Skip to main content

Inre förändringar gör tumörer mer mottagliga för behandling

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:03 CEST

Cancertumörer är dåliga på att uppta läkemedel, men upptagningsförmågan kan förbättras om man förändrar de fysiologiska förhållandena inuti tumören. Nu visar en ny studie av Uppsalaforskare att det här kan göras med hjälp av ett visst protein. Studien finns publicerad i det senaste numret av den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.


Den aktuella artikeln ingår i en serie som behandlar fysiologin hos tumörens bindväv som bildar det så kallade stromat. Forskningsområdet har blivit en specialitet vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet.

- Vi arbetar med att finna behandlingar som förbättrar transporten in i tumörer av ämnen som hämmar tillväxten eller förorsakar celldöd, förklarar Kristofer Rubin, professor i bindvävens biokemi.

Med hjälp av djurmodeller har forskarna tidigare identifierat egenskaper i tumörernas bindväv som påverkar tumörernas dåliga förmåga att ta upp lösliga substanser. Nu arbetar man med att i detalj undersöka dessa egenskaper samt att kartlägga de mekanismer som styr hur tumörernas bindväv bildas, hur dess egenskaper kan påverkas och hur tumörer undgår celldöd till exempel vid kemoterapi.

Inuti tumören styrs utbytet av vätska, och därmed också transporten av läkemedel, mellan blodbanan och vävnaderna av det interstitiella vätsketrycket. Tillsammans med kolleger vid universitetet i Bergen har Uppsalaforskarna tagit fram en modell för hur trycket regleras i normala vävnader. Denna modell används för att utveckla metoder för att sänka trycket, och därmed förbättra upptaget av läkemedel i tumörer och göra kemoterapi mer effektiv.

I den nya studien visar forskare från Uppsala, Bergen och Lund för första gången att det finns ett samband mellan tumörens bindvävsarkitektur och det interstitiella vätsketrycket. Studien visar att bindvävens arkitektur och därmed tumörens inre fysiologi regleras av ett särskilt protein, fibromodulin.

- Den här upptäckten är särskilt intressant mot bakgrund av att vi tidigare visat att behandling med vissa läkemedel som sänker vätsketrycket i experimentella cancersvulster kan förbättra effekten av kemoterapi, säger Kristofer Rubin.

Läs hela PNAS-artikeln på adressen http://www.pnas.org/cgi/reprint/0702014104v1

För mer information, kontakta professor Kristofer Rubin, 018-471 41 16, 070-425 03 64, e-post: Kristofer.Rubin@imbim.uu.se

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/inre.forandringar.id1FC.html


========================================================================
Pressinformatör
Johanna Blomqvist

E-post johanna.blomqvist@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 19 32
Mobil: 070-425 08 64
Fax: 018-471 15 20
Adress: Box 256, 751 15 Uppsala