Skip to main content

Byggstart vid Linnes Hammarby idag

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 13:37 CET

Idag var det byggstart för det besökscentrum som göra Linnés Hammarby mer tillgängligt och attraktivt för besökare under jubileumsåret 2007.
- Det är glädjande att vi nu får en fin och ändamålsriktig byggnad vid ett av våra viktigaste besöksmål nästa år, säger Anders Hallberg, rektor vid
Uppsala universitet.


Nästa sommar blir Uppsala centrum för 300-årsfirandet av Carl von Linnés födelse, ett jubileum som redan nu väcker mycket stort internationellt intresse. Antalet besökare vid stans sevärdheter och särskilt Linnéminnena
- Linnés Hammarby och Linnéträdgården - väntas därför öka väsentligt. För att förbättra besöksmottagningen vid Linnés Hammarby planeras en ny byggnad och nu sätter arbetet igång.

- Det känns väldigt bra. Ett besökcentrum gör Hammarby ännu mer attraktivt, och kopplingen till universitetet blir tydligare, säger Mats Block, trädgårdsdirektör vid Botaniska trädgården med ansvar för Linnéminnena.

Den nya byggnaden är ritad av för att passa i den kulturhistoriska miljön, samtidigt som den uppfyller alla moderna krav. Den kommer att inhysa kafé
och butik och placeras på den plats där det tidigare fanns ett stall (se bild). Projektet finansieras med bidrag från nationella Linnékommittén och
Sh bygg i Uppsala.

- Sh bygg är ett genuint Uppsalaföretag som är duktiga på kulturhistoriska byggnader och traditionella metoder och material. Vi är väldigt glada att de vill vara med och göra Linnés Hammarby till en
höjdpunkt för besökare, säger Gunnar Hedberg, kommunstyrelsens ordförande i
Uppsala kommun.

Vid dagens ceremoni medverkade bland andra rektor Anders Hallberg, kommunalråd Gunnar Hedberg, arkitekter, byggföretag, samt särskilt inbjudna
gäster. Rektor Anders Hallberg klippte några ympkvistar från det äppelträd som idag står på den plats där den nya byggnaden ska stå - för bevarande i en annan del av trädgården.

Den nya byggnaden ska stå klar när trädgårdens öppnas för besökare våren 2007. Besökscentrat är ett resultat av ett nära samarbete mellan Uppsala
universitet och Uppsala kommun, och en del av Uppsalas Linnéjubileum, som samarrangeras av Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun, Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Linnésällskapet.

Kontaktpersoner:
Mats Block, trädgårdsdirektör, 070-425 04 39
Mats Ola Ottosson, universitetsråd, 018-471 19 55
Magnus Lohe, marknadsstrateg kommunledningskontoret, 070-531 65 85
Lars Svensson, vd Sh bygg, 070 - 592 71 10
Marianne Lindfors, byggprojektledare Uppsala universitet, 070-425 00 63
Roland Moberg, projektkoordinator, Linné2007, 070-425 04 66
Åse Berglund, generalsekreterare Linné2007, 08-673 95 15,
ase.berglund@kva.se

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder:
http://info.uu.se/press.nsf/pm/byggstart.vid.id8FC.html


========================================================================
Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala