Skip to main content

Hur skapas en ''lärande organisation''?

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 14:03 CEST

Annalill Ekman har följt Apoteket AB:s interna utvecklingsarbete under åren 1999-2004 genom att ''skugga'' VD, och intervjua chefer och mellanchefer. I sin avhandling beskriver hon det mödosamma arbetet att skapa förändring och nytänkande i en organisation och pekar på vikten av att finna en balans mellan utveckling och produktion, samt mellan central styrning och decentralisering.


En datorbaserad sökning visar att ''lärande organisationer'' varit
populära alltsedan början av 1990-talet och att intresset är lika
stort i början av 2000-talet. En omfattande litteraturgenomgång visar
att rötterna går tillbaka till klassiska inlärningsteoretiker som
Dewey, Levin och Piaget och att det finns fler som myntat begreppet.
Annalill Ekman har under sitt avhandlingsarbete inte funnit någon
entydig definition av lärande organisation utan det är en idé som ska
fyllas med innehåll som ytterst syftar till att komma bort från gamla
hierarkiska organisationer från Taylors tid. Hon problematiserar även
begreppet lärande som idag används frekvent och odefinierat.
Begreppet har blivit lika vittomfattande som ordet demokrati och
ersätter ofta planeringsbegreppet.
Mot bakgrund av litteraturgenomgången har Annalill Ekman sedan
analyserat ett förändringsförlopp inom Apoteket AB under åren
1999-2004. Bolagets VD ''skuggas'' under sina mödosamma försök att
skapa förändring och nytänkande genom lärande. I återkommande
intervjuer får vi följa VD:s intentioner, tankar, tvivel, vånda och
glädje. Genom lärande vill han skapa ett företag som ''gör Sverige
friskare'' genom bättre läkemedelsanvändning för medborgarna och
större utnyttjande av farmaceuternas unika kompetens. Åtgärderna har
redan visat sig minska såväl läkemedelskostnaderna för Sverige som
läkemedelsrelaterade problem.
Med hjälp av 35 intervjuer under år 2003 med Apotekets högsta chefer
och ett urval av distriktschefer och ansvariga för
kompetensutveckling analyserar avhandlingen även hur VD:s agerande
för att skapa lärande i bolaget tas emot av chefer och medarbetare.
Radikala förändringar har genomförts men förändringsförloppet böljar
fram och tillbaka.
Viktiga frågor för fortsatt lärande i organisationer är bland annat
balansen mellan tid för utveckling och produktion och balansen mellan
decentraliserad växt och central styrning.

Annalill Ekman är leg. psykolog och har arbetat med Apoteket sedan
1998 som konsult i egna företag. Hon har uppdrag i stora företag i
Norden och har tidigare arbetat för bland andra Regeringskansliet.

Namn: Annalill Ekman
Avhandlingens titel: Lärande organisationer i teori och praktik - Apoteket lär
Institution: Pedagogiska institutionen
Opponent: Professor Per-Erik Ellström, Pedagogiska Institutionen, Linköping
Disputationen äger rum: Onsdagen den 26 maj, kl. 14 i Universitetshuset.Annalill Ekman kan nås på 070-5502280 eller via e-post
Annalill.Ekman@telia.com