Skip to main content

Fem nya hedersdoktorer inom teknik och naturvetenskap

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 16:11 CEST

Mikael Eriksson, Gérard Bricogne, Ove Öhman, Outi Savolainen och Robert Langer. Så heter de fem nya hedersdoktorer som nyligen utsetts av fakulteten för teknik och naturvetenskap.

Mikael Eriksson är professor vid MAX-lab vid Lunds universitet. Han har sedan mitten av sjuttiotalet lett uppbyggnaden av svensk acceleratorer för synkrotronljusproduktion, som fått stort nationellt och internationellt erkännande. Max-lab har idag ställning som nationellt laboratorium. Uppsala universitet har sedan starten i hög grad nyttjat anläggningen för forskning. Idag använder långt över 100 forskare från Uppsala universitet Max-lab.

Dr. Gérard Bricogne vid Global Phasing Ltd, England, har bidragit till utvecklingen av kristallografimetodik och därmed revolutionerat forskningsområdet genom nya metoder för bestämning av biologiska makromolekylers struktur. 1978 lyckades han för första gången bestämma virusstrukturer på atomnivå. Han introducerade tidigt sina metoder vid Uppsala universitet och under en vistelse här 1992/93 utvecklade han metoden ytterligare med nya datorprogram. Gérard Bricogne grundade därefter det icke vinstdrivande företaget Global Phasing, som nu kostnadsfritt förser forskare med mjukvara för kristallografimetoder.

Civilingenjören Ove Öhman har sedan examen 1984 utvecklat avancerade mikro- och nanosystem inom en rad forskningsintensiva svenska bioteknikföretag, sedan 1998 i eget företag. Han har hela tiden arbetat i forskningsfronten, i nära samverkan med forskare vid bland annat Uppsala universitet. Han är idag en erkänt världsledande pionjär inom området mikromekanik och mikrosystemteknik i polymera material, och han arbetar med tillämpningar inom bioteknik, mobil kommunikation och optisk telekommunikation. Bland annat har han utvecklat grundprocesser för DVD-tillverkning, en uppfinning som hittills resulterat i 400 miljoner DVD-skivor.

Professor Outi Savolainen vid universitetet i Uleåborg (Oulo), Finland, har haft en ledande roll i utvecklingen av växters populationsgenetik i Skandinavien. Hon har särskilt bidragit till kunskap om skogsträdens genetik, och har bland annat analyserat variationen i DNA-sekvenser. Hon leder för närvarande ett EU-projekt inom området, och samarbetar även med forskare vid Uppsala universitet.

Robert S Langer är professor i kemiteknik och biomedicin vid Massachussetts Institute of Technology i Boston, USA. Hans produktiva forskningskarriär har huvudsakligen inriktat sig på syntes och användning av nya polymera material för känsliga läkemedel baserade på proteiner och nukleinsyror, t ex insulin, tillväxtfaktorer, anticancer-droger, samt komponenter för vacciner och genterapier. Han har även intresserat sig för organtransplantation. Han är ledamot i de amerikanska akademierna National Academy of Sciences och National Academy of Engineering.

Promotionen äger rum den 28 januari.