Skip to main content

Hunden genväg till ökad kunskap om våra folksjukdomar

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 09:06 CET

Den genetiska likheten mellan hund och människa, tillsammans med det faktum att vissa hundraser ofta drabbas av specifika sjukdomar, gör hunden särskilt viktig för att öka kunskapen om våra vanligaste folksjukdomar. Nu tar Kerstin Lindblad-Tohs forskargrupp sig an autoimmuna och immunologiska sjukdomar med hjälp av hunden.

Människan har avlat fram olika hundraser för specifika egenskaper såsom pälsfärg, storlek och beteende. Många raser har en ökad risk för vissa sjukdomar, eftersom sjukdomsgener anrikas på grund av aveln. Samtidigt liknar många hundsjukdomar människans folksjukdomar. Hundar och människor har nästan samma genuppsättning, liknande fysiologi och delar dessutom livsmiljö. Detta gör det extra intressant att leta efter sjukdomsgener i olika hundraser i syfte att bättre förstå vilka gener som kan orsaka vilka sjukdomar.

-  Eftersom många raser etablerats de senaste hundra åren krävs få genetiska markörer för att hitta de regioner som innehåller sjukdomsgener jämfört med liknande studier hos människa. Då vi nu kartlagt hundens arvsmassa och tagit fram så kallade “SNP chip” kan vi snabbt leta igenom hela genomet efter regioner som skiljer sig mellan sjuka och friska hundar inom en ras, förklarar Kerstin Lindblad-Toh, professor vid Uppsala universitet, director vid SciLifeLab Uppsala och forskningsledare vid Broad Institute, USA.

Kerstin Lindblad-Toh fick idag beskedet att hon är en av 16 forskare i Sverige som utnämnts till Wallenberg Scholar av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, vilket innebär totalt 15 miljoner för fri forskning under fem år. Hennes forskargrupp har tidigare kunnat fastställa den genetiska bakgrunden till en rad sjukdomar, till exempel flera typer av cancer, SLE och en autoinflammatorisk febersjukdom, och håller nu på att visa att samma gener har betydelse för motsvarande sjukdomar hos människa.

-  Wallenberg Scholar-anslaget ger en frihet att driva projekten framåt snabbt när vi kommer på något spännande, säger hon.

I detta projekt fokuserar gruppen på ytterligare en rad immunologiska sjukdomar där de hittat sjukdomsgener i enstaka raser, t ex eksem, tyroidit och Addison’s sjukdom. Målsättningen med projektet är att hitta genetiska orsaker för autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar i hund och människa. Forskarna fortsätter också med arbetet att identifiera sjukdomsgener i fler hundraser för att få en så komplett bild som möjligt av grundläggande sjukdomsmekanismer.

-  Att sedan testa om samma gener och mekanismer också är inblandade i liknade sjukdomar hos människor är en genväg till vår förståelse om olika sjukdomar samt för att förbättra både diagnostik och behandlingsmetoder, säger Kerstin Lindblad-Toh.

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Avsikten är att skapa en långsiktig trygghet för de utvalda forskarna att fritt angripa stora och svåra frågeställningar för att nå ny kunskap. Anslaget är 15 miljoner under fem år och kan användas fritt på det sätt forskaren själv anser är mest effektivt.

För mer information, kontakta Kerstin Lindblad-Toh, tel: eller kerstin.lindblad-toh@imbim.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se