Skip to main content

Äganderätt på Internet diskuteras i ny bok

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:32 CEST

Ska internet vara en "allmänning" eller måste upphovsrätten stärkas? Denna mycket aktuella diskussion får ett nytt djup när professor Eva Hemmungs Wirtén ger ett kulturhistoriskt perspektiv på frågor kring öppenhet och kontroll i digitaliseringens tidevarv. I samband med utgivningen av hennes nya bok Terms of Use ger hon en föreläsning vid Uppsala universitet den 25 september.

Diskussionen om upphovsrätten på internet har framför allt debatterats hett av juridisk expertis och i bloggar och debattfora på internet. I sin nya bok Terms of Use: Negotiating the Jungle of the Intellectual Commons (University of Toronto Press) ger Eva Hemmungs Wirtén ett nytt perspektiv på frågan genom att diskutera den kulturella allmänningen och vikten av öppenhet i tillgången på kultur och information. Boken undersöker ursprunget till rörelser som Open Access och Creative Commons och andra fenomen på internet. För att visa hur natur och kultur kan omvandlas till intellektuell egendom diskuterar Hemmungs Wirtén bland annat patentering av DNA-sekvenser, användning av växter för läkemedelsframställning och Disneys tolkning av Rudyard Kiplings Djungelboken.

I sin förra bok (2004) No Trespassing: Authorship, Intellectual Property Rights and the Boundaries of Globalization, undersökte Hemmungs Wirtén rötterna till och framväxten av den moderna internationella upphovsrätten sedan slutet av 1800-talet.

Eva Hemmungs Wirtén är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet och i sin forskning gör hon kulturhistoriska analyser av upphovsrättens centrala roll och betydelse i dagens globala och informationsteknologitäta samhälle.

Tid och plats för föreläsning: 25 september, kl. 16.15-18.00 i Ihresalen, Engelska Parken. Föreläsningen följs direkt av ett boksläpp.

Föreläsningens titel: "Om konsten att dela med sig: allmänningar och användare från åkermark till cyberrymd"

För recensionsex, kontakta: University of Toronto Press, Andrea-Jo Wilson: awilson@utpress.utoronto.ca

Kontaktpersoner:
Eva Hemmungs Wirtén på 070-533 50 25, ehw@abm.uu.se. Se även hennes hemsida: http://www.abm.uu.se/evahw