Skip to main content

Fokus på kompetens – inte ämne – i universitetets nya rekrytering

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2013 08:00 CEST

För att kunna rekrytera de allra bästa forskarna till teknisk-naturvetenskapliga fakulteten drar Uppsala universitet igång en rekrytering som skiljer sig från det vanliga. Utan att specificera något ämne söker man morgondagens forskningsledare och lärare på hög internationell nivå till 10 tjänster som biträdande universitetslektorer.

- Vi vill rekrytera så bra forskare som det bara går. Den här gången ligger fokus på att hitta riktigt stark kompetens snarare än kompetens inom ett särskilt ämne, förklarar Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi och prodekanus för forskning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Rekryteringen blir en av de första i sitt slag vid Uppsala universitet. Annonserna för tjänsterna som biträdande universitetslektor finns ute nu, både i Sverige och internationellt.

För att kvalificera sig för tjänsterna bör de sökande ha en doktorsexamen eller motsarande akademisk kompetens inom matematik, datavetenskap, fysik, teknikvetenskap, kemi, biologi eller geovetenskap. I urvalet bland de som sökt tjänsterna kommer stor vikt att läggas vid både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt utvecklingspotential

- Förhoppningsvis kommer detta att attrahera personer utifrån till våra forskningsmiljöer. Vi letar unga stjärnskott som kommit en liten bit in i sin karriär. Den här gången bryr vi oss inte om inom vilka ämnesområden dessa personer kommer vara verksamma inom - det viktiga här är att förutsättningslöst stärka kvaliteten på fakultetens forskning. Det är ett sätt att vara lite strategisk utan att peka ut ett särskilt område som strategiskt, säger Hans Ellegren

Satsningen utgör ett komplement till den ordinarie rekryteringen av forskare och lärare inom specifika ämnesområden, som fortfarande är den dominerande vägen till nyanställning inom fakulteten.

För mer information, kontakta Hans Ellegren, tel: 070-4250637, e-post: Hans.Ellegren@ebc.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se