peter Stoica har också varit verksam inom flera tillämpningsområden, exempelvis inom radar, bildbehandling, trådlös kommunikation och medicinska tillämpningsområden. Han har fått flera förnäma vetenskapliga priser.

John Björkén var en framstående läkare som lämnade all sin kvarlåtenskap till universitetet. Björkénska priset delas ut till person som ''utan afseende på yrke eller samhällsställning såsom en belöning på framstående forskning eller sådan på vetenskaplig grund hvilande arbeten''.

Priset överlämnas vid vinterpromotionen den 28 januari.