Skip to main content

Forskning om media i katastrofsituationer belönas med pris

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:03 CET

Vad händer när journalister möter drabbade i en akut katastrofsituation, och hur ser journalisters egna stressreaktioner ut när de rapporterar? Det är frågor som ofta väcker allmänhetens debatt. Liselotte Englund, postdoktor vid Uppsala universitet, har sedan 1990-talet studerat olyckor och katastrofer i dessa avseenden. Nu belönas hon med Frank Ochberg Award 2010, ett av världens främsta pris inom fältet psykotraumatologi och journalistik.

Liselotte Englund är den första utanför Nordamerika som tilldelas priset ”Frank Ochberg Award for Media and Trauma study”. Det delades ut vid en internationell konferens arrangerad av International Society for Traumatic Stress Studies, i dagarna genomförd i Montreal, Kanada. Hon är också den första pristagaren som är medie- och journalistikforskare, till skillnad från tidigare pristagare inom psykiatri och psykologi.

-    Det känns extra roligt och smickrande, säger Liselotte Englund, som utöver forskning på området också arbetar aktivt med utbildning i traumajournalistik för både journalister, journaliststudenter och andra yrkesgrupper.

Hon får priset för sin forskning och praktik kring journalisters stressreaktioner och etiska överväganden som professionella ögonvittnen till katastrofer, och hur detta påverkar deras arbetssituation och i förlängningen själva medierapporteringen.

Enligt Per-Olof Michel, överläkare och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, där Liselotte Englund för närvarande är verksam, fyller hennes forskning en viktig kunskapslucka inom traumatologin. Det finns knappt några tidigare studier på området.

-    Journalister intresserar sig för journalistik och vi för det traumatiska, då behövs någon som överträder gränser så som Liselotte gjort. Detta pris är ett stort och viktigt internationellt erkännande av hennes arbete, säger han.

-    Precis som insatspersonalen blir journalister och fotografer exponerade för potentiellt traumatiska händelser i sitt arbete och Liselotte har genom sin forskning ökat arbetsgivarnas kunskap om detta.

Liselotte Englund arbetar för närvarande med ett projekt som har fokus på överlevandes upplevelse av medieexponering och kontakter med journalister och fotografer i det akuta skedet. Direkt efter en potentiellt traumatisk händelse sker en återhämtning hos drabbade. Den kan se olika ut från individ till individ och syns inte alltid utåt. Återhämtningen innebär både en emotionell och kognitiv hantering av det inträffade som kan störas om auktoriteter som insatspersonal eller journalister kommer med för påträngande frågor direkt efter händelsen.

-    Därför är mer kunskap om detta område så viktig, inte minst för journalister, menar Per-Olof Michel.

Liselotte Englund är fil dr i journalistik och masskommunikation (tjänstledig lektor vid Karlstads universitet) och verksam journalist sedan 20 år. Hon har för närvarande en tvåårig postdoktorstjänst vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet, finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hon skrev sin avhandling om Göteborgsbranden med mediebevakningen och journalisternas upplevelse i fokus. Den förenade teoribildning från journalistik- och medieforskning med psykotraumatologi och betraktas som något av ett pionjärarbete både nationellt och internationellt.

Läs Liselotte Englunds avhandling.

För mer information, kontakta Liselotte Englund, mobil: 070-588 59 48, liselotte.englund@neuro.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se