Skip to main content

Design av arbetsstödjande system – för och med användare

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2003 00:00 CEST

Datorsystem kan bli ett hinder i arbetet och minska effektiviteten, om de är dåligt designade. Resultatet blir bättre om användare deltar aktivt under hela systemutvecklingsprocessen. Det har Eva Olsson kommit fram till i sin avhandling, som bygger på fältstudier inom sjukvård, vid en statlig myndighet och inom transportväsendet.

Syftet med avhandlingen har varit att ta reda på hur man kan öka användbarheten av datorsystem i arbetslivet och designa system som verkligen stöder användares arbete.

När man designar nya system är det viktigt att börja med att samla information om vad som är viktigt i arbetet. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är möjligheter till förändring, så att inte dåliga arbetsförhållanden och en olämplig organisationsstruktur konserveras i ett nytt system. Här är det nödvändigt att användare medverkar och får möjlighet att både diskutera nuvarande arbetsrutiner och hur dessa kan förbättras i harmoni med ett framtida datorstöd.
I detta sammanhang bör man också försäkra sig om att de kvalitéer i ett arbete som gör det intressant och omväxlande tas tillvara i ett nyutvecklat system. I annat fall kan det framtida arbetet lätt bli rutinartat och utarmat. Att sådana arbeten kan öka stress och leda till ohälsa av olika slag har tidigare konstaterats i arbetslivsforskning.
För att utveckla bra arbetsstödjande system krävs alltså en djup kunskap om vad de specifika arbetet innebär, men det är inte tillräckligt. Införandet av ett nytt system innebär alltid en förändring av det nuvarande arbetssättet. För att både fånga det väsentliga i dagens arbete och utforska hur ett framtida arbete kan komma att utformas krävs det att användare deltar aktiv under hela systemutvecklingsprocessen. De viktigaste resultaten i avhandlingen berör därför användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen, och vilka hänsyn som måste tas för att användare ska kunna delta på ett bra sätt och framför allt kunna påverka sin framtida arbetssituation.

Eva Olsson försvarar sin avhandling fredagen den 4 juni kl 10.15, Rum 1111, Hus 1, Polacksbacken. Hon kan nås på: tel:018-471 28 81, 0704-25 00 99 eller e-post: Eva.Olsson@it.uu.se

Annica Hulth