Skip to main content

Gen indikerar tvångssyndrom hos hundar

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 12:29 CET

Uppsalaforskaren Kerstin Lindblad-Toh har bidragit till den nya upptäckten av en gen som indikerar tvångssyndrom hos hundar. Studien publiceras i den ansedda tidskriften Molecular Psychiatry.

I studien har forskarna identifierat en riskgen för uppkomst av tvångssyndrom hos dobermannhundar. Forskare från Uppsala universitet har samarbetat med forskare vid bland annat Broad Institute of MIT and Harvard and Tufts University.

Människor med tvångssyndrom upprepar helt normala beteenden, som att till exempel tvätta händerna på ett tvångsmässigt sätt. Tvångssyndrom förekommer även hos hundar, där dobermannhundar ofta slickar en trasa eller sig själva i det oändliga, medan bullterriers jagar sin svans. Ju värre sjukdomen är desto oftare slickar sig hunden och ibland uppstår till och med sår på huden.

- Eftersom det är svårt att hitta gener som orsakar psykiatriska sjukdomar hos människor är det mycket spännande att vi så lätt kunde hitta en viktig gen hos hundar, säger Kerstin Lindblad-Toh professor på Uppsala universitet och Broad Institute of MIT and Harvard, som lett det genetiska arbetet i studien.

Forskarna har jämfört arvsmassan hos 90 hundar med tvångssyndrom och 70 friska hundar och funnit att de sjuka hundarna har en speciell genvariant i ett visst område i arvsmassan. Detta område innehåller en livsviktig gen. Den kallas cadherin 2 och finns i hjärnan. Det protein som bildas från denna gen sitter i synapserna och hjälper till att överföra signaler från en nervcell till en annan.

- Vi är nu mycket intresserade av att undersöka om motsvarande gen kan orsaka tvångssyndrom hos människor, och vill försöka förstå hur denna gen kan orsaka sjukdomen, säger Kerstin Lindblad-Toh.

 

Läs artikeln på nätet.

Dodman et al. A canine chromosome 7 locus confers compulsive disorder susceptibility. Molecular Psychiatry 2009. DOI: 10.1038/mp.2009.111

 

För mer information kontakta: Professor Kerstin Lindblad-Toh, +1 617 322 7476 eller kersli@broadinstitute.org

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se