Skip to main content

Andningsövningar ger bättre lungfunktion

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 11:33 CET

En ny avhandling från Uppsala universitet visar att personer som efter hjärtoperation, fick sjukgymnastik och gjorde flera andningsövningar varje timme syresatte blodet bättre och fick därmed en bättre lungfunktion.

Personer som genomgår hjärtoperationer drabbas ofta av nedsatt lungfunktion vilket kan orsaka lidande för patienten och förlängda vårdtider. Sjukgymnaster arbetar med att förebygga dessa komplikationer men också att behandla redan uppkomna hinder bla i form av att instruera patienten i olika andningsövningar. En av de vanligaste förekommande andningsövningarna efter hjärtoperation är att ta djupa andetag följt av att blåsa ut mot ett motstånd. Detta har i tidigare studier visat sig vara effektivt för att minska lungfunktionsnedsättningen de första dagarna efter operationen.

I sin aktuella avhandling har doktorand Charlotte Urell vid Institutionen för neurovetenskap, genomfört studier och klarlagt att även antalet andningsövningar av denna typ har betydelse för effekten.

- Nu kunde vi instruera patienterna till att genomföra fler övningar varje timme för att underlätta syresättningen av blodet under sjukhusperioden. Eftersom patienterna de första dagarna är trötta är sjukgymnasten, sjuksköterskan och undersköterskan mycket viktiga i form av att påminna patienten så att övningarna ska bli genomförda, säger Charlotte Urell.

- I de studier vi gjort har vi också intresserat oss för muskelstyrkan i de muskler vi använder då vi andas, i syfte att kartlägga detta inom gruppen patienter som genomgår hjärtoperation. Vi kunde finna att patienterna hade normal andningsmuskelstyrka före operationen och två månader efteråt. Dessa data kan vara av intresse för att eventuellt identifiera de patienter som innan operationen bör träna andningsmuskelstyrkan.

Vården har utvecklats vilket innebär att äldre och mer multisjuka individer kan opereras. Utmaningarna vi står inför nu är att kunna rehabilitera dessa individer på ett för patienten bra sätt både i det akuta skedet men också den rehabilitering som kommer att ske i hemmet. Vi behöver föra ut kunskapen till kliniskt verksamma sjukgymnaster och fortsätta utvärdera sjukgymnastiska insatser för denna patientgrupp.

För mer information, kontakta Charlotte Urell, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 018-471 4779, mobil: 0701-489941, e-post: charlotte.urell@neuro.uu.se eller Margareta Emtner, 018-471 4761, 073-7594481, e-post: margareta.emtner@neuro.uu.se eller Cecilia Yates, informatör vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 0704-334801, e-post: cecilia.yates@neuro.uu.se
 

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se