Skip to main content

Framtidens lärande i fokus då forskare möter lärare

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 15:32 CEST

Vad är egentligen dyslexi? Hur ska man lära barn demokrati och hur gör man matematiken levande? Lärare och förskollärare från hela länet samlas den 1 november på Uppsala universitet för att ta del av den senaste forskningen om lärande och pedagogik.

Årets tema för konferensen ”Forskning pågår” är framtida lärande. Ett 30-tal forskare från olika institutioner och fakulteter delar med sig av resultaten av den senaste forskningen till lärare och all övrig personal i skolan som sysslar med praktiskt lärande varje dag. Etnologen Gösta Arvastsson ger till exempel nya perspektiv på utanförskap, pedagogen Helen Melander beskriver hur läsning med hela kroppen går till och doktoranden Jörgen Mattlar berättar vilken svenskhet som gäller i läromedel för svenska som andraspråk. ”Duktiga flickor”, okoncentrerade barn, ungdomars relationer till andra och fördelarna med ramsräkning är andra ämnen för dagen.

Program finns på: http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/forskningpagar.html

Konferensen är ett resultat av samarbetet kring forsknings- och utvecklingsfrågor mellan Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala län. Det är andra året universitetet gör denna stora satsning för att skapa en mötesplats för forskare och praktiker inom ett kunskapsområde.

Representanter för media hälsas välkomna!

För mer information kontakta Anders Berndt, tel: 018-471 1896, 070-425 0784,
e-post: Anders.Berndt@uadm.uu.se.

Anneli Waara