Skip to main content

Fyra nya hedersdoktorer inom teknik och naturvetenskap

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 13:30 CEST

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har utsett fyra nya hedersdoktorer inom sitt ämnesområde.

Följande personer har utsetts till nya hedersdoktorer och kommer att promoveras vid vinterpromotionen den 28 januari 2011.

Dr Tanjore S. Balganesh, forskningschef vid AstraZenecas centrum för forskning kring malaria och tuberkulos i Bangalore, Indien. Han återvände till Indien från USA och Tyskland 1987 och fick jobbet att leda AstraZenecas satsning på läkemedelsutveckling för malaria och tuberkulos. Centret är mycket framgångsrikt och har idag cirka 100 anställda. Dr Balganesh representerar den slags industriella ledare som kan ta de banbrytande steg som krävs för att förhindra en framtid utan effektiva antibiotika.

Donald Hilvert, professor vid Laboratorium für Organische Chemie i Zürich, forskar inom gränsområdet mellan kemi och biologi och har framgångsrikt tillämpat kemiska principer för att skapa nya biokatalysatorer. Han har bland annat gjort uppmärksammade insatser rörande katalytiska antikroppar, dirigerad enzymevolution och artificiella selenproteiner. Inom det sistnämnda området har Hilvert lyckats omvandla ett flertal enzymer till selenproteiner, som är såväl teoretiskt som medicinskt intressanta.

Deborah Estrin, professor vid University of California, Los Angeles, USA, och föreståndare för universitetets centrum för inbäddade system, är en av världens främsta forskare inom trådlösa sensornätverk. Hon har tagit initiativ till och etablerat ett nytt internationellt forskningsområde, Participatory Sensing, där vanliga mobiltelefonanvändare är delaktiga i att samla sensorinformation med sina telefoner, t ex bilder, video eller ljud från olika platser. Informationen tillsammans med GPS-positionen sänds till en central enhet för sammanställning och bearbetning. Hon har också tidigare gjort banbrytande insatser inom internetteknologi.

Laszlo Bela Kish, utbildad i Ungern och för närvarande professor vid Texas A & M University, USA, är internationellt ledande inom området spektroskopi för elektromagnetiskt brus där han gjort en rad pionjärinsatser. Han har tillämpat tekniken på bland annat fasta material, för högkänslig detektering av gas och vätskor, inom informationsöverföring och nanoelektronik samt för så kallad brusbaserad logik. Det sistnämnda kan få långgående betydelse för förståelsen av hjärnans funktion.

För mer information kontakta respektive värd: Professor Alwyn Jones (ang Balganesh), tel: 018-471 49 82, Bengt Mannervik (ang Hilvert), mobil: 070-375 66 00, Per Gunningberg (ang Estrin), mobil: 070-557 63 84 eller Claes-Göran Granqvist (ang Kish), tel: 018-471 30 67.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se