Skip to main content

Eva Åkesson utses till ny rektor

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 11:08 CET

Idag beslutade regeringen att utse Eva Åkesson till ny rektor vid Uppsala universitet. Hon tillträder den 1 januari 2012.

Rekrytering av ny rektor vid Uppsala universitet inleddes i höstas då en rekryteringsgrupp ledd av styrelseordförande Hans Dahlborg bildades. Gruppens universitetsrepresentanter utsågs av hörandeförsamlingen, en internt vald församling lärare, studenter och representanter för personalorganisationerna, som även bistod rekryteringsgruppen i sitt arbete. Efter intervjuer och hearing med slutkandidaterna satte både hörandeförsamlingen och rekryteringsgruppen Eva Åkesson först bland kandidaterna. Detta blev också konsistoriets förslag till regeringen som idag fattade det slutliga beslutet.

- Jag känner mig varmt välkommen till Uppsala universitet. Det känns bra att beslutet nu är taget. Jag ser fram emot att få lära känna Uppsala universitet och att universitetet ska få lära känna mig, säger Eva Åkesson.

Den 16 december äger rektorsskiftet rum vid en ceremoni, men formellt tillträder Eva Åkesson den 1 januari 2012. Hon efterträder Anders Hallberg som varit rektor sedan 2006.

För mer information, kontakta kommunikationsdirektör Pernilla Björk, tel: 070-291 15 24, e-post: pernilla.bjork@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se